Die Liefde van God vergaan NOOIT

‘n Mens kan nooit vrede hê as jy nie eerlike antwoorde kry oor kwelvrae soos die ewige bestemming van geliefdes wat gesterf het sonder dat hulle die Waarheid oor God en Jesus geweet of aanvaar het nie.

‘n Mens se liefde en omgee vir geliefdes kan regtig nie groter wees as die liefde en omgee van die hemelse Vader vir hulle en alle ander mense nie.

Christene (en ook sommige ander godsdienste) het ‘n groot probleem met hul verstaan en uitdrukking van liefde.

En een van hierdie belangrike toetse van liefde word gevind in die “oortuiging” dat daar ‘n “ewige” hel bestaan waar die meeste van die mensdom eindeloos sal ly. Diep binne ons weet ons iets is nie reg met betrekking tot hierdie “oortuiging”, maar ons onderdruk ons vrae en twyfel omdat ons dink die Bybel leer ons dat daar regtig ‘n ewige letterlike vuur sal wees waar ‘n liefdevolle God almal wat Hom verwerp het, sal brand en brand en brand……nee, die Bybel leer dit glad nie!

1Kor 15:28  En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles IN ALMAL kan wees.

Hierdie liefdeloosheid in die bose hart van alle mense vind alles plaas teen die agtergrond van selfverheffing en ‘n verlekker in die gedagte dat ons natuurlike vyande eendag daar sal ly.  Sommige wil hê dat daar vanuit ‘n letterlike hemel vir altyd groot genot daaruit geput moet word om af te kyk op hierdie tragedie waar selfs ons geliefdes roep en smeek om hulp. Hierdie is boosheid op sy afskuwelikste!!!

Maar alles is te verstaan as mens weet dat die bose mens se natuurlike hart nie hierdie opdrag van God se onfeilbare liefde kan uitleef nie, al wil hy ook:

Mat 5:43  Julle het gehoor dat daar gesê is: Jy moet jou naaste liefhê en jou vyand moet jy haat. Mat 5:44  Maar Ek sê vir julle: Julle moet jul vyande liefhê; seën die wat vir julle vervloek, doen goed aan die wat vir julle haat, en bid vir die wat julle beledig en julle vervolg; Mat 5:45  sodat julle kinders kan word van julle Vader wat in die hemele is; want Hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies, en Hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Mat 5:46  Want as julle liefhet die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie?

Net ‘n bose hart aanbid ‘n bose afgod wat uit hierdie “hoogtes” op ander neerkyk!

Jer 7:31  En hulle het die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand—iets wat Ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie.

Dit is nutteloos om bevredigende antwoorde te kry by diegene wat net geskoei is op hul eie fisiese verheerliking, mensaanbidding en tydelike (finansieël en ander) gewin:

2Kor 2:17  Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

Hoe kan ‘n ​​almagtige, alwetende en liefdevolle God biljoene mense skep en na vore bring terwyl Hy weet dat meeste van hulle in ‘n hel vir ewig gepynig sal word (omdat hulle met hul sogenaamde “vrye wil” God verwerp het)?

Jes 46:10  wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen;

Is die krag van ons sogenaamde  “vrye wil” regtig so verhewe bo die krag van God se “vrye wil” wat alles bewerkstellig, selfs om almal te red?

Efes 1:11  in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Hoe kan Christus (die “laaste Adam”) wat groter is as die “eerste Adam” (Christus het die “eerste Adam” voortgebring) minder mag het as die “een mens” (Adam) deur wie almal op aarde in sonde gebore word?

Rom 5:12  Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het.

Psa 51:7 Kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang.

Maar hier is die waarheid:

Rom 5:15  Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie; want as deur die misdaad van die één baie gesterf het, VEEL MEER het die genade van God en die gawe deur die genade van die een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. Rom 5:16  En nie soos deur één wat gesondig het, is die gawe nie; want die oordeel was uit één tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Rom 5:17  Want as ten gevolge van die misdaad van die één die dood geheers het deur die één, VEEL MEER sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die Één, Jesus Christus. Rom 5:18  Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir ALLE MENSE tot regverdigmaking van die lewe.

Daar is baie wat vas oortuig is dat Satan meer mag het om mense tot ‘n ewige veroordeling te lei as Christus wie die Verlosser en Redder van alle mense is? Wel hier is die waarheid:

1Kor 15:22  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;

Fil 2:10  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, Fil 2:11  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s