WEERLOSE, WEERLOSE MENSE

Daar’s Skimme Op Donker Balkonne
met Lee, Oop Koffers Wat Wag
daar’s Skimme Op Skemer Perronne
wat Wag Op ‘n Trein Na Die Dag

weerlose, Weerlose Mense
op Reis Van Perron Na Perron
in ‘n Middernagland Sonder Grense Of Tyd
en ‘n Ewigheid Ver Van Die Son, Van Die Son
en ‘n Ewigheid Ver Van Die Son

daar’s Skimme, Gewikkel In Jasse
verskans Teen Die Winde Van Ys
daar’s Skimme Met Kiste Soos Tasse
vol Drome Gepak Vir Die Reis

Die lied van Koos du Plessis (“Skimme”) weerspieël so baie van die toestand van vlees en bloed – dit is niks, het niks, eindig met niks – en tog so is die vlees so vol van selfverheffing, selfverheerliking, selfbejammering, selfsugtigheid, ja alles oor die SELF –  weggesteek agter ‘n skyn van omgee en selfs ‘n verwronge godsdienstigheid!

God het die vleeslike mens onder ‘n baie kragtige dwaling geplaas (vanaf geboorte tot die dood):

2Th 2:11  En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

Rom 11:8  Soos geskrywe is: God het hulle gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

Dat mense hulself kan ernstig opneem deur meer van hulself te dink as van ander mense, is regtig een van die tragiese gevolge van die dwaling.

Almal, selfs God se uitverkorenes moet deur hierdie proses gaan. Almal se oë sal egter eendag geopen word om die skokkende waarheid van hulle vleeslikheid te sien, en ook om die Goddelike skeiding tussen vlees en gees te aanvaar:

Joh 3:6  Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees.

Die vlees gee egter nie die stryd maklik gewonne nie! Dit kos God om AL Sy plae los te laat om vlees op sy knieë te kry (totaal te vernietig):

Open 15:8  En die tempel het vol rook geword uit die heerlikheid van God en uit sy krag, en niemand kon ingaan in die tempel voordat die sewe plae van die sewe engele voleindig was nie.

Die vlees produseer en verkondig selfs beelde van ‘n vleeslike-geestelikheid (wat ‘n paradoks) met ‘n letterlike goue straat en letterlike wonings in ‘n letterlike hemel teenoor ander wat in ‘n letterlike vuur brand tot groot genot en tevredenheid van die wat in hul “goue huise” woon (hoe walglik klink dit nie?):

Open 21:21  En die twaalf poorte was twaalf pêrels; elkeen van die poorte was uit een pêrel, en die straat van die stad was suiwer goud soos deurskynende glas.

Vlees kan eenvoudig nie aanvaar dat dit geen plek in God se geestelike koninkryk sal hê nie:

1Kor 15:50  Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

In die vlees is ons almal weerlose mense en daarom is liefde en barmhartigheid soveel meer deel van hulle wat nou barmhartigheid van God ontvang om te sien verby die vleeslike gordyn:

Rom 11:30-31  Want soos julle ook vroeër aan God ongehoorsaam was, maar nou barmhartigheid ontvang het deur hulle ongehoorsaamheid, so het hulle ook nou ongehoorsaam geword deur die barmhartigheid aan julle, sodat hulle ook barmhartigheid kan ontvang.

Dankie Vader dat U al U weerloses (‘klein en groot’, arm of ryk) met liefde deur middel van U verterende vuur sal red!

1Kor 3:15  as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Open 20:12-15 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Heb 12:29  Want onse God is ‘n verterende vuur.

Besoek ook gerus www.iswasandwillbe.com of www.aionios.com

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s