Natuurlike SIG vs geestelike INSIG

Deu 29:2-4 En Moses het die hele Israel geroep en vir hulle gesê: Julle het self gesien alles wat die HERE in Egipteland voor julle oë aan Farao en aan al sy dienaars en aan sy hele land gedoen het, die groot versoekinge wat jou oë gesien het, dié groot tekens en wonders. Maar die HERE het julle nie ‘n hart gegee om te verstaan en oë om te sien en ore om te hoor tot vandag toe nie.

Hier is die verskil tussen om “sig” te hê teenoor om “insig” te hê. Let op die verwysing na die “self”, “julle” en “jou.” As ons met die natuurlike sig na geestelike dinge kyk, sien ons niks. Daar is geen geestelike insig vir die natuurlike mens nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Dit is nie die natuurlike mens se skuld dat hy nie geestelike dinge kan sien nie, dit is bepaal deur God wat nie die geloof geskenk het vir die persoon nie. Geloof is ‘n gawe en niemand kan roem op die geloof of die ‘mate van geloof’ wat geskenk word nie:

Efes 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Dit uitvoering van die geloof (die werke) is ook nie afhanklik van die wil van ‘n mens nie:

Rom 9:16 So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

Want dit is God wat die wil in ons aktiveer om dit te doen wat Hy reeds vooraf in ons boeke geskryf het:

Fil 2:12-13 Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing; want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

God is voorwaar soewerein oor alles en dit kan ‘die mens van sonde’ net nie kleinkry nie.

2Th 2:3-4 Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Hy (die ‘teëstander’) bely hardop dat God is soewerein, maar met die dieselfde asem bely hy sy mensgemaakte “vrye wil” doktrine wat die wil van God kan fnuik. Wat ‘n antichris!

Insig in Goddelike dinge is dus nie afhanklik van “self-sig” nie, anders sou ‘n blinde persoon nooit kon glo nie, en al die groot geleerdes alleen “Skrif-eksegese” verstaan.

1Kor 1:26-27 Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam;

Geestelike insig is ‘n gawe van God (Hy gee dit) aan die ‘wat swak’ en ‘blind’ is:

Mat 13:10-11 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? [natuurlike sig] Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken [geestelike insig], maar aan hulle is dit nie gegee nie.

Joh 9:39 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word.

Advertisements
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s