Die dood het geen ewige plek in God se skepping nie!

Adam en Eva was gesê dat hulle sou ‘sekerlik sterwe’ as hulle van die verbode boom sou eet:

Gen 2:16-17  En die HERE God het aan die mens bevel gegee en gesê: Van al die bome van die tuin mag jy vry eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie; want die dag as jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterwe.

Hierdie waarheid word deur baie in die afvallige Christendom nie geglo nie want aan hulle word die leuen verkondig dat hulle sekerlik of gewis nie sal sterwe nie:

Gen 3:4  Toe sê die slang vir die vrou: Julle sal gewis nie sterwe nie;

Die afvalliges glo die leuen van die slang tot vandag toe en al sien hulle iemand wat dood is, glo hulle dat die persoon egter lewe. Maar die sekerheid van die dood en wat dit beteken is net gegee vir hulle wat hulle eie lewe nie meer liefhet as hulle liefde vir die nuwe lewe in Christus. Dit is hulle wat nie vir Jesus wil sterwe nie, maar saam met Hom sterf daagliks vir die aardse en tydelike:

Open 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

Ons natuurlike mens en sy vleeslike denke haat die dood en sien dit as iets morbied – iets waaroor ‘n mens nie moet praat nie. As ‘n geliefde sou sterf is dit vir ons almal ‘n baie bitter pil om te sluk. Dit ruk ‘n mens se hart in stukke soos niks anders op die aarde nie. Maar daar is tog ‘n dieper troos as ons kan besef hoe groot en ‘n wonderbaarlike wonderwerk van God die dood is. Sonder die dood sou ons altyd in hierdie ellendige verouderende liggame moes woon, want daar is geen manier hoe die liggaam jonk kan  bly nie. Dit is aan nietigheid en ‘n verouderingsproses onderworpe vanuit die Skepper se hande:

Jer 18:4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

As ons dit kan ontvang, is daar ‘n geweldige troos in die dood. So byvoorbeeld word die dood in talle gedeeltes regdeur die Bybel as ‘n tipe slaap beskryf. Hier is ‘n paar tekse waar dit duidelik so gestel word:

Dan 12:2  En baie van die wat in die stof van die aarde slaap, sal ontwaak, sommige tot die ewige lewe en sommige tot groot smaadheid, vir ewig afgryslik.

Joh 11:11-14  Dit het Hy gespreek; en daarna sê Hy vir hulle: Lasarus, ons vriend, slaap; maar Ek gaan om hom wakker te maak.  Sy dissipels sê toe: Here, as hy slaap, sal hy gesond word.  Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat Hy van die rus van die slaap spreek.  En toe sê Jesus vir hulle ronduit: Lasarus is dood.

1Th 4:15-16  Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly tot by die wederkoms van die Here, die ontslapenes hoegenaamd nie sal vóór wees nie.  Want die Here self sal van die hemel neerdaal met ‘n geroep, met die stem van ‘n aartsengel en met geklank van die basuin van God; en die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan.

Daar is twee redes hoekom die dood as ‘n slaap gesien moet word. Eerstens, wanneer ons natuurlik rustig slaap, dan is daar geen bewussyn van die tyd nie en ook wat rondom ons gebeur nie. Die dood is dieselfde. Dit is ‘n lang, ononderbroke, diepe slaap:

Pred 9:5-6  Want die lewendes weet dat hulle moet sterwe, maar die dooies weet glad niks nie, en hulle het geen loon meer nie, want hulle nagedagtenis word vergeet.  Hulle liefde sowel as hulle haat, ook hulle naywer, het lankal verdwyn, en hulle het vir ewig geen deel meer aan alles wat gebeur onder die son nie.

Soos ons wakker word na ‘n goeie slaap, so sal ons ook almal “wakker” word uit die slaap van die dood. Daarvoor is die opstanding van Jesus aan ons gegee as voorbeeld. Hy was die ‘eersgeborene uit die dood’ of dan die eerste persoon om sy fisiese liggaam te “verloor” vir ‘n geestelike. Sommige sal “wakker word” in die eerste opstanding en ander in die tweede opstanding.

Kol 1:18  En Hy is die Hoof van die liggaam, naamlik die gemeente; Hy wat die begin is, die Eersgeborene uit die dode, sodat Hy in alles die eerste kan wees.

1Kor 15:22-24  Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word;  maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms.  Daarna kom die einde, wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het.

Daar is dus ‘n periode van die “slaap van die dood” wat vir sommige duisende jare duur. Elke persoon wat gesterf het is tans nog in ‘n “slapende” toestand, selfs elke gelowige in Christus. Paulus is een van die grootste verkondigers van ‘n opstanding uit die dode.  Hy en almal die skrywers van die Nuwe Testament het nog ooit die “slapende” gelowiges as lewend beskryf nie. Dit is net die afvalliges wat aan mense ‘n hemelse lewe of ‘n (“helse”) straf belowe wat onmiddellik van krag as by afsterwe. Hierdie gedagte kom nêrens in die Skrifte voor nie. Daar is baie wat die gelykenis van Lasarus en die ryk man misbruik om so ‘n valse leerstelling te bekragtig. [Ons sal in die volgende skrywes hierdie gelykenis in detail hanteer]. Die Nuwe Testemant preek duidelik van ‘n opstanding UIT DIE DOOD – mens moet dus per definisie DOOD wees om die opstanding uit die dode te ervaar!

1Kor 15:16-18  Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie;  en as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos, dan is julle nog in julle sondes;  dan is ook die wat in Christus ontslaap het, verlore.

As daar nie ‘n opstanding is nie, SAL die gelowiges in Christus DOOD bly. Let noukeurig op dat hy praat van gelowiges en nie ongelowiges nie. Die woord “verlore” in vers 18 van 1Korinthiërs 15 het betrekking op die toestand van die dooies (Grieks: apollumi = vergaan). Hier is dieselfde woord reg vertaal om die betekenis te beklemtoon:

Joh 6:27  Moenie werk om die spys wat vergaan (Grieks: apollumi) nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die Seun van die mens julle sal gee; want Hom het God, die Vader, verseël.

Die tweede rede waarom die dood as ‘n slaap gesien moet word is dat ons moet hoop op die opstanding. Niemand gaan slaap in die aand sonder ‘n hoop om weer wakker te word nie. Paulus self het met hierdie hoop gesterf en hy is nog steeds dood tot vandag toe terwyl hy wag op die opstanding:

Fil 3:11-13  of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik.  Nie dat ek dit al verkry het of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is.  Broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie.

Die dood is ‘n tydelike skepping van God. God het belowe dat Hy alle vorms van dood, wat die vleeslike denke insluit, sal vernietig wat weereens die valse leersteling van ‘n “ewige hel” weerlê want elkeen wat nie geestelike lewe ontvang nie, is dood!

Rom 8:6  Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede,

1Kor 15:54-55  En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is: Die dood is verslind in die oorwinning.  Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning?

Alle vleeslike denke is die dood en ook hierdie dood sal vernietig word. As daar iewers in God se skepping net een skepsel met vleeslik of ongoddelike denke is, is dood nog nie vernietig nie. Maar God SAL elke dood vernietig!!! Die dood sal GEEN oorwinning hê  nie.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Die dood het geen ewige plek in God se skepping nie!

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s