Die vleeslike gebod het ‘n beperkte doel

Die vleeslike wet is gegee vir die wettelose…

1Ti 1:9-10 en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is,

‘n Vleeslike wet of gebod beskryf die dade wat ons as mens van nature (onbewustelik) in ons ronddra en as die tyd reg is, pleeg. Dit wys ons die natuurlike mens in ons:

Rom 3:3-4 Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en ELKE mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U gerig hou.

Die mens dink van nature dat hy/sy goed is en goed kan doen. Die godsdienstige mens glo verder dat hy/sy God met “eie” krag en pogings kan bevredig. Al hierdie denke moet ontbloot word vir ons eie beswil, sodat ons God kan herken en leer ken, en ook sodoende kan ons erken dat ons “leuenagtig” en “doemwaardig” is vanaf ons geboorte:

Rom 3:19 Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig [Nuwe Vertaling:strafwaardig”] kan wees;

Almal is ‘doemwaardig’ en dit slegs die natuurlike wette wat ons bewus maak (‘soos ‘n basuin’) van ons  kritieke menselike toestand:

Jes 58:1 Roep uit die keel, hou nie terug nie, verhef jou stem soos ‘n basuin! En verkondig aan my volk hulle oortreding en aan die huis van Jakob hulle sondes

Die wette wat op die vlees van toepassing is, kan ons egter nie geestelike lewe gee nie:

Rom 3:20 aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor Hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde.

Die natuurlike mens het geen idee hoe verdorwe en boosaardig hy is van sy begin af nie. Hy glo ook dat hy kan deur die natuurlike wette te hou, geestelike regverdigheid verkry.  Maar al sou dit moontlik wees vir ons om die natuurlike of vleeslke wette te kon hou, is ons innerlike en onsigbare gedagtes en drange oop en bloot voor God:

Mat 15:18 Maar wat by die mond uitkom, kom uit die hart, en dit is die dinge wat die mense onrein maak.

Heb 4:13 En daar is geen skepsel onsigbaar voor Hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van Hom met wie ons te doen het.

Wat gemaak met die innerlike versteekte boosheid van die hart?

Rom 3:21-24 Maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die [natuurlike of vleeslike] wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.

Deur geloof in Jesus word elkeen salig en word al God se geestelike standaarde bevredig!!! Geloof is egter ‘n gawe van God en niemand kry dit omdat hy dit verdien nie!

Gal 3:11 En dat niemand deur die wet by God geregverdig word nie, is duidelik; want die regverdige sal uit die geloof lewe.

Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God;

Ons eerste Adam (in ons vlees) is naak en van stof en benodig die vleeslike wet van God om hom in toom te hou, en dit is die enigste manier om die vleeslike gebod ‘wettiglik’ te gebruik:

1Ti 1:8-10 Maar ons weet dat die [vleeslike] wet goed is as iemand dit wettiglik gebruik en as hy weet dat die wet nie gegee is vir die regverdige nie, maar vir die wettelose en tugtelose mense, goddelose en sondaars, onheiliges en ongewydes, vadermoorders en moedermoorders, moordenaars, hoereerders, sodomiete, mensediewe, leuenaars, meinediges en wat daar anders met die gesonde leer in stryd is,

Die laaste Adam (Jesus Christus) is ‘Die Regverdige’ met ‘n totale nuwe wet:

Rom 8:1-2 Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Want die wet van die Gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood.

Daar is dit: twee totale verskillende wette – die wet van die gees is die oorsprong van alles en is die enigste geestelike wet van God. Dit staan direk teenoor die wet van die sonde  en die dood (“Moses”) wat ‘agterna’ ingestel is:

Mat 19:8 Hy antwoord hulle: Omdat Moses weens die hardheid van jul harte julle toegelaat het om van julle vroue te skei; maar van die begin af was dit nie so nie.

Jesus self was nooit geklassiseer onder ‘wettelose en tugtelose mense’ nie want Hy was die EEN wat nooit Sy Vader se geestelike gebod oortree het nie:

Heb 4:15 Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s