Die vyand van God is binne-in ons.

Mense soek die ‘antichrist’ (die vyand van God) daar buite, iewers in die toekoms, iewers in ‘n fisiese temple in Jerusalem. As dit waar is, was Johannes verkeerd:

1Jn 2:18 Kinders, dit is die laaste uur; en soos julle gehoor het dat die Antichris kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet dat dit die laaste uur is.

‘Dit is die laaste uur’ want daar het reeds in Johannes se tyd ‘baie antichriste’ bestaan. Waarvan praat Johannes? Paulus gee meer insigte vir die wat dit kan aanvaar:

2Th 2:4 die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

2Th 2:5 Onthou julle nie dat ek dit altyd vir julle gesê het toe ek nog by julle was nie?

God se ‘teëstander’ verhef homself bo God; en wil aanbid word; en hy sit in die temple van God; en hy gee voor hy is God. Paulus het nie vir een gemeente een ding gesê en vir ‘n ander gemeente iets anders nie. Paulus se briewe was onder die verskeie gemeentes versprei en hy het oral dieselfde evangelie verkondig. Wat Paulus vir die Christene in Korinte gesê het, het hy vir die gemeente in Tessalonika gesê. Kyk waar is God se temple en waar sit die vyand van God:

1Kor 3:16 Weet julle nie dat julle ‘n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie?

Op watter wyse sit die vyand in God se tempel?

Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

Hy sit rustig in ons gedagtes! Hy word ook ‘die natuurlike mens’ genoem:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Hier is sy ander naam:

1Kor 15:45 So is daar ook geskrywe: Die eerste mens, Adam, het ‘n lewende siel geword; die laaste Adam ‘n lewendmakende Gees.

Die vyand van God, die antichris, is al die tyd die stofmens, ‘die eerste Adam’, binne-in ons en dit is alles wat ons natuurlik dink – ons natuurlike denke! Om hom te ontbloot is een van die grootste take van ‘die laaste Adam’, Jesus Christus, IN ons. Dit is ons enigste hoop! Daarom moet ons nie gelykvormig word met ‘die eerste Adam’ nie, maar gelykvormig met ‘die laaste Adam’. Hoe doen mens dit?

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is

Rom 13:14 Maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie.

Om die dier te sien wat ‘uit die see opkom’ is God se werk in ons:

Open 12:18- 13:1 En ek het op die sand van die see gaan staan. (13:1) En ek het ‘n dier uit die see sien opkom met sewe koppe en tien horings, en op sy horings tien krone en op sy koppe ‘n naam van godslastering.

Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Klink dit bekend?

Pred 3:18 Ek het by myself gedink: dit is ter wille van die mense self dat God hulle toets; hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie.

Dit is die bitterste pil (eintlik ‘n dodelike pil) om te sluk vir enige natuurlike mens.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

7 Responses to Die vyand van God is binne-in ons.

 1. wasklip sê:

  Hier se jy ‘n klomp goed.So ek gaan begin by die verskil tussen mens en diere.Dit is nou die werklike verskil.Dan sal ons na die beelde van diere gaan kyk in die profesie.Vir dit kan jy gerus my blog gaan besoek.

  Die verskil tussen mens en dier is dat hy die een het kognitiewe denke gekry en ‘n eie wil.Die diere het dit nie gekry nie.Al wil hulle ons tog so graag met ape vergelyk.Of andersom.

  Om die verskillende diere in die profesie te leer en hulle betekenis kan jy grus by Daniel gaan begin.

  Hier is ook my blog se verwysing waar ek die diere van Daniel behandel.Ek sal binnekort die diere van Openbaring ook behandel.Maar ek belowe jou as jy al deur die Diere van daniel gewerk het sal jy al ‘ beter begrip het.

  http://wasklip.wordpress.com/

  • “Wasklip”

   Net om op jou epos te reageer oor die skrywe van ‘die dier binne-in ons’ op my blog. Dankie vir die belangstelling.

   Jy skryf: “Hier se jy ‘n klomp goed. So ek gaan begin by die verskil tussen mens en diere. Dit is nou die werklike verskil. Dan sal ons na die beelde van diere gaan kyk in die profesie.Vir dit kan jy gerus my blog gaan besoek. Die verskil tussen mens en dier is dat hy die een het kognitiewe denke gekry en ‘n eie wil. Die diere het dit nie gekry nie. Al wil hulle ons tog so graag met ape vergelyk. Of andersom. Om die verskillende diere in die profesie te leer en hulle betekenis kan jy grus by Daniel gaan begin”.

   Ek, of die Skrifte, sê geensins dat mense aan die diereryk behoort soos die ewolusie-leer dit wil hê nie. Kom ons kyk gou weer na die teksverwysing:

   Pred 3:18 Ek het by myself gedink: dit is ter wille van die mense self dat God hulle toets; hulle moet insien dat hulle niks anders as diere is nie.

