Niemand kan God se wil weerstaan nie

Daar is ‘n leerstelling wat elke menslike filosofie en elke valse godsdiens aan mekaar weef – dat die mens ‘n  sogenaamde “vrye wil” het. Dat die mens ‘n wil het is nie te betwyfel nie, maar ‘n VRYE wil is selfs vir die wetenskap ‘n tameletjie. Elke ding in die natuurlike wêreld werk op die beginsel (of wet) van oorsaak en gevolg – ‘n aksie het ‘n reaksie.

As mens ‘n keuse uitoefen is dit slegs moontlik as daar (beperkte) opsies beskikbaar was. Keuse is nie “vrye wil” nie, want jou keuse was reeds beinvloed deur die beskikbare opsies.

Net die Woord van God gee die enigste bevredigende antwoord wat baie min kan aanvaar:

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

God het alles in Sy ‘voorneme’ reeds besluit en ‘werk’ alles op die menslike vlak ‘volgens die raad van Sy wil’.

Byvoorbeeld: Selfs die dade van Josef se broers was deur God bepaal en hulle wou dit eenvoudig net nie glo toe Josef hulle dit inlig nie:

Gen 45:5  Maar wees nou nie bedroef nie, en laat daar geen ontstemming by julle wees dat julle my hierheen verkoop het nie. Want om lewens te behou, het God my voor julle uit gestuur.

Gen 45:8  Júlle het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my ‘n raadsman van Farao gemaak en ‘n gebieder oor sy hele huis en ‘n regeerder in die hele Egipteland.

Nog ‘n voorbeeld: Die grootste misdaad wat ooit op aarde gepleeg was, was deur God se ‘hand..en..raad vooruit bepaal’:

Hand 4:26-28  Die konings van die aarde het saamgestaan en die owerstes het saam vergader teen die Here en teen sy Gesalfde. Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen u heilige Kind Jesus wat U gesalf het, om alles te doen wat u hand en u raad vooruit bepaal het om plaas te vind.

God se ‘hand’ en ‘raad’ bepaal ALLES vooruit, insluitend die wrede dood van Jesus. Wat is uitgesluit in die woord “ALLES” wat God beplan met mense? NIKS:

Jes 46:10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

Het God ons dae op aarde en alles wat daarin MOET gebeur vooruit beplan? JA!

Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

‘Alles’ het God ‘gemaak vir Sy doel’ – ja, selfs die goddelose vir die ‘dag van onheil’:

Spreuke 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Ja, God verhard harte en maak harte sag (ontvanklik vir Sy wil en woord):

Rom 9:18  So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.

SLEGS God besluit wie en wanneer elkeen na Jesus toe moet kom:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Die is harde en onaanvaarbare woorde vir die een wat God se Woord verafsku, terwyl hy ‘voorgee dat hy God is’ (ken):

2Th 2:3-4  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

Kyk mooi, lees versigtig, vra vir God om vir jou te wys wie ‘die mens’ is wat so teen God rebelleer, want ‘hier kom die wysheid te pas’ – nie menslike wysheid van die wêreld nie, maar Goddelike wysheid en INsig:

Open 13:18  Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Al die valse leraars en valse profete wys na ‘n persoon DAAR BUITE, DAAR IN DIE MIDDE-OOSTE, DAAR IN ‘N ANDER KERK!!!

Nee, kyk weer mooi! Daar is derduisende boeke geskryf en menslike berekeninge gemaak om te wys wie die ‘antichris’ is, maar God het baie se oë doelbewus verblind om nie te sien wie daardie ‘mens van sonde’ is nie.

Niemand kan God se soewereine plan verstaan (o ja, Hy het net EEN plan van die begin tot einde!) as God nie self dit wys nie. NET GOD SE WIL IS VRY – alle ander is aan Hom onderdanig en hulle doen presies wat Hy reeds beplan het:

Rom 9:19-21 Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan?  Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s