God sal Sy werk in ALMAL voltooi – spotters ten spyte

Want wie van julle wat ‘n toring wil bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy die middele het om dit uit te voer nie? — sodat as hy die fondament gelê het en nie in staat is om dit te voltooi nie, almal wat dit sien, nie miskien met hom sal begin spot en sê: Hierdie man het begin bou en kon nie klaarkry nie. (Luk 14:28-30)

Die afvallige Christendom kan nie sien dat hierdie ‘n geestelike beginsel is wat God op Homself van toepassing maak. Toe hy besluit het om die eerste Adam van stof te maak het reeds geweet dat ALMAL IN daaardie Adam sal sterf en herskep sal word in die tweede Adam in gees. Hierie proses van stof na gees is onbekend aan die natuurlike mens. Hy kan nie aanvaar dat vlees en bloed van die begin af geen ingang in God se koninkryk kan hê nie.

God het seersekerlik die koste bereken voordat Hy begin het om die hele mensdom deur ‘n proses na Sy ewebeeld te vorm:

Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. (1Kor 15:22-24)

Ja God het Sy Seun gestuur om die Verlosser van alle mense te wees (in hul eie orde) en Jesus sal nie die groot verloorder wees soos die afvalliges Hom verkondig nie:

want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder is van alle mense, insonderheid (MOENIE LEES ALLEENLIK) van die gelowiges. (1Ti 4:10)

God wil hê dat alle mense gered word …

Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. (1Ti 2:3-4)

Wat God ‘wil hê’ dit kry Hy al glo die afvalliges God is nie so almagtig nie!

wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen; (Jes 46:10)

Ja, Hy sal dit doen ten spyte van die ongeloof van diegene wat met groot bravade rondloop en in hul afgodetempels Sy raadsbesluite (en dit wat Hom behaag) uitlag en openlik bespot. Hulle bely hardop dat hulle glo in Sy onverdiende verlossing deur genade, maar met dieselfde asem en met gevurkte tong hul eie familie, vriende en o ja, hulle vyande, veroordeel en verdoem tot ‘n godslasterlike “ewige” hel van letterlike vuur omdat hulle nie self (op hul eie) wou Jesus wou kies nie. Hulle kry net wat hulle verdien sê die afvallige hoogmoediges wat elke dag “getuig” hoe hulle self tot Jesus gekom het:

elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen. (1Kor 3:13-15)

Nie een persoon sal ooit gered kan word deur sy eie geloof (Ef 2:8-10) of op sy eie besluit (John 6:44), of volgens sy/haar eie onbybelse “vrye” wil. Hierdie boodskap word gehaat deur die afvalliges en hulle kan nie sien dat God werklik die einde en voltooing van die toring reeds van die begin af weet nie!

wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen; (Jes 46:10)

Besoek ook gerus www.iswasandwillbe.com of www.aionios.com

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s