   Dit is figuurlike (simboliese) taal net soos die mense nie aan die planteryk behoort nie:

   Psa 90:5 U maak ‘n einde aan ‘n mens, hy gaan die doodslaap in. Hy is soos gras, wat in die more afgesny word:

   Jes 40:6 Iemand sê: “Roep!” En ek vra: “Wat kan ek roep? Alle mense is soos gras,, alles waarop hulle staatmaak, is soos ‘n veldblom:

   1Pe 1:24 Die Skrif sê: “Die mens is soos gras, en al sy prag soos ‘n veldblom; die gras verdor en die blom val af,

   Maar sal ons die betekenis van die woordsimbole kan ignoreer?

   Dan 7:3 Vier groot diere het uit die see uit opgekom, en elkeen was anders as die ander.

   Open 12:18- 13:1 Die draak het toe op die seestrand gaan staan. (13:1) En toe het ek ‘n dier uit die see uit sien kom met tien horings en sewe koppe. Op sy horings was daar tien heerserskrone en op sy koppe godslasterlike name.

   Vir die afvallige Christendom is hierdie dier(e) uiterlik en hulle het nie die wysheid gekry om die nommer van die dier(e) te bereken voor hulle uitsprake maak oor die dier(e) nie:

   Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

   Hoe kry mens wysheid?

   Jak 1:5 En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word.

   Watter wysheid?

   1Kor 1:19 want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak.

   1Kor 2:3-4 Ek was ook by julle in swakheid en in vrees en in veel bewing; en my rede en my prediking was nie in oorredende woorde van menslike wysheid nie, maar in die betoning van gees en krag,

   1Kor 2:7 Maar ons spreek die wysheid van God, wat bestaan in verborgenheid wat bedek was en wat God van ewigheid af voorbeskik het tot ons heerlikheid,

   God se wysheid is verborge vir die ‘wysheid van die wêreld’ wat dit as dwaas sien. Die wysheid van die mense kan nie God se wysheid sien nie, al staan dit voor hulle oë (net soos my hondjie wat nie ‘n motor kan sien nie, al ry hy in dit):

   Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

   “Wasklip”, dit gaan nie oor ‘n getal nie (die sogenaamde 666 waaroor die wêreld so ophol is nie), maar oor die ‘wysheid van die wêreld’ wat hulself so op trone sit; elkeen wil vir die ander sê van die dier(e) wat hulle in korkondansies en boeke gelees het, of selfs vanuit hul vrugbare verbeeldingswêrelde opgedis het! God verblind hierdie aardse wyses en laat hulle maar daar buite kyk en wag vir die antichris wat daar ver in Jerusalem of in Europa sal verskyn. God se Woord is alleen die bron vir AL die Waarheid wat daar mag wees.

   Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

   Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

   Ek benodig geen ander ‘wysheid’ van geleerde mense (behalwe die wysheid van bo) om die ‘dier(e)’ te sien nie – dit is ek in my groot waansin en enorme ego wat op die ‘sesde dag’ saam met die ‘dier(e)’ gemaak was. Dit is die 6 – die mens …met die tweede 6 (in die 66) wat my eie getuienis is teen myself en my natuurlike aardse denke…en die derde 6 (in 666) groei elke dag tot ‘n groter verwaandheid as God my nie red nie!

   Open 13:18 Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

   Ek hoop God gee jou oë om dit te sien.

   Dankie vir jou tyd.

   Jou broer in Christus

   Larry

 2. wasklip sê:

  Hallo Larry begin by “Daniel en die Beeld.”Want daar is ook so ‘n klein woordeboekie ingesluit van die profetiese taal gebruik.

 3. wasklip sê:

  Ecc 3:21 Wie bespeur dat die asem van die mensekinders opgaan boontoe, en dat die asem van die veediere neerdaal ondertoe in die aarde?

  Hallo Larry,jy moes dalk net verder in Prdiker geles het om die duidelikste verskil tussen mens en dier te verkry het.Prdiker was baie moedeloos hier.Dus is dit baie belangrik om altyd die teksverse in konteks te lees.
  In die terme wat jy dit gebruik het was dit nie binne die konteks nie.

  • Larry sê:

   Hi “Wasklip”

   Onthou dit is vir my ‘n voorreg om met jou te praat.

   Jy sê die volgende van teks (Pred 3:18) binne die konteks van die boek “Prediker” in die Bybel: …jy moes dalk net verder in Prdiker geles het om die duidelikste verskil tussen mens en dier te verkry het.Prdiker was baie moedeloos hier.Dus is dit baie belangrik om altyd die teksverse in konteks te lees. In die terme wat jy dit gebruik het was dit nie binne die konteks nie”.

   Dankie vir dit. Soos jy weet “Wasklip” sien ek (en die Skrifte self) die konteks van die enige teks binne die hele inhoud van die Skrifte:

   Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

   2Pe 1:20 terwyl julle veral dít moet weet, dat geen profesie van die Skrif ‘n saak van eie uitlegging is nie; 2Pe 1:20 (CLV) knowing this first, that no prophecy of scripture at all is becoming its own explanation.

   2Kor 13:1 Dit is die derde keer dat ek na julle toe kom. In die mond van twee of drie getuies sal elke woord vasstaan.

