Die drie-eenheid is ‘n valse leerstelling!!

Geloof in ‘n drie-enige God is een van die eerste geloofsvereistes wat 99% van diegene wat hulself as Christene klassifiseer, aan voldoen. Maar dit is ‘n leer wat nie ooreenstem met die leer van Christus nie en derhalwe is dit ‘n valse leerstelling. God maak Sy onsigbare dinge verstaanbaar vir ons deur die dinge wat Hy in die natuurlike wêreld na vore bring:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Ons kan die Godheid verstaan deur ‘n voorbeeld wat Hy in ons natuurlike lewens geskep het. Die Skrifte gee ons een kardinale natuurlike skepping wat die Godheid die beste uitbeeld reeds in Genesis:

Gen 1:27  En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Daar is dit so duidelik soos daglig vir hulle wat oë gegee is om dit te sien. Die Godheid refekteer in die skepping deur die manlike en vroulike vorms wat nie net die rolle van  gewer en ontvanger uitbeeld nie, maar ook wie eerste was en wie tweede was. Paulus kon hierdie beeld duidelik sien en brei uit daarop:

1Kor 11:3  Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

Eva was dus nie ‘n na-gedagtenis van God nie, maar was spesifiek NA Adam geskep en UIT Adam gebring om die orde en verhouding tussen God en Jesus vir ons uit te beeld. Daar is die orde van die Godheid baie duidelik uiteengesit:

Gen 2:21-22  Toe het die HERE God ‘n diepe slaap op die mens laat val; en terwyl hy slaap, het Hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die HERE God bou die rib wat Hy van die mens geneem het, tot ‘n vrou en bring haar na die mens.

Net soos die vrou UIT die man is, so is Jesus Christus UIT die Vader. Jesus self het dit bevestig:

Joh 16:27  want die Vader self het julle lief, omdat julle My liefgehad en geglo het dat Ek van God UITgegaan het.

Joh 16:30  Nou weet ons dat U alles weet en nie nodig het dat iemand U iets vra nie. Daarom glo ons dat U van God UITgegaan het.

Jesus was uit die Vader soos Eva uit Adam gekom het. Dit is die beeld wat God ons wil gee van die Godheid – Die Vader en die Seun. Jesus sê dat Hy die “begin” van God se skepping is:

Open 3:14  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God:

Jesus is die eersgeborene van God se hele skepping en deur Jesus het God die hele skepping na vore gebring:

Kol 1:15-19 Hy is die Beeld van die onsienlike God, die Eersgeborene van die hele skepping; want in Hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand. En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon.

Jesus is deur die Vader as God van die skepping aangestel:

Joh 1:1-4 In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

Soos Eva se naam beteken die moeder ‘van alles wat lewe’, so is Jesus die Gewer van alle lewe in hierdie skepping:

Gen 3:20  En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

Daar is net een God, die Vader, en een Here oor hierdie skepping, Jesus Christus:

1Kor 8:5-7a Want al is daar ook sogenaamde gode, of dit in die hemel en of dit op die aarde is—soos daar baie gode en baie here is— tog is daar vir ons maar EEN God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en EEN Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom. Die kennis is egter nie in almal nie;

God, die Vader, is gees – Hy het nie ‘n gees nie, Hy IS gees en Hy is die enigste heilige gees:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

Dit is baie belangrik om te sien anders skep ons nog ‘n aparte god wat die afvallige Christendom gedoen het en God, die Vader, se ware beeld oneer aandoen. As daar nog ‘n persoon bykom in ‘n huwelik tussen man en vrou, dan bestaan daardie huwelik nie meer nie. ‘n Ekstra man of ‘n vrou in ‘n huwelik is ongoddellik, maar dit is wat diegene glo wat ‘n sogenaamde drie-eenheid verkondig!!!

God is self die heilige gees en Hy het daardie gees aan Jesus gegee in volheid – Jesus deel dieselfde gees met Sy Vader en so sien ons die Vader:

Joh 14:9-10  Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

Kol 1:19  Want dit het die Vader behaag dat in Hom die ganse volheid sou woon

Kol 2:9  Want in Hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik;

Jesus gee die gees van God ook nou aan hulle wie aan Hom behoort, slegs as ‘n onderpand en nie in volheid nie:

Efes 1:13-14  in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.

Dit is die gees van die Vader en die gees van Jesus – dieselfde gees. Dit is Jesus in ‘n ander vorm as vleeslik – ‘n “ander Trooster” is dieselfde Jesus in ‘n ander vorm!!!! Jesus kom self in die vorm van God se gees in sy volgelinge bly:

Joh 14:16-18 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. EK sal julle nie as wese agterlaat nie; EK kom weer na julle toe.

Mat 28:20  En kyk, EK is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen.

Die “EK” is Jesus self!!! Hoe duidelik kan dit nie wees nie. Dit is wanneer ons hom nie meer sien in Sy vleeslike hoedigheid nie, maar in Sy regte vorm – gees:

2Kor 5:16-17 Ons ken dus van nou af niemand meer na die vlees nie; en al het ons ook Christus na die vlees geken, nou ken ons Hom tóg nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is, is hy ‘n nuwe skepsel; die ou dinge het verbygegaan, kyk, dit het alles nuut geword.

En hier is hoe ons Hom ken as gees:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Deur Sy Woord te bewaar (deur in die woorde van Jesus te glo en dit te doen) sien ons Jesus want Sy Woord is gees en reflekteer Jesus en die Vader in ons lewens. Die afvallige kerk-wêreld wat aan ‘n drie-enige God glo, kan nie hierdie kosbare waarhede sien nie:

Joh 14:22-26 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het. Dit het Ek tot julle gespreek terwyl Ek by julle bly; maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my Naam sal stuur, Hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat Ek vir julle gesê het.

Besoek ook my blog by: http://www.youtube.com/user/MrGeorgelarry

 

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Die drie-eenheid is ‘n valse leerstelling!!

  1. Terug pieng: Hoe om geeste te onderskei | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: ‘Wees eensgesind’ | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  3. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s