Niemand kom na Jesus vrywillig nie! God alleen TREK!

Niemand kom na Jesus vrywillig nie, maar alleenlik deur God se TREKKRAG:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Die woord “trek” in die oorspronklike Grieks het meer te doen met ‘n aksie wat teen die wil van die persoon gebeur. Diegene wat spog oor “hulle besluit” om Jesus te volg, en ander veroordeel wat die nie doen nie, is geestelik blind en arrogant. Dit hang geensins van die wil van ‘n stofmens af of redding sal kom nie, maar is UITSLUITLIK die besluit van God:

Rom 9:16  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

Die geval van die tweeling Jakob en Esau is vir die afvallige Christendom ‘n truksvy wat hulle net nie kan hanteer nie. God het reeds besluit voor die twee se geboorte, voor hulle enige goed of kwaad kon doen, wie Sy uitverkorene (‘volgens die verkiesing’) sal wees!

Rom 9:10-13 En nie alleen dit nie, maar ook Rebekka was swanger uit een, naamlik Isak, ons vader. Want toe die kinders nog nie gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep is vir haar gesê: Die oudste sal die jongste dien. Soos geskrywe is: Jakob het Ek liefgehad en Esau het Ek gehaat.

Omdat die afvallige Christendom MOET glo dat daar ‘n ewige helse vuur is waar die wat Jesus “nie kies” as hulle “persoonlike Saligmaker” (let wel: hulle glo mense kies self!!), kan hulle God se reddingsplan vir ALMAL net eenvoudig nie sien nie. Hulle kan nie sien wat die betekenis is vir die drie feeste wat deur die Jode gevier was onder die ou verbond waar alle manne teenwoordig moes wees nie:

Eks 23:17  Drie maal in die jaar moet al jou manspersone voor die aangesig van die Here HERE verskyn.

Hulle kan nie sien dat hierdie gebeure nie geskryf was vir fisiese Israel se doel nie, maar vir hulle vir wie God oë gegee onder die nuwe verbond om die volgende tekste ook te verstaan:

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

Besoek ook gerus www.iswasandwillbe.com of www.aionios.com

 


		
Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

4 Responses to Niemand kom na Jesus vrywillig nie! God alleen TREK!

 1. U________________ sê:

  Hallo Larry, feitlik enige kerkganger sal met hul mond bely dat God almagtig is maar met dieselfde mond se hulle ‘n stoflike mens kan God ‘kies’ of weerstaan. Ek het self dit so geglo vir jare. Maar die twee is soos die Engelse se “mutually exclusive” – albei kan nie gelyk waar wees nie. Want as dit God se wil is dat almal gered word dan was ons wil gelyk aan God se wil as ons teen Hom sou kon kies. Ek stem dus met jou saam. Maar hoe verduidelik ek Deut 30:19 aan iemand wat dit gebruik om te se ons het ‘n keuse?

  • Hello Ursula

   Dankie vir die getuienis van die waarheid dat God se wil en keuses bo elke menslike wil en keuses verhewe is. Ons het almal ‘n wil soos jy weet, maar dit is geensins ‘n “vrye” wil nie. Dat ons ook wel keuses maak is ook waar, maar dit ook is reeds bepaal deur God self en die Skrifte kan nie hulself weerspreek nie. God se wil is die enigste soewereine wil wat elke ander wil beheer. Maar solank die dwaling van ‘n “vrye wil” wat God in mense stuur nog van krag is, kan niemand sien of aanvaar dat ons keuses reeds deur God bepaal is nie:

   Psa 139:16 U o het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: *dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.*

   Rom 9:11-12 Want toe die kinders* nog nie* gebore was en nog geen goed of kwaad gedoen het nie dat *die voorneme van God volgens die verkiesing kon bly staan*, nie uit die werke nie, maar uit Hom wat roep is vir haar ges: Die oudste sal die jongste dien.

   Rom 9:16 So *hang dit dan nie* af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.

