Neem JOU kruis op en volg in Sy voetstappe

Mat 10:38  En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie.

Mat 16:24  Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.

Dit is ‘n vreemd of net lippediens vir die menigtes van die afvallige Christendom wat glo in die valse leer van die “plaasvervangende dood” van Jesus! Jesus het vir ons sondes gesterf soos die Skrifte verklaar sodat ons ook daarvoor moet sterf. Dit is waaroor die inwonende Jesus dan ook gaan – Hy is in diegene wat die sonde wil oorwin:

1Pe 2:21-24  Want hiertoe is julle geroep, omdat Christus ook vir julle gely het en julle ‘n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg;  Hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie se mond geen bedrog gevind is nie; wat, toe Hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie; toe Hy gely het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan Hom wat regverdig oordeel; wat self ons sondes in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe; deur wie se wonde julle genees is.

Vir baie wat Jesus volg vir fisiese gewin, is “het die prediking van die kruis” (wat beteken ‘n mens moet sy/haar eie kruis opneem en daagliks met Christus sterf) dwaasheid, en ‘n massiewe bespotting:

1Kor 1:18 Want die woord van die kruis is vir hulle wat verlore gaan dwaasheid, maar vir ons wat gered word [‘n proses], is dit die krag van God.

As Jesus net 2000 jaar gelede gesterf het, is dit bloot ‘n historiese gebeurtenis! Nee, Sy bloed (“die prediking van die kruis”) is nog steeds God se krag vandag!

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s