   Jesaja het dit alles so gestel:

   Jes 28:13 Daarom sal die woord van die HERE vir hulle wees gebod op gebod, gebod op gebod, reël op reël, reël op reël, hier ‘n bietjie, daar ‘n bietjie, sodat hulle kan heengaan en agteruit struikel en verbreek en verstrik en gevang word.

   Die kweek- /bybelskole of teologiese fakulteite van die afvallige Christendom het, soos jy weet, net drie maniere om Skrifte te verstaan:

   1. Konteks
   2. Konteks
   3. Konteks

   Daarom sal al die Nuwe Testament-skrywers loshande druip en nie ‘n graad in teologie aan hulle universiteite vandag behaal nie. Jesus en Sy apostels het nie aan die “Universiteit van Jerusalem” gekwalifiseer nie. Al wat hulle gebruik het is om Skrif met Skrif te vergelyk.

   Die Nuwe Testament-skrywers het almal tekste uit die Ou Testament BUITE konteks (konteks, konteks) aangehaal en op hul eie mense toegepas sonder enige vrees of verduideliking aan Babilon tot vandag toe. Daarom sukkel Babilon so om die Skifte te vertaan. Hulle wil die Skrifte met hul natuurlike denke verstaan en as dit nie daardie toets slag nie, het God gelieg. Uit en gedaan. God sê juis andersom:

   1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

   Rom 8:6-8 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

   Wie is die ‘natuurlike mens’ met sy ‘vleeslike denke’ wat hier van gepraat word. Almal in die afvallige Christendom skree saam: “NIE EK NIE!” Wel “Wasklip” dit is ek en my vleeslik denke. Ek bely dit is ek. Ek is die ‘natuurlike mens’ met al sy ‘vleeslike denke’ wat Paulus hier uitlig. Ek pleit “skuldig” edelagbare! U het my uitgevang!!! Dankie Vader dat U die afvallige ‘wettelose mens’ laat verskyn het aan my!!!

   2Th 2:3 Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens wat vir die verderf bestem is, sy verskyning gemaak het nie.

   Rom 8:7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

   Ek skryf binnekort so ‘n kort artikel oor “prooftexting” wat al die Nuwe Testament-skrywers (soos Jesaja van profeteer) gebruik het (en ek nou ook gebruik) tot die groot misnoë van die afvallige Christendom.

   Jy verwys ook na die boek van Prediker as volg: “Prdiker was baie moedeloos hier.Dus is dit baie belangrik om altyd die teksverse in konteks te lees”.

   Ek hoop nie wil soos die afvallige Christendom die boek se gelykwaardigheid met al die Skrifte bevraagteken nie. Want dan sal die Skrifte jou self reghelp:

   2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee [Grieks is “geblaas” deur God] en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

   Die afvallige Christendom wil hierdie boek uit die Bybel hê, want dit maak hulle baie mismoedig. Die boek bevat geweldig baie omstredenhede wat hulle teologie (die ‘drekgode van hulle harte’) weerspreek. Toe Jesus op die aarde was het Hy nie gesê die boek moet nie te ernstig opgeneem word nie. Hy het ook nie gesê dat Salomo moeg en teleurgesteld was toe hy dit geskryf was nie. Die teoloë van Babilon (die afvallige Christendom) sê so. Salomo het geskryf soos God hom en al die ander skrywers van die Skrifte (op dieselfde manier) ‘geblaas’ het om te skryf – dit is immers God se Woorde. Of sal jy sê dat God blaas sekere Skrifte saggies en ander harder. Wie bepaal dit?

   2Ti 3:16 Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,

   Ek dink ook nie jy sal sê dat God ‘baie moedeloos’ was toe Hy vir Solomon ‘geblaas’ het om die woorde in Prediker te skryf nie.

   Groete.

   Larry

 4. wasklip sê:

  Larry jy moet dalk daarop let dat Jesus gese het laat hulle Daniel gaan bestudeer.

  Mat 24:15 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet—

  Ek wil nie nou al die getal van die mens bespreek nie.Want dit is deel van die profesies.en as jy nie die profesies verstaan nie sal jy ook nie die getal van die dier kan bereken.

 5. wasklip sê:

  Hallo Larry,ek wens ons kan van aangesig tot aangesig gesels.In ‘n sekere mate stem ek saam met jou.Oor die geleerdes.Want hulle vergeet van die tipologie in die Bybel.En wil nie he ons moet dit bestudeer nie.Want dan sal ons weet dat hulle lekker lieg vir ons.Tans besig met ‘n studie juis hieroor.

  Ek is baie seker ons sal beslis lekker kan gesels.Want uit jou skrywes blyk dit dat jy opreg is.

  Ek het juis in die week wat verby is, na ‘n DVD gekyk wat handel oor al die gemors wat die sogenaamde geleerdes deesdae kwyt raak.Ek was tot in my diepste wese geskok en om te dink dat dit die mense is wat ons nuwe predikante oplei.Ek het net daar al my respek vir die sogenaamde geleerdes verloor.In my is ‘n teksvers wat bly maal deur my kop, maar ek kan om nie dood onthou wat die woorde is en waar dit is nie.Dit handel juis oor die sogenaamde geleerdes.

  Wasklip.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s