Die twee Griekse woorde: “Aion” en “Aionios”

Ons weet dat die oorspronklike Nuwe Testament soos vervat in die Bybel in Grieks geskryf was. Dit is dus goed om sommige woorde in vertalings in die oorspronklike taal na te slaan indien sekere vrae ontstaan oor dit wat oor jare aan jou voorgehou was, maar geen sin maak nie. Die Skrifte self sê dat ons alle geeste moet toets:

1Jn 4:1  Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geeste op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wêreld uitgegaan.

Daar is twee Griekse woorde wat groot probleme vir vertalers veroorsaak het oor die jare, naamlik “aion” en “aionios”. Hierdie twee woorde is van die mees gewraakte woorde vir die afvallige Christendom. Valse leraars het die onkunde oor die twee woorde uitgebuit (tot vandag) om miljoene opregte Christene te mislei en hulle laat glo dat God met die twee woorde “ewigheid” of  “ewige” in gedagte gehad het.

“Aionios” is die byvoeglike naamwoord van die selfstandige naamwoord “aion”. Altwee het dus dieselfde kernbegrip.

Die betekenis van die twee Griekse woorde is beskikbaar in Griekse woordeboeke en op die internet, maar word goed verduidelik deur Dr James Strong, ‘n gerespekteerde kenner van albei die Hebreeuse en Griekse tale. In sy konkordansie oor die betekenis van die twee Griekse woorde vind ons die volgende:

G165 (αών – aiōn) verwys na ‘n tydperk… en G166 ώνιος – aiōnios) Van die betekenis van G165

Alhoewel Dr Strong die betekenis “tydperk” eerste aan die woord koppel, gaan hy egter verder en verduidelik die woorde ook “ewig”, “ewige”, en selfs “wêreld”, onder andere, kan beteken. Dr Strong was soos almal van ons in ons natuurlike denke daarvan oortuig dat die begrippe “tydperk” en “ewige” versoenbaar is.  Dit is nie. Hoekom maak Dr Strong en almal van ons dan die soort afleiding?

Kyk na ‘n paar tekste wat in die Afrikaanse Ou Vertaling van die Bybel gebruik word om die woorde “aion” of “aionois” te vertaal en dan gesels ons verder (die woord “aion” staan langsaan sy Afrikaanse vertaling):

1Ti 1:17 Aan die Koning van die eeue [Gr. aions], die onverderflike, onsienlike, alleenwyse God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid [Gr. aions van die aions]. Amen.

In die eerste geval is die woord “aion” as “eeue” vertaal wat redelik korrek is. Maar in dieselfde vers spring die vertalers om en sê nee die woord “aion” beteken eintlik “ewigheid” of self ‘”alle ewigheid” wat dit ookal beteken. Regtig. is Jesus koning vir ewig oor God se koninkryk? Kom ons kyk wat sê die Skrifte!

1Kor 15:24-28 Daarna kom die einde, wanneer Hy [Jesus] die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy [Jesus] moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het.  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Jesus gaan die koninkryk oorgee aan Sy Vader! Dit is dus nie ‘verewig’ nie, maar vir ‘n tydperk wat God Jesus aanstel oor Sy Koninkryk. So staan dit egter duidelik in die Skrifte.

Hier is nog een van die 129 keer wat die woord “aion” deur die Gees van God in die oorspronklike taal van die Nuwe Testament gebruik was:

Mat 24:3 En toe Hy op die Olyfberg gaan sit het, kom die dissipels alleen na Hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld (Gr. aion)?

Lees asseblief die hele hoofstuk (Matt 24) om ‘n volle begrip te kry van al die dinge wat gaan gebeur. Jesus sê ook toe iets wat die Christendom (met al sy vertakkinge) in ‘n legio van maniere verduidelik. Jesus praat hier spesifiek met ‘n paar van Sy apostels (Petrus en Jakobus en Johannes en Andréas afsonderlik):

Mat 24:33-35 So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur. Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat al hierdie dinge gebeur het nie. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nooit verbygaan nie.

Hoe het daardie vier apostles alles gesien gebeur wat in Mattheus 24 beskryf was? Dat hulle wel alles van Mattheus 24 sien gebeur het, word deur min geglo omdat God hulle nie die oë gegee het om te kan sien wat daar staan nie. Alle ware dissiples van Jesus ervaar Mattheus 24 intens en innerlik in elke geslag, nasie en taal sedert hierdie woorde geskryf was net soos Jesus gesê het!!!

Die voleinding van die “wêreld” verwys dus eintlik die voleinding van die tydperk wat sonde heerskappy bevoer het IN die dissipel van Jesus – dit is wat elke opregte dissipel van Jesus IN sy/haar ‘geslag’ ervaar vir meer as 2000 jaar nou al. As aardbewings, hongersnode, pessiektes, oorloë, ensovoorts dus vir jou uiterlike wys, mis jy waar die koninkryk van God is en God het jou nie geestelike oë van binne gegee nie:

Luk 17:21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of: Kyk daar! nie; want die koninkryk van God is binne-in julle.

Jy het dan ook nie die insig by bGod gekry om te sien dat AL Jesus se woorde gees is nie en dus geestelik (innerlik) beoordeel moet word nie:

 Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Die woorde “aion” en “aionios” is alleenlik korrek vertaal as dit na ‘n beperkte tydperk verwys. Dit het ook geweldige implikasies op valse leerstellings soos die “ewige hel” leerstelling. Daaarom sal God se vyande die valse leerstelling met alles verdedig omdat dit hulle eie haat vir hulle vyande regverdig. Dit is egter godslastering op groot skaal want God het al Sy vyande lief en gaan elkeen deur Jesus Christus red. Maar wie glo die woorde van Jesus – en nog meer, wie doen dit? MIN:

Mat 5:43-48 Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net jul broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is. 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Die twee Griekse woorde: “Aion” en “Aionios”

  1. Terug pieng: Die eerste beginsels van die woorde en leer van Christus (Deel 6) | 4windkoinonia

  2. Terug pieng: Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21) Deel 2: Die einde van die eeu | 4windkoinonia

  3. Terug pieng: Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21): Deel 10 – Die skape en die bokke | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s