God het niks in die tydelike skepping geestelik perfek gemaak nie!

Gen 1:1-2 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Die afvallige Christendom ervaar enorme probleme om vers 2 in Genesis 1 met die skepping van hemel en aarde in vers 1 te verbind. Hoe op dees aarde het die aarde wat deur God geskep is in vers 1 dan woes en leeg in vers 2 geword. Hoe is daar dan duisternis op die wêreldvloed?

Wel hul oplossing is dat daar ‘n tydperk tussen vers 1 en vers 2 ingepas moet word. En dit gee dan ook aanleiding vir ander om op ‘n baie subtiele manier  die teorie van ewolusie in te pas!  God het volgens die “wysheid van die wêreld” alles geskep oor ‘n lang tydperk en alles oorgelaat aan ‘n natuurlike proses van ‘natuurlike seleksie’ en ‘self-determinasie’ deur middel van ‘n sogenaamde ‘vrye wil’ (as dit by engele en mense kom) of natuurlike instinkte as dit by diere kom. Maar God is baie duidelik oor die tydsbestek van die natuurlike skepping en Sy intense betrokkenheid in hierdie skepping:

Jes 48:3  Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom.

Eks 20:11  Want in ses dae het die HERE die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het Hy gerus. Daarom het die HERE die sabbatdag geseën en dit geheilig.

Alles het “skielik” na vore gekom! Dit is net deur geloof dat enigeen dit kan aanvaar, anders moet mens die menslike wysheid volg tot in ‘n doodloopstraat. Almal het egter nie die geloof ontvang op hierdie stadium om God se skeppingsvermoë te aanvaar nie, en moet dus noodgedwonge die onwetenskaplike teorie van ewolusie propageer. Ons word egter gewaarsku om weg te bly van onheilige, onsinnige praatjies en teëwerpinge van die valslik sogenaamde (wetenskaplike) kennis:

1Ti 6:20  o Timótheüs, bewaar jou pand en vermy die onheilige, onsinnige praatjies en teëwerpinge van die valslik sogenaamde kennis,

Die afvallige Christendom en die sogenaamde wetenskaplike denkers kan nie die volgende waarhede verwerk nie:

Jes 45:7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Daar staan dit duidelik wat in Genesis 1 vers 2 gebeur het: God het die duisternis geskep, en die aarde (tydelik) woes en leeg gemaak:

Gen 1:1-2 In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters.

Die woord “was” in vers 2 is vertaal van die Hebreeuse woord ‘hâyâh’ en dit dui ’n bepaalde en definitiewe situasie of toestand aan.  In verse 1 en 2 van Genesis 1 is ons eers in dag 1 van die ses-dae-skepping. Op dag een “was” die aarde se toestand “woes en leeg” en dit was dus ‘n tydelike toestand want God maak niks in die fisiese skepping om PERMANENT so te bly nie:

Jes 45:18  Want so sê die HERE, wat die hemele geskape het—Hy is God! —wat die aarde geformeer en dit gemaak het—Hy het dit bevestig; Hy het dit nie geskape om woes te wees nie, maar dit geformeer om bewoon te word—Ek is die HERE, en daar is geen ander nie.

Hier is die Hebreeuse woord ‘hâyâh’ in twee ander verse om die betekenis duidelik uit te bring:

Gen 2:25  En hulle was (‘hâyâh’) altwee naak, die mens en sy vrou, maar hulle het hul nie geskaam nie.

Eks 3:14  En God sê vir Moses: EK IS  (‘hâyâh’) WAT EK IS  (‘hâyâh’). Ook sê Hy: So moet jy die kinders van Israel antwoord: EK IS  (‘hâyâh’) het my na julle gestuur.

Adam en Eva was op die stadium naak. Hulle het nie naak geword nie. Maar hulle het ook nie naak gebly nie, maar was deur God geklee:

Gen 3:21  En die HERE God het vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en hulle dit aangetrek.

Net soos die duiwel nie ‘n mensemoordenaar en boos geword het nie (a.g.v. sy vrye keuse nie), net so het die aarde nie woes en leeg geword nie, maar was leeg en woes reg aan die begin toe God dit geskep het. Satan was ‘n mensemoordenaar, ‘n leuenaar, ‘n bose engel reg van die begin van sy skepping af:

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Hierdie waarhede is vreemd aan die afvallige Christendom wat glo dat die aarde, Adam, Eva en Satan perfek was by hul skepping. Hierdie valse leer is vreemd aan die waarheid in die hele inhoud van God se woord. God is nie skaam om te erken dat Hy die duisternis, die woestheid, die leegheid, die kwaad, die bose, die goddeloses, die onheil en die vormloosheid geskep nie. God maak ALLES vir Sy doel:

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

God het alles in die tydelike skepping “baie goed” gemaak vir die doel wat HY dit wil gebruik. God het niks in die tydelike skepping perfek of volmaak gemaak nie – alles is egter deel van ‘n perfekte plan waarmee God besig is. Hy kan waarlik die Lig uit die duisternis bring:

2Kor 4:6  Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn—dit is Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus.

God is ook nog steeds aktief besig in Sy skepping en die skepping ontwikkel en opereer nie op sy eie nie!

Joh 5:17  En Jesus het hulle geantwoord: My Vader werk tot nou toe, en Ek werk ook.

Daar is diesulkes wat dink dat God moeg was na die ses-dae-skepping en toe moes rus:

Gen 2:2-3  En God het op die sewende dag sy werk voltooi wat Hy gemaak het, en op die sewende dag gerus van al sy werk wat Hy gemaak het. En God het die sewende dag geseën en dit geheilig, omdat Hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het deur dit te maak.

Wel as mens God as ‘n mens sien en met menslike denke beskryf, dan sal jy nooit die geestelike dinge van God verstaan nie:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Vir hulle wat dit kan ontvang, hier is God se rus:

Mat 8:20  En Jesus sê vir hom: Die jakkalse het gate en die voëls van die hemel neste, maar die Seun van die mens het geen plek waar Hy sy hoof kan neerlê nie.

Heb 4:3-10  Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos Hy gesê het: Daarom het Ek in my toorn gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie—alhoewel sy werke van die grondlegging van die wêreld af volbring is. Want Hy het êrens van die sewende dag so gespreek: En God het op die sewende dag van al sy werke gerus; en nou hier weer: Hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal Hy weer ‘n sekere dag, naamlik vandag, as Hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is: Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josua aan hulle rus gegee het, sou Hy nie van ‘n ander dag daarná spreek nie. Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s