God se perfekte plan met die mens was nog nooit deur enigeen in die wiele gery!!

Op dag ses van God se natuurlike skepping word die kroon van God se skepping, die mens, gemaak. Die mens word egter saam met die vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde geskep wat weereens baie dieper geestelike beginsels verberg:

Gen 1:24-31  En God het gesê: Laat die aarde lewende wesens voortbring volgens hulle soorte: vee, kruipende diere en wilde diere van die aarde volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak volgens hulle soorte en die vee volgens hulle soorte en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.  En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en die vee en oor die hele aarde en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape. En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Dit is baie interessant dat God die mens ‘na die beeld van God’ geskep het en die beeld van God word verder verduidelik as ‘man en vrou het Hy hulle geskape’:

Gen 1:27  En God (Hebreeus: “ĕlôhıym”) het die mens geskape na sy beeld; na die beeld van God (Hebreeus: “ĕlôhıym”) het Hy hom geskape; man en vrou het Hy hulle geskape.

Die Afrikaanse woord “God” in hierdie vers word vanaf die Hebreeuse woord “ĕlôhıym” vertaal en kom ook so voor in die hele hoofstuk een van Genesis. Die Hebreeuse woord is in die meervoudsvorm en dit word dus verduidelik in die skepping van ‘man en vrou’. Dit is inderdaad deur die natuurlike skepping dat ons die Godheid kan verstaan:

Rom 1:20  Want sy onsigbare dinge kan van die skepping van die wêreld af in sy werke verstaan en duidelik gesien word, naamlik sy ewige krag en goddelikheid (of die Godheid), sodat hulle geen verontskuldiging het nie;

Paulus help ons verder om hierdie verhouding binne die Godheid te verstaan:

1Kor 11:3  Maar ek wil hê dat julle moet weet dat Christus die hoof is van elke man, en die man die hoof van die vrou, en God die hoof van Christus.

Die Godheid bestaan uit ‘n Vader, en Sy Seun, Jesus Christus. Dit is die enigste beeld van God wat die mens kan ken want dit is hoe die Godheid openbaar word aan hulle wat dit kan sien. Daar bestaan dus nie ‘n valse drie-eenheid nie:

1Kor 8:6 tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een Here Jesus Christus deur wie alles is, en ons deur Hom.

God is die hoof van Christus soos die man die hoof is van die vrou. Deur Jesus het die hele skepping na vore gekom net soos deur Eva ‘alles wat lewe’ gekom het:

Gen 3:20  En die mens het sy vrou Eva genoem, omdat sy moeder geword het van alles wat lewe.

Die beeld van God, die Vader en Gewer van alles in Jesus, word dus gereflekteer in manlike en vroulike geslagte onderskeidelik. Die mens reflekteer hierdie beeld van God verder in die sin dat die mens heers oor die ander vorme van alle aardse lewe:

Gen 1:28  En God het hulle geseën, en God het vir hulle gesê: Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip.

Hierdie heerskappy van die mens word gevind ‘in die beeld van God’ wat aan die mens gegee word – die mens alleenlik het ‘n bewussyn van God verkry en dit beskryf wat hierdie heerskappy van die mens oor die ander lewensvorme op aarde behels. Maar daar is ook ‘n proses van groei verbonde aan die Goddelike “beeldwording” van alle mense. Mense en diere moes ook eers van plante leef en geen vleis was geëet nie:

Gen 1:29-30  Verder het God gesê: Ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra. Dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die kruipende diere op die aarde, waarin ‘n lewende siel is, gee Ek al die groen plante as voedsel. En dit was so.

Paulus verduidelik vir ons waarom dit so was, en dit gee vir ons weereens ‘n duidelike beeld van Adam en Eva se aanvanklike en oorspronklike geestelike toestand wat die leer van die valse leraars in die afvallige Christendom dat Adam en Eva geestelik perfek was, totaal weerlê:

Rom 14:2  Die een glo dat ‘n mens alles mag eet, maar hy wat swak is, eet groente.

Adam en Eva was geestelik ‘swak’ deur God geskape omdat hulle naak was, en van stof gemaak was. Hulle het dus geen geestelike insigte gehad nie. Derhalwe het hulle geen weerstand gehad teen die versoeking wat na hulle sou kom nie. Hiervan was God deeglik bewus omdat Hy hulle doelbewus so gemaak het. Adam en Eva het nie geval nie , maar was in ‘n vervalle geestelike toestand geskep deur God volgens Sy perfekte plan. Die mislukking van die eerste pot van klei gebeur ‘in die hand van die pottebakker’ en die Pottebakker maak geen verskoning daarvoor nie want Hy weet wat Hy doen – dit is net die afvalliges en geestelik korruptes wat God se beeld op ‘n godslasterlike wyse verdraai en voorstel asof God nie Soewerein en Almagtig is nie:

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak. 

Rom 9:19-21 Jy sal dan vir my sê: Waarom verwyt Hy dan nog, want wie het sy wil weerstaan? Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie? Of het die pottebakker nie mag oor die klei, om uit dieselfde klomp die een voorwerp tot eer en die ander tot oneer te maak nie?

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s