‘n Klein Klompie

Die Here werk net met ‘n ‘klein klompie’ wat weggesteek word totdat die tyd vervul sal wees om hulle te vertoon:

Deu 4:27 Die Here sal julle verstrooi onder die volke, net ‘n klein klompie van julle sal oorbly onder die nasies waarheen die Here julle sal lei.

2Ch 24:24 Die Aramese leër het met ‘n klein klompie manskappe gekom, en die Here het ‘n baie groot leër in hulle mag oorgegee. Dit was omdat die volk die Here die God van hulle voorvaders verlaat het. Die Arameërs het die straf van God oor Joas voltrek.

Jer 42:2 en aan die profeet Jeremia gesê: Laat ons smeking tog voor u kom en bid tot die HERE u God vir ons, vir hierdie hele oorblyfsel—want ons het as ’n klein klompie uit baie oorgebly, soos u oë ons sien—

Eze 12:16 maar Ek sal van hulle ’n klein klompie laat oorbly van die swaard, die hongersnood en die pes, sodat hulle al húlle gruwels kan vertel onder die nasies waar hulle kom; en dié sal weet dat Ek die HERE is.

1Pe 3:20 Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het toe Hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het in die tyd toe Noag die ark gebou het. Net ‘n klein klompie in die ark, ag in getal, is deur die water gered.

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die vervulling is voor jou oë as jy kan sien:

Mat 13:10 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle [dit is die ‘baie’ wat geroep is] deur gelykenisse?
Mat 13:11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Rom 8:19 Want die skepping wag met reikhalsende verlange op die openbaarmaking van die kinders van God.About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s