Die waarheid oor die identiteit en rol van Satan (Deel 10)

Uit die Woord van God kry ons alles wat ons moet weet oor hierdie listige slangHier is ‘n paar karaktereienskappe wat die slang het wat baie betekenisvol vir ons is:

Die ou slang; die vinnige (of vlugtende) slang; die Leviátan; die kronkelende slang; die groot draak; die Satan; die duiwel; die teëstander; die verderwer; die mensemoordenaar; sondaar, die versoeker; die verleier, leuenaar.

Satan, ‘n bose engel, kom na vore in hoofstuk 3 van Genesis in die vorm van ‘n listige slang. Satan ‘n geestelike wese wat God goddeloos of boos geskep het ‘van die begin’ van sy skepping af vir God se behae of doel:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

In dele 1 tot 9 van ons reeks oor die identiteit en rol van Satan in God se skepping het ons reeds die volgende oor die slang, of Satan dan, bewys uit die Woord van God:

 • Hy is ‘n definitewe geestelike persoonlikheid wat apart van God en die mens bestaan;
 • Hy is aangestel om die aarde, dit is die natuurlike denke van elke skepsel, te deurkruis – Hy het dus spesifieke en duidelike afgebakende terreine waarbinne hy mag opereer;
 • Hy is vernuftigheid gegee om aan mense dwalings te gee wat hulle dan glo;
 • Hy doen hom dus voor as ‘n engel van die lig en oortuig mense van valse leerstellings;
 • Hy het beperkte mag wat alles onder God se totale beheer is;
 • Hy het geen “vrye” wil nie, maar is vas onder die oortuiging dat hy dit wel het;
 • Hy het geen respek vir Godse heilige ordes nie en slaan toe op die mens se swakpunte;
 • Hy opereer in die geestelike hemele en is God se instrument om mense onder andere te verlei, te mislei, en te versoek;
 • Hy is aangetrokke tot die mens se natuurlike inherente trots en welluste en dit ontbloot die mens se natuurlike denke en vyandskap teen God;
 • Hy is boos en onheilig geskep deur God vir spesifiek doeleindes want niks wat God skep is doelloos en oorgelaat om selfvervullend te wees nie;
 • Hy is die vader van leuens maar sy modus operandi is nooit om ‘n leuen koelbloedig voor te hou nie, Nee hy meng dit of verdoesel dit binne in die waarheid;
 • Hy saai geestelike saad (deur sy woorde) wat nie goed is nie want dit weerspreek en verdraai God se Woord;
 • Hy gee gesag en heerskappy aan die dier, die mens van sonde in ons, onder God se toesig.

Satan verlei almal met vleeslike denke om agter hom aan te kom, en sodoende kry elkeen wat hom volg ‘sy krag en sy troon en groot mag’ om teen God te rebelleer:

Open 13:3-4  … En die hele wêreld het verwonderd agter die dier aan gegaan. En hulle het die draak aanbid wat die dier mag gegee het, en die dier aanbid en gesê: Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?

Baie mense sal sê dat hulle nie die dier aanbid nie, want, sê hulle, die dier is die antichris wat eers later op die toneel gaan verskyn en daar in ‘n tempel in Jersalem sal sit op God se troon. Hulle wat so dink is nog nie deur God die wysheid en insig gegee oor wie hierdie dier is  nie:

Open 13:18  Hier kom die wysheid te pas. Wie die verstand het, laat hom die getal van die dier bereken, want dit is die getal van ‘n mens; en sy getal is ses honderd ses en sestig.

Wel daar staan dit oop en bloot en min kan dit sien – die dier het die getal van die mens – elke mens – mensdom in sy totaliteit en ook individueel!!! Mens is op dag ses geskep en hierdie ses word drie keer herhaal om die groeiproses van hierdie dier uit te wys (6-6-6). ‘n Volwasse dier is die mees gevaarlikste dier – hy het al die vermoëns ontwikkel om te veg vir sy voortbestaan. Daarom sê Jesus ons moet soos kinders word as ons die koninkryk van God wil ingaan:

Mat 18:3  en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!

