Wat is ‘n “kind” in Christus

Enige mens moet vleeslik gebore word, en moet dan “ontwikkel” van ‘n baba, tot kind, tot tiener, tot jong volwassene, tot volwassene…of tot die fisiese dood intree. Dit is ‘n gelykenis van die ontwikkeling wat ook op die geestelike vlak plaasvind:

1Kor13:11  Toe ek ‘n kind was, het ek gepraat soos ‘n kind, gedink soos ‘n kind, geredeneer soos ‘n kind; maar nou dat ek ‘n man is, het ek die dinge van ‘n kind afgelê

Wat is die kenmerke van ‘n “kind” in Christus (in ons)?

Die Nuwe Testament belig die denke en toestand van ‘n geestelike kind baie mooi:

Korinthiërs: Vleeslikheid, Jaloersheid, twis, tweedrag…

1Kor 3:1-3 En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders (Grieks: nēpios = baba) in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is; want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is, is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie?

Galasiërs: gou afvallig word, diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld (vleeslikheid)… 

Gal 1:6 Ek verwonder my dat julle so gou afvallig word van hom wat julle deur die genade van Christus geroep het, na ‘n ander evangelie toe,

Gal 4:1-3 Maar ek sê: So lank as die erfgenaam ‘n kind (Grieks: “nepios” = baba) is, verskil hy niks van ‘n dienskneg nie, al is hy heer van alles; maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die vader bepaal. So was ons ook, toe ons kinders (Grieks: “nepios” = baba) was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld.

Efesiërs: onvastigheid en min kennis van die ware doktrine van Jesus…

Efes 4:14 sodat ons nie meer kinders sou wees nie wat soos golwe geslinger en heen en weer gedryf word deur elke wind van lering, deur die bedrieëry van die mense, deur sluheid om listiglik tot dwaling te bring;

Hebreërs: onervare in die Woord…

Heb 5:13 Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy ‘n kind (Grieks: “nepios” = baba) is.

Om net te herhaal: Watter kenmerke vind ons in die Skrifte wat  geestelike onvolwassenheid uitwys in ons?

 • Vleeslikheid (vyandskap teen God)
 • Jaloersheid
 • Twis
 • Afvalligheid
 • Dienskneg van sonde
 • Onder voogde en bestuurders
 • Diensbaar aan die eerste beginsels van die wêreld
 • ‘n Beheptheid met die fisiese toepassing van die genadegawes van die gees
 • ‘n Afwesigheid van die totale vrug van die gees.

Die uittog uit Egipte (land van slawerny en sonde), deur die Rooi See (doop in Christus se dood) beteken niks vir geestelike babas as daar nie gedurig wonders en tekens plaasvind nie:

1Kor 10:1-5 Want ek wil nie hê, broeders, dat julle nie sou weet nie dat ons vaders almal onder die wolk was en almal deur die see deurgegaan het, en almal in Moses gedoop is in die wolk en in die see, en almal dieselfde geestelike spys geëet het, en almal dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit ‘n geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Maar God het in die meeste van hulle geen welgevalle gehad nie, want hulle is neergeslaan in die woestyn.

Jesus het vir ‘almal’ gesterf en ‘baie’ aanvaar dit. Christendom is die grootste godsdiens op aarde (ongeveer 33%). Maar die ‘baie’ wat  uit Egipte geroep word, sien nie kans vir die bloedige offers (om self te kruisig) in die woestyn nie (d.i. om saam met Jesus te sterf vir vleeslike dinge). Baie min (Net 2 uit die 600 000 manne wat uit Egipte getrek het) is uitverkies om deur die Jordaanrivier te trek. Geestelike babas kan nie eens besef daar is ‘n  Jordaanrivier nie, want hulle glo net Jesus het gesterf vir hulle sodat hulle net “Here, Here’ kan (wat insluit die halfhartige kort gebedjies tot bekering):

Mat 7:21-23 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Die Jordaanrivier wys uit na die sterwe saam met Christus (dag vir dag…”langsamerhand”) om die inwonende Christus se oorwinningslewe te begin ervaar:

Eks 23:29-30 Ek sal hulle nie in een jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beërwe.

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Kol 1:24 Nou verbly ek my in my lyding vir julle en vul in my vlees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is;

Die baba in Christus kan nie geestelike dinge verstaan nie, want die fokus is op die uiterlike vleeslike godsdiens-ervarings. Alles wat geestelik is, word met natuurlike dinge vergelyk en vervang. Maar dit is nie hoe die gees van God leer nie:

1Kor 2:13-15 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge; self egter word hy deur niemand beoordeel nie.

Die baba in Christus voel baie veilig binne die getalle (die ‘baie’) en volg en imponeer die (populêre) leiers, en verfoei en ‘verag die dag van klein dinge’:

Sag 4:10 Want wie verag die dag van klein dinge, terwyl daardie sewe—die oë van die HERE wat die ganse aarde deurloop—met blydskap die skietlood aanskou in die hand van Serubbábel?

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Wat is ‘n “kind” in Christus

 1. pieter sê:

  Pragtige waarhede word hier ontsluit. As iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel die ou dinge(vleeslewe) het verby gegaan kyk alles het nuut geword. Pen maar meer van hierdie suiwer woord waarhede neer. Geseënd is julle wie die waarheid loodlyn met die woord verkondig.

 2. Larry sê:

  Dankie P______. Jou woorde van aanmoediging word baie waardeer. Ons sal so doen, soos die Here wil:

  Jes 28:16-17 daarom, so sê die Here HERE: Kyk, Ek lê in Sion ‘n grondsteen, ‘n beproefde steen, ‘n kosbare hoeksteen wat vas gegrondves is; hy wat glo, sal nie haastig wees nie. 17 En Ek sal die reg tot ‘n riglyn maak, en die geregtigheid tot ‘n skietlood; en die hael sal die leuendak wegruk en die water die skuilplek wegspoel.

  In Christus
  Larry

 3. Johan sê:

  Goeie dag,
  Ek leer geweldig baie hier op julle blog. Tenmiste leer ek nou die waarheid. Ek het n geweldige stryd ge voer met die genade van die kruis
  En tog het ek ook geglo Dat van ons gaan fishes vir altyd brand. Nou weet ek van beter. Prys Sy grote naam en ons dank aan Jesus Christus. Amen.

Lewer kommentaar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s