Die waarheid oor Lasarus en die ryk man (Deel 3)

Die valse toepassing van die gelykenis van Lasarus en die ryk man om ‘n ewige hel as die loon vir sonde te verdraai is een van die skokkendste mistastings deur hierdie afvallige Christendom, maar hul verdraaiings dien inderdaad as ‘n vangnet en strik vir hulself. Hier is die gelykenis volledig:

Luk 16:19-31  En daar was ‘n ryk man, en hy het purper en fyn linne gedra en elke dag vrolik en weelderig gelewe.  En daar was ‘n bedelaar met die naam van Lasarus wat vol swere voor sy poort gelê het.  En hy het verlang om hom te versadig met die krummels wat van die ryk man se tafel val. Ja, selfs die honde het gekom en sy swere gelek.  En toe die bedelaar sterf, is hy deur die engele weggedra na die boesem van Abraham.  En die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. En toe hy in die doderyk sy oë ophef, terwyl hy in smarte was, sien hy Abraham van ver af en Lasarus aan sy boesem.  En hy roep en sê: Vader Abraham, wees my barmhartig en stuur Lasarus, dat hy die punt van sy vinger in water kan insteek en my tong verkoel; want ek ly smarte in hierdie vlam.  Maar Abraham antwoord: Kind, onthou dat jy jou goeie dinge in jou lewe ontvang het, en so ook Lasarus die slegte. En nou word hy getroos, maar jy ly smarte.  En by dit alles is daar tussen ons en julle ‘n groot kloof gevestig, sodat die wat hiervandaan wil oorgaan na julle, nie kan nie; en die wat dáár is, nie na ons kan oorkom nie.  En hy sê: Ek bid u dan, vader, om hom na my vader se huis te stuur—  want ek het vyf broers—om hulle dringend te waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging kom nie.  Toe sê Abraham vir hom: Hulle het Moses en die Profete; laat hulle na dié luister.  Maar hy antwoord: Nee, vader Abraham, maar as iemand uit die dode na hulle gaan, sal hulle hul bekeer.  Maar hy sê vir hom: As hulle na Moses en die Profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand ook uit die dode opstaan.

In deel 1 en deel 2 van hierdie skrywes oor hierdie gelykenis van Lasarus en die ryk man, het ons reeds die volgende vasgestel uit hierdie gelykenis:

  • Jesus het die gelykenis op die Fariseers gemik omdat hulle geldgierig was;
  • Alle gelykenisse is van begin tot einde figuurlik en bevat belangrike geestelike waarhede wat die natuurlike mens se denke nie kan verstaan nie omdat dit geestelik beoordeel moet word;
  • Die ryk man verteenwoordig hulle wat deur God verblind word om te dink dat hulle geseënd is deur na hul fisiese besittings en posisie te kyk;
  • Die rykes se ‘tafel’ is inderwaarheid gedek met valse “seëninge” en leerstellings terwyl hulle niks dink van die “krummels” (die ware leerstelings van God) wat van hul tafels gevee word;
  • Die ryk man verteenwordig dus hulle wat God se Woord verdraai vir tydelike en persoonlike gewin.

Die gees van God leer ons om geestelike met geestelike te vergelyk en slegs dan kan ons die waaarheid oor die gelykenis van Lasarus en die ryk man begryp:

1Kor 2:12-13  Ons het ewenwel nie die gees van die wêreld ontvang nie, maar die Gees wat uit God is, sodat ons kan weet wat God ons uit genade geskenk het. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Die bedelaar se naam is ‘n fiktiewe naam, naamlik Lasarus, en die naam beteken “hy wat God help”. Bedelaars sal altyd iemand uitbeeld wat niks het om by te dra nie en totaal afhanklik is van gawes. Geestelik beeld dit iemand uit wat weet dat hy of sy totaal van God afhanklik is vir alles. Dit is hulle wat ‘arm van gees is’ en openlik hul afhanklikheid van God erken. Lasarus verteenwoordig ‘n persoon wat weet dat hy of sy geen vrye wil het nie en slegs God se wil en werk in hom of haar aanvaar:

Joh 5:19  Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, die Seun kan niks uit Homself doen tensy Hy die Vader dit sien doen nie. Want alles wat Hy doen, dit doen die Seun ook net so.

Fil 2:13  want dit is God wat in julle werk om te wil sowel as om te werk na sy welbehae.

Fil 4:13  Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee.

Dit is hierdie houding wat God se kinders as uitgeworpenes in die wêreld hanteer word – hulle word gehaat, verfoei en misgekyk. Lasarus is dus geestelike verteenwoordigend van hulle wie deur die groot stad, Babilon, (wat ryk is aan al die valse leerstellings) verwerp word ‘ter wille van My naam’. Dit is hulle wat die Naam of ware doktrine van Jesus Christus hoër ag as die eer van mense, en aardse seëninge as tydelike byvoegings:

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

1Kor 1:26 Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie;

Mat 6:33  Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word.

Alle geestelike Lasarusse erken ook dat hulle geestelik blind is en niks kan sien as God hulle nie Sy insigte gee nie. Hulle smeek voor God daagliks vir krag om hul vleeslikheid te oorwin en uiteindelik te verloor. Hulle stel God se Woord eerste in alles want hulle haat hul eie sienings en opinies. God het inderdaad die wat arm van gees is in hierdie wêreld uitverkies en sien hulle as die rykes in die geloof:

Mat 5:3 Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Jak 2:5  Luister, my geliefde broeders—het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat Hy beloof het aan die wat Hom liefhet nie?

Joh 9:39 En Jesus sê: Tot ‘n oordeel het Ek in hierdie wêreld gekom, sodat die wat nie sien nie, mag sien, en die wat sien, blind mag word.

Dit is waarom Lasarus in die gelykenis in ‘n beter posisie opeindig as die ryk man. God se oogpunt is die enigste oogpunt wat eintlik saakmaak. Die wêreld se standaarde kan nooit God se siening aanvaar dat die geestelike bedelaars meer geseënd is as die rykes in hierdie wêreld nie. Die wêreld sien altyd ‘n verdraaiing en  hulle aanvaar tydelike prag en praal en sukses as die enigste maatstaf vir Goddelike guns. Die afvallige Christendom is hiervan ‘n belangrike getuie en paradeer skaamteloos hul aardse posisies en besittings op enige verhoog, van die televisie tot die internet. Hulle kan nie wag op enige geleentheid om hul verhewendheid uit te stal om ander klein en jaloers te maak nie. Daar is niks verkeerd met fisiese rykdom nie, maar om dit as geestelike begunstiging te sien getuig van geestelike engheid, geestelike blindheid en hoogmoedigheid:

Jak 5:1-3  Kom nou, julle rykes, ween en huil oor die ellendes wat oor julle kom. Julle rykdom is bedorwe, en julle klere is deur die motte verniel.  Julle goud en silwer is verroes, en hulle roes sal tot ‘n getuienis teen julle wees en sal soos ‘n vuur julle vlees verteer. Julle het skatte vergader in die laaste dae.

1Ti 6:17  Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet.

In deel 4 sal ons in meer diepte kyk na nog ‘n paar belangrike geestelike konsepte wat in hierdie gelykenis van Lasarus en die ryk man uitstaan.

Hier is deel 1 en deel 2 op my YouTube kanaal:

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s