Almal “aanbid” hulself  en dit is ‘die dier’ want jy dink baie van jouself en jou idees. Dit is alles deel van die natuurlike proses; jy kan niks doen om dit te verhoed nie. Die groot skok kom as jy uitvind dat jy in die proses ook die draak aanbid. Dit is reg, Satan self. Ja dit is skokkende nuus vir ons wat so graag na ander mense vinger wys. As ons hierdie waarheid kan aanvaar en sien binne-in onsself, raak ons bewus van ons magteloosheid teenoor ons eie dier. In plaas van om na God te roep vir genade, sal ons gewoonlik iets in lyn van hierdie woorde verklaar: “Wie is aan die dier gelyk? Wie kan teen hom oorlog voer?” Ons eie vleeslikheid en gedagtes is ons grootste direkte vyand want ons gedagtes bepaal wie ons is:

Spr 23:7a  Want soos hy in sy siel bereken, so is hy;

Hoe word ons ontslae van hierdie probleem? Ons gedagtes weerspieël selfsugtigheid en verhewendheid van nature. Ons dink meer aan en van onsself as aan of van ander. Ons is in gedurige kompetisies betrokke om te bewys dat ons nie soos ander mense is nie. As ons wen, swel die dier se koppe verder en ons voel goed. Maar as die ego gekrenk word, lê ons in sak in as. Dit is die natuur van die dier. Dit is deel van menswees, soos deur God bepaal. Dit alles gebeur in ‘n “wêreld” wat ons ‘n geesteswêreld noem. Dit is die beste natuurlike beskrywing van wat met die geestelike begrip van “hemel” bedoel word. Binne-in elke persoon is hierdie tydelike dimensie geskep deur God wat dan ook deur ‘n  tydelike aarde ondergrond word:

Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape

Die groot rooi draak is beheer gegee oor hierdie selfsugtige dier in ons:

Gen 3:14  Toe sê die HERE God aan die slang: Omdat jy dit gedoen het, is jy vervloek onder al die vee en al die diere van die veld. Op jou buik moet jy seil, en stof moet jy eet al die dae van jou lewe.[onthou dat die mens is stof]

 

Open 13:2  En die dier wat ek gesien het, was soos ‘n luiperd, en sy pote soos dié van ‘n beer, en sy bek soos die bek van ‘n leeu; en die draak het hom sy krag gegee en sy troon en groot mag.

2Th 2:9  hy wie se koms is volgens die werking van die Satan met allerhande kragtige dade en tekens en wonders van die leuen.

Maar die draak en die dier (dit is die mens van sonde) se leuens word slegs vernietig deur geestelike wapens:

Open 12:11  En hulle het hom oorwin deur die bloed van die Lam en deur die woord van hulle getuienis, en hulle het tot die dood toe hulle lewe nie liefgehad nie.

2Th 2:3  Laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teëstander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is.

2Th 2:8  en dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en deur die verskyning van sy wederkoms tot niet sal maak,

Die ‘asem van Sy mond’ is die Woord van God en dit is ook die bloed van die Lam – dit is wat die oorwinnars sal van getuig omdat hulle hul lewens tot die dood toe nie liefgehad het nie. Satan is ‘n geestelike wese wat met geestelike wapens aangedurf moet word:

Efes 6:11-12 Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug (in die hemel).

Die oorlog is in die hemel! Nie daar buite nie, maar in jou hart of denke vir hulle wat dit kan aanvaar. Die Skrifte beskryf hierdie geestelike wapens as volg:

Efes 6:14-18  Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan,  en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Behalwe dit alles neem die skild van die geloof op waarmee julle al die vurige pyle van die Bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die Gees—dit is die woord van God—  terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges

Diegene wat beweer dat Satan in ‘n letterlike helse vuur gewerp gaan word waar hy vir ewig gaan brand, slaan die bal heeltemal mis. As God sê dat ons wapens geestelik moet wees om sterk te staan teen Satan en sy boodskappers, waarom sal God letterlike of fisiese vuur gebruik om Satan by te kom. Absurd. Of ons nou daarvan hou of nie, ons is 24 uur lank, elke dag van ons aardse lewe, gewikkel in ‘n geestelike oorlog:

2Kor 10:3-5  Want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie;  want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerp word teen die kennis van God, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus,

 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Die waarheid oor die identiteit en rol van Satan (Deel 10)

 1. H__________ sê:

  Wat n openbaaring- in my lewe kan ek getuig dat alles net God se raadsplan is! God is almagtig en soewerien! Hy kan doen wat en hoe Hy Sy raadsplan in werking kry. Ja tot Satan is in Sy diens.