   As God ‘van die begin af’ die einde ‘verkondig’, kan diegene wat nie ‘ore’ gegee is nie, glad nie hierdie duidelike aankondigings in die hele Skrif hoor nie:

   Jes 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat s: *My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen*;

   Ons kan dus aan niemand iets verduidelik wat God self nie eers vir die persoon laat ‘hoor’ of ‘sien’ nie. Maar vir die wat kan ‘hoor’ en meer wil leer, help ons graag soos ons ook gehelp word deur ander.

   Jy noem die skrifteks:

   Deu 30:19 Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die sen en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag,

   Soos jy weet is God doelbewus daarop uit om die ‘menigte’ se o te verblind sodat hulle *nie* moet ‘sien’ en tot bekering kom nie:

   Mat 13:10 En die dissipels het gekom en vir Hom ges: Waarom spreek U tot * hulle* [die ‘menigte’] deur gelykenisse? Mat 13:11 Toe antwoord Hy en s vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle [die ‘menigte’] is dit *nie* *gegee nie.* Mat 13:12 Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed h; maar *hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het. * Mat 13:13 Daarom spreek Ek tot* hulle* [die ‘menigte’] deur gelykenisse, omdat *hulle*, *terwyl hulle sien, nie sien nie*,* en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. * Mat 13:14 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat s: Met die gehoor sal julle hoor en *glad nie verstaan nie*, en julle sal kyk en kyk, en *glad nie sien nie*. Mat 13:15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul o het hulle toegesluit, *sodat *hulle nie miskien met die o sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

   Die woord ‘sodat’ is baie insiggewend in daardie teksgedeelte alhoewel die Afikaanse vertalers die indruk probeer skep dat ‘hulle’ [die ‘menigte’] self hulle o en ore toemaak. Die res van die aangehaalde gedeelte maak dit baie duidelik: Dit is nie vir hulle ‘gegee’ deur God nie! Dit sluit 100% aan by die ‘somtotaal’ van die Skrifte dat God alleen blind en doof maak, vvordat Hy alleen genesing bring:

   Eks 4:11 En die HERE antwoord hom: Wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom of doof, of siende of blind? *Is dit nie Ek, die HERE, nie*?

   2Th 2:11 En daarom sal *God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo*,

   Rom 11:8 Soos geskrywe is: *God het hulle gegee n gees van diepe slaap, o om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe*.

   So die gedeelte in Deuteronium 30:19 word gelees deur die geestelike blindes soos God wil h hulle moet dit lees, maar vir diegene wat o en ore ‘gegee’ is weet hoe die keuses werk. Ons almal “kies” eers die dood soos deur God bepaal, voordat God ons UIT daardie dood kom opwek en nuwe lewe ‘gee’, sonder enige verdienste!

   Ek hoop ek was van hulp Ursula. Dankie vir die skrywe.

   Jou broer in Christus Larry

 2. U________________ sê:

  Dankie, Larry, so wat dit vir my eintlik se is dat wanneer ek uiteindelik God HOOR se “kies die lewe” is ek op ‘n plek waar ek besef het ek het nog heeltyd die dood gekies . Ek kom nie op ‘n plek in my lewe waar ek tussen lewe of dood kan “kies” nie. Ek kom op ‘n plek waar ek TEEN dood en VIR die lewe begin kies maar a.g.v God se werking en tydsplan, nie my eie keuse nie . Ek dink ek verstaan nou beter.

  • Ja, Ursula, Die “Lewe” wat ons kies is om nie meer Jesus se dood as plaasvervangend te sien nie, maar as deelnemend – dit is wanneer ek *saam*met Hom sterf:

   Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en k leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

   Rom 6:3 Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Rom 6:4 Ons is dus saam met Hom begrawe deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in n nuwe lewe kan wandel.

   Ek kies dus, soos deur God bepaal in my, om teen die dood in my lede te staan (soos jy tereg opmerk) want alles in die vlees is werklik ‘hierdie dood’:

   Rom 7:23 maar ek sien n ander wet *in my lede wat stryd voer teen die wet van my gemoed* en my gevange neem onder die wet van die sonde wat in my lede is.

   Rom 7:24 Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van *hierdie dood*?

   Dankie vir die gesprek.

   Larry

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s