Die groot Lig heers oor die klein lig

Gen 1:14-19 En God het gesê: Laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag; en laat hulle dien as tekens sowel vir vaste tye, asook vir dae sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel om lig te gee op die aarde. En dit was so. God het toe die twee groot ligte gemaak: die groot lig om te heers oor die dag en die klein lig om te heers oor die nag; ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel om lig te gee op die aarde en om te heers oor die dag en oor die nag en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand en dit was môre, die vierde dag.

Op dag vier in Genesis 1 word die skeidingsproses wat God in Genesis 1 vers 1 begin het verder uitgebou met die skepping van ligte aan die uitspansel van die hemel. Hierdie “ligte…aan die uitspansel van die hemel” verskil van die lig wat God op dag een geskep het in die sin dat die skeiding tussen twee perspektiewe uitbeeld – die perspektief van God teenoor die perspektief van mense. Dit brei ook nou verder uit op die groot onoorbrugbare skeiding wat God ingestel het tussen gees en vlees. God is egter bo alles verhewe:

Psa 139:11-12 En as ek sê: Mag tog net die duisternis my oorval en die lig nag wees tot my beskutting, dan is selfs die duisternis vir U nie donker nie, en die nag gee lig soos die dag, die duisternis is soos die lig.

God is gees en Hy is orals, Hy is ook Lig en daar is geen duisternis in Hom nie. Daarom is die lig en duisternis vir Hom heeltemal anders as wat dit vanuit ‘n menslike perspektief gesien word. God is immers die Skepper van die lig en die duisternis:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Mense in vlees en bloed met natuurlike denke kan nie hierdie perspektief deel met God nie. Hulle leef in duisternis vanaf hulle geboorte. Daarom is die skepping van lig op dag een in Genesis totaal verskillend van die skepping van die “ligte…aan die uitspansel van die hemel” veral as ons weet waar en wat die uitspansel en die hemel is. God sien die skeiding tussen dag en nag en tussen lig en duisternis totaal anders as die mens in sy natuurlike denke:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die natuurlike mens is in duisternis gebore en nie in lig nie ten spyte van die afvalliges wat sê dat die eerste mens Adam perfek was voor hy “geval” het. Die Woord van God sê nie dat Adam en Eva “geval” het nie – hulle was in ‘n gevalle toestand geskep deur God self. Hulle kon niks anders doen as om aan die versoeking van die slang toe te gee nie, en God het van alles geweet – dit was alles in Sy hande!

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Ons weet dat die Woord van God dit duidelik verklaar dat Satan ‘van die begin’ van sy skepping sondig, en in dieselfde geestelike duisternis as die aardse mens gemaak is. God het dit alles so beplan en gemaak vir Sy doel:

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Alles wat God skep word “baie goed” geskep vir die doel waarvoor Hy dit maak. Duisternis en onheilige dinge is opsigself nie goed nie. Net God gebruik dit vir ‘n goeie doel om Sy een wonderbaarlike plan mee uit te werk:

Gen 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

God doen alles doelbewus en so is ook die skepping van die “ligte…aan die uitspansel van die hemel”. Die ligte beeld die natuurlike mens se perspektief uit wat hier verder verduidelik en verstaanbaar gemaak word deur God deur middel van die skepping van die natuurlike of sigbare dinge:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid, sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Selfs in die nag, dit is ons geestelike duisternis, het God ‘n kleiner lig gemaak wat eintlik net die groter lig weerkaats en dan ook so voordoen asof dit die ware lig is. Vir mense in geestelike duisternis is die klein lig ‘n baie skerp lig:

2Kor 11:14-15 En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ‘n engel van die lig. Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.

Daarom stroom so baie na die klein valse lig wat deur die valse dienaars (die sterre) van die “klein lig” aangebied word. Maar die skok is groot as mens uitvind dat jy al die tyd net die valse Christus gevolg het met Sy valse evangelie en valse gees:

Mat 7:21-23 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir My sê: Here, Here, het ons nie in u Naam geprofeteer en in u Naam duiwels uitgedrywe en in u Naam baie kragte gedoen nie? En dan sal Ek aan hulle sê: Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!

Net wanneer die daglig aanbreek (die geestelike ontwakening deur die openbaring van Jesus) sal mens met groot skok en tog groot verligting die ware Jesus sien:

Open 1:10-18 Ek was in die Gees op die dag van die Here, en ek het agter my ‘n groot stem gehoor, soos van ‘n basuin, wat sê: Ek is die Alfa en die Oméga, die eerste en die laaste, en skryf wat jy sien in ‘n boek en stuur dit na die sewe gemeentes wat in Asië is: na Éfese en Smirna en Pérgamus en Thiatíre en Sardis en Filadelfía en Laodicéa. Toe draai ek my om, om te sien watter stem met my gespreek het; en toe ek my omgedraai het, sien ek sewe goue kandelaars, en tussen die sewe kandelaars Een soos die Seun van die mens met ‘n kleed aan wat tot op die voete hang, en gegord om die bors met ‘n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë soos ‘n vuurvlam, en sy voete soos blink koper wat gloei soos in ‘n oond, en sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het Hy sewe sterre gehou, en ‘n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek Hom sien, val ek soos ‘n dooie aan sy voete; en Hy het sy regterhand op my gelê en vir my gesê: Moenie vrees nie; Ek is die eerste en die laaste en die lewende; en Ek was dood en kyk, Ek leef tot in alle ewigheid. Amen. En Ek het die sleutels van die doderyk en van die dood.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , . Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s