  Vraag: hoekom preek die meeste leeraars nie so nie? Dis mos God se Woord! Sterkte en mag God jou seen.
  Groete,
  H_____

  • Hallo H______

   Ek is bly dat die Here jou hierdie openbaring gegee het oor Sy totale soewereiniteit oor alles in Sy skepping. Ja, God het het niemand se raad nodig nie, en Hy doen alles binne Sy eie raadsbeluit, soos jy tereg opmerk:

   Rom 11:33-36 o Diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë! 34 Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? 35 Of wie het eers iets aan Hom gegee, dat dit hom vergeld moet word? 36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

   Jy vra hoekom die meeste leraars nie hierdie waarhede preek nie. Die antwoord op jou vraag, vind ons in die Woord van God (menslike opinies is van geen waarde nie):

   Eseg 14:1-10 Daarop het manne uit die oudstes van Israel na my gekom en voor my gaan sit. 2 Toe het die woord van die HERE tot my gekom en gesê: 3 Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg? 4 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee; 5 sodat Ek die huis van Israel in hulle hart kan gryp, omdat hulle almal deur hul drekgode hul van My afgewend het. 6 Daarom, sê aan die huis van Israel: So spreek die Here HERE: Bekeer julle en wend julle af van julle drekgode en wend julle aangesig af van al julle gruwels. 7 Want elke man uit die huis van Israel en uit die vreemdelinge wat in Israel vertoef, wat hom afsonder en My nie navolg nie en sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom, dat dié My vir hom kan raadpleeg—hom sal Ek, die HERE, self antwoord gee. 8 Ek sal my aangesig rig teen dié man en hom tot ‘n teken en ‘n voorwerp van spot maak, en Ek sal hom uitroei uit die midde van my volk; en julle sal weet dat Ek die HERE is. 9 En as die profeet hom laat verlei om ‘n woord te spreek—Ek, die HERE, het dié profeet verlei, en Ek sal my hand teen hom uitstrek en hom verdelg uit die midde van my volk Israel. 10 En hulle moet hul ongeregtigheid dra: soos die ongeregtigheid van die vraer, so sal die ongeregtigheid van die profeet wees;

   As ons na die Here kom met ons eie agenda en verdraaiings, dan antwoord die Here ons self, volgens daardie agenda en verdraaiings. Daar staan dit in die Skrif – “die Here, het die profeet verlei”. Die Here het die oudstes en die leraars verlei volgens die drekgode in hul eie harte:

   Psa 18:26-27 By die liefderyke betoon U Uself liefderyk, by die opregte man opreg, 27 by die reine rein; maar by die valse betoon U Uself verkeerd.

   “….by die valse [wat valse leerstellings verkondig] betoon U Uself verkeerd”!!! Daar is ‘n baie goeie rede waarom God dit doen:

   2Th 2:10-11 …omdat hulle die liefde tot die waarheid nie aangeneem het om gered te word nie. 11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo,

   Verleiding is nie van mense nie, maar van God self om mense se harte te verblind “SODAT” hulle nie die waarheid kan ontvang in hierdie tyd nie:

   Mat 13:14-15 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. 15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

   God doen al hierdie dinge want God werk tans net met die “min” wat HY self uitverkies het, en nie met die menigte, die “baie” wie se oë Hy op ‘n latere stadium wel gaan oopmaak:

   Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

   Joh 15:16 Julle het My nie uitverkies nie, maar Ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly, sodat wat julle die Vader ook al in my Naam vra, Hy julle dit kan gee.

   Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het, hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

   Ek hoop ek het jou vraag beantwoord H________. Laat maar weet as ek iets iewers gemis het of as iets onduidelik is.

   Dankie vir die seënwense.

   Jou broer in Christus
   Larry

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s