God skep en beheer alle goed en alle kwaad

As ons God en Sy Seun, Jesus, wil ken – of eerder deur Hulle geken word (Johannes 17:3), moet ons deur geloof aanvaar dat God wel alles geskep het en alles steeds ‘bewerk’ – ja die goed en die kwaad:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Min mense sal glo dat God in beheer is van alle onheil en al die goddelose:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Dit is een van die hardste dinge om te aanvaar vir die vleeslike mens. God se woord bevat die goed en die kwaad en dit is alles onder Sy soewereine beheer. Hy bewerkstellig alles volgens ‘n perfekte plan wat donkerte is vir die wat Hom en Sy Woord haat, maar bring geweldige troos vir hulle wat Sy woorde liefhet:

Eks 14:19-20  En die Engel van God wat voor die leër van Israel uit getrek het, het daar weggegaan en agter hulle aan getrek. En die wolkkolom het ook voor hulle weggetrek en agter hulle gaan staan; so het dit dan tussen die leër van die Egiptenaars en die leër van Israel in gekom. En die wolk was daar met die duisternis, en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie.

Elke woord van God het beide ‘n positiewe en’ n negatiewe toepassing. Elke enkele woord. Hierdie is ‘n geestelike beginsel wat vir min beskore is om te verstaan.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to God skep en beheer alle goed en alle kwaad

 1. H________ sê:

  Dis nou waar wysheid van pas kom en dis harde woorde! Ons God van liefde bring heil en onheil! Vir 7 jaar sederdien ek my bekeer het kry ek swaar soos n bootjie op die rowwe see. Word rond geslinger! Larry jy le alles pragtig uit, bid ek verkeerd of wat? Hoe meer ek na God soek hoe meer voel dit. Of God my louter! Wanneer raak die golwe stil? Groete in Christus. H_________

  • Groete aan jou my dierbare broer H_____.

   Baie dankie vir jou aanmoedigende woorde. Jy sal nie besef hoe baie dit vir my beteken nie. Jy is dierbaar en kosbaar in die Here en Hy is besig om ‘n wonderlike skepping in jou voort te bring. Ja dit gaan gepaard met pyn,soos enige nuwe geboorte ook is:

   Gen 3:16 Aan die vrou het Hy gesê: Ek sal grootliks vermeerder jou moeite en jou swangerskap; met smart sal jy kinders baar; en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers.

   Die vrou is die simbool van Christus en Sy Kerk wat die nuwe skepping in ons, en ook dan in ander, na vore bring – “deur lyde”:

   Efes 5:31-32 Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. 32 Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente.

   Heb 2:10 Want dit het Hom betaam, ter wille van wie alle dinge en deur wie alle dinge is, as Hy baie kinders na die heerlikheid wou bring, om die bewerker van hulle saligheid deur lyde te volmaak.

   Lyding is nie maklik nie H______ en ons sukkel om al die lyding wat ook rondom ons plaasvind te verstaan as deel van God se plan. Maar deur geloof moet ons voor God buig en aan Hom verklaar dat ons Sy soewereiniteit in alles, die goed en die kwaad, erken. Alles het Hy gemaak en alles word deur Hom bewerkstellig – vir Sy doel:

   Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

   Amo 3:6 Sal die basuin in die stad geblaas word en die bevolking nie skrik nie? Sal daar ‘n onheil in die stad voorval as die HERE dit nie bewerk het nie?

   Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

   Daar is net een God, die Vader, en Hy bewerkstellig alles in ons lewens en in alles in die Skepping deur een Here, Jesus Christus:

   1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

   Jy is reg as jy sê dat dit deur die Wysheid van God is dat ons hierdie dinge kan aanvaar, al sal ons vlees elke keer sê dat ons ‘n gek is om hierdie pyn en lyding aan ‘n God van liefde toe te skryf. Maar vlees is ‘n onbetroubare getuie en laat elke vleeslike mens ‘n leuenaar wees en God getrou en waaragtig:

   Rom 3:3-4 Want wat maak dit as sommige ontrou geword het? Sal hulle ontrou miskien die getrouheid van God vernietig? 4 Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U gerig hou.

   God se Woord is regverdig en waar, en Hy sal elke vyand, ook die vleeslike vyand in ons eie gedagtes as leuenaar uitwys op die tyd soos Hy vir elkeen bepaal het. Die Woord van God is inderdaad harde woorde vir ons natuurlike mens van vlees en sy gedagtes, wat die vlees is die vyand van die gees van God. Ons vleeslike mens kan inderdaad niks uitmaak wat die Here doen nie:

   1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

   Rom 8:6-7 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie.

   Maar kom ons prys God vir AL Sy wonderdade – al klink dit absurd te midde van al die vrae wat skynbaar geen antwoord het nie. Nee, ons tree op in geloof as ons God prys en dank vir alles wat Hy doen want Hy sal alles NUUT maak na al die lyding wat net tydelik met ons sal wees:

   Psa 107:10-16 Die wat in duisternis en doodskaduwee gesit het, gevang in ellende en ysters— 11 omdat hulle wederstrewig was teen die woorde van God en die raad van die Allerhoogste verwerp het, 12 het Hy hulle hart deur moeite verneder; hulle het gestruikel, en daar was geen helper nie. 13 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle verlos. 14 Hy het hulle uit duisternis en doodskaduwee laat uitgaan en hulle bande verbreek. 15 Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders; 16 want Hy het koperdeure verbreek en ystergrendels stukkend geslaan.

   God SAL die koperdeure van die vlees en pyn verbreek en die ystergordels van die leuens stukkend slaan en ons bevryding gee op die tyd soos deur Hom alleen bepaal. Dit is ons hoop in Christus. Dit is wat God belowe het en dit sal Hy ook doen. Nou bid en pleit ons by God om ons bootjie te midde van al die storms ge-anker te hou in Jesus ons enigste Verlosser en Liedsman wat reeds die pad moes loop om nou IN ons hierdie geloof te vestig en te versterk, soos God wil!!! Die stormwind en die golwe is inderdaad Sy werke, maar ook die STILTE is van Hom:

   Psa 107:23-29 Die wat na die see toe afdaal in skepe, wat handel drywe op die groot waters— 24 húlle het die werke van die HERE gesien en sy wonders in die diepte. 25 Want Hy het gespreek en ‘n stormwind laat opsteek wat die golwe daarvan opgesweep het. 26 Hulle het opgerys na die hemel, neergedaal na die dieptes—hulle siel het vergaan van wee. 27 Hulle het getuimel en gewaggel soos ‘n dronk man, en al hulle wysheid is verwar. 28 Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid, en uit hul angste het Hy hulle uitgelei. 29 Hy het die storm ‘n gesuis gemaak, en hulle golwe het stil geword.

   Jou broer in Christus
   Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s