Monthly Archives: Mei 2010

Wat is vervalste en onvervalste melk?

Elkeen in Christus gaan deur ‘n geestelike proses wat begin as ‘n kind (onvolwasse en “onervare” in die Woord – drink die “melk”) tot volwassene (eet die “vaste spys” van die Woord): Heb 5:12-14 Want hoewel julle vanweë die tyd … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 6 Kommentaar

Hoe weet God voor die tyd wat mens gaan doen?

Ek dink meeste Godvresende mense sal erken dat God voorafkennis het van alle dinge en gebeure voor dit plaasvind. Maar min kan aanvaar dat God self alles (die goed en die kwaad) laat gebeur en intens betrokke is in alles wat in … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 1 Kommentaar

Wat is ‘n “kind” in Christus

Enige mens moet vleeslik gebore word, en moet dan “ontwikkel” van ‘n baba, tot kind, tot tiener, tot jong volwassene, tot volwassene…of tot die fisiese dood intree. Dit is ‘n gelykenis van die ontwikkeling wat ook op die geestelike vlak … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 3 Kommentaar

Die vleeslike gebod het ‘n beperkte doel

Die vleeslike wet is gegee vir die wettelose… 1Ti 1:9-10 en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die twee “Adams” waarmee God werk

1Kor 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees. Die ‘eerste mens Adam’ was gemaak van stof en is die teenstelling van die ‘laaste Adam’. Gen 2:7 En … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 1 Kommentaar

God se wil is Soewerein! ‘n Mens het geen ‘vrye’ wil nie!

Soewereiniteit se betekenis volgens die woordeboek: 1. Oppermagtige heerskappy, oppermag. 2. Wetlik erkende oppergesag. Is God in beheer van alles of is Hy nie in beheer van alles nie. As Hy nie in beheer van alles is nie, wie is … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 2 Kommentaar

Hoe God die Skrifte ontsluit

1Kor 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Die Gees van God leer ons altyd deur geestelike met … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Het die mens ‘n “onsterflike siel”?

Die meeste godsdienste en filosofieë wil die bestaan van ‘n “onsterflike siel” promoveer. Baie in die afvallige Christendom glo in die leerstelling asof hul lewens letterlik daarvan afhang. Baie meer neem aan dat die leerstelling in die Bybel voorkom. Nee, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 4 Kommentaar

Die vyand van God is binne-in ons.

Mense soek die ‘antichrist’ (die vyand van God) daar buite, iewers in die toekoms, iewers in ‘n fisiese temple in Jerusalem. As dit waar is, was Johannes verkeerd: 1Jn 2:18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 8 Kommentaar

Word almal gered, ongeag…?

Almal word gered deur genade, sonder verdienste en dit is ‘n geskenk (“gawe”) van God: Efes 2:8-9Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 3 Kommentaar

Is God ‘n “drie-eenheid”?

Is God ‘n “drie-eenheid”? Nee. Die antwoord is heel duidelik in die Skrifte. Mens moet geestelik blind wees om dit nie te sien nie. Ek noem net kortliks die volgende en net God sal u oortuig van die waarheid. Nie een van … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 8 Kommentaar

Ons ken Christus nie meer na die vlees nie

Joh 3:6-8 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.   Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê, julle moet weer gebore word nie.  Die wind waai waar hy wil, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 14 Kommentaar

WEE DIE VALSE HERDERS WAT DIE VUUR VERHINDER

Jer 23:1-4 Wee die herders wat die skape van my weide laat omkom en hulle verstrooi, spreek die HERE.  Daarom, so sê die HERE, die God van Israel, aangaande die herders wat my volk oppas: Júlle het my skape verstrooi en … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 6 Kommentaar

Is die “ewige helse vuur” regtig vir ewig?

Die twee Griekse woorde “aion” en “aionios” is van die mees gewraakte woorde vir Bybelvertalers en hulle wat glo dat God met die woorde “ewigheid” of  “ewige” ingedagte gehad het. “Aionios” is die byvoeglike naamwoord van die selfstandige naamwoord “aion”. … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 6 Kommentaar

Wat is die verskil tussen die twee wette

Daar is basies twee wette wat God aan ons bring deur Sy Woord – die wet van Moses en die Wet van Christus. Die eerste wet was gegee vir die fisiese Israel en is dan ‘n voorbeeld van alle fisiese … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Wat gebeur by die afsterwe van ‘n mens

Baie mense lewe in totale duisternis oor wat die dood behels as gevolg van die leuens wat aan hulle opgedis word….  …..met allerhande verleiding van ongeregtigheid in die wat verlore gaan, omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 12 Kommentaar

‘n Klein Klompie

Die Here werk net met ‘n ‘klein klompie’ wat weggesteek word totdat die tyd vervul sal wees om hulle te vertoon: Deu 4:27 Die Here sal julle verstrooi onder die volke, net ‘n klein klompie van julle sal oorbly onder … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar