Monthly Archives: September 2011

Die twee Griekse woorde: “Aion” en “Aionios”

Ons weet dat die oorspronklike Nuwe Testament soos vervat in die Bybel in Grieks geskryf was. Dit is dus goed om sommige woorde in vertalings in die oorspronklike taal na te slaan indien sekere vrae ontstaan oor dit wat oor … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Alle vlees sal totaal vergaan

1Kor 15:16-18  Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie; en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes; dan is ook die … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Niemand kan God se wil weerstaan nie

Daar is ‘n leerstelling wat elke menslike filosofie en elke valse godsdiens aan mekaar weef – dat die mens ‘n  sogenaamde “vrye wil” het. Dat die mens ‘n wil het is nie te betwyfel nie, maar ‘n VRYE wil is … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

God gaan alle tydelike dinge uitwis met Sy vuur

Een van die natuurlike eienskappe van vuur is om die samesteling van voorwerpe te verander of the vernietig. Net so is alle tydelike dinge gemaak om vernietig te word deur God se onuitblusbare vuur. Alle vlees moet vernietig word om … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Geen offer aan God mag sonder Vuur gebring word nie – Hy aanvaar dit nie!

Mar 9:49  Want ELKEEN sal met vuur gesout word en ELKE offerande sal met sout gesout word. Al die verskillende tipe offers onder die ou verbond moes deur vuur gaan om aanvaarbaar vir God te wees,  wat ‘n skadubeeld was van die … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Het Jesus Sy prys verander of verlaag?

Om Jesus te volg sal jou ‘n groot prys kos: Luk 14:26-27  As iemand na My toe kom en hy haat nie sy vader en moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Moenie die slegte dinge goed noem nie – net God se Woord wys ‘n definitiewe skeiding

Die kennis van goed en kwaad is ‘n eerste stap in die proses van elke mens wat van stof gemaak is, om soos God te word (gees): Gen 3:22  Toe sê die HERE God: Nou het die mens geword soos … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar