God is die Vuur wat alle vlees sal verteer

99% van diegene wat hulself as Christene sien, glo in valse leraars en valse profete (wat voorkom soos engele van die lig wat regtig omgee). Hoekom glo mense so maklik hierdie valse herders? Vrees!!! Mense word vrees ingejaag om die Vuur te vermy. Natuurlik bewerkstellig die valse leraars hiermee dat hulle vet maandelikse salaris kan kry en die getalle vermeerder. Maar dit is alles behalwe wat God se Woord sê van die Vuur:

Want elkeen sal met vuur gesout word en elke offerande sal met sout gesout word. (Mar 9:49)

Jesus sê ‘elkeen’ sal met vuur gesout word. Paulus stem saam:

elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. (1Kor 3:13)

Hoevel vure het God?

Want onse God is ‘n verterende vuur. (Heb 12:29)

God het net EEN vuur – Hyself: God gebruik geen ander vuur nie behalwe Sy Woord:

En die HERE het met julle uit die vuur gespreek; julle het ‘n stem van woorde gehoor, maar geen verskyning gesien nie—net ‘n stem was daar. (Deu 4:12)

Uit die hemel het Hy jou sy stem laat hoor om jou te onderrig; en op die aarde het Hy jou sy groot vuur laat sien, en jy het sy woorde uit die vuur gehoor. (Deu 4:36)

Jeremia stem saam dat Sy Woord uit Sy mond vuur is wat vleeslike dinge verteer:

Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout, en dit sal hulle verteer. (Jer 5:14)

Die Here antwoord altyd met vuur (alles wat geskryf is in die Woord):

Roep julle dan die naam van julle god aan, en ék sal die Naam van die HERE aanroep; en die God wat met vuur antwoord, Hy sal God wees. En die hele volk het geantwoord en gesê: Die woord is goed. (1Kon 18:24)

En Dawid het daar vir die HERE ‘n altaar gebou en brandoffers en dankoffers gebring. Onderwyl hy die HERE aanroep, het Hy hom met vuur uit die hemel op die brandofferaltaar geantwoord. (1Kron 21:26)

Ja, God praat met ons deur Vuur- Sy Woord (Jesus):

En sy liggaam was soos chrisoliet, en sy aangesig soos die geflikker van bliksem en sy oë soos fakkels van vuur en sy arms en sy voete soos blink geskuurde koper en die geluid van sy woorde soos die gedruis van ‘n menigte. (Dan 10:6)

antwoord Johannes almal en sê: Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie—Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. (Luk 3:16)

Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam, (Open 1:14)

Nou weet ons dat die valse leraars en valse profete self nie die vuur sal vryspring nie, want onse God sal hulle ook deur vuur red:

elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. (1Kor 3:13-15)

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s