Die waarheid oor die identiteit en rol van Satan (Deel 11)

Die boek van Genesis is die boek van oorspronge of beginsels. God het al die diere geskape, maar een dier word in Genesis 3 na vore gebring:

Gen 3:1a  Maar die slang was listiger as al die diere van die veld wat die HERE God gemaak het.

Uit die Woord van God kry ons alles wat ons moet weet oor hierdie listige slangHier is ‘n paar karaktereienskappe wat die slang het, wat baie betekenisvol vir ons is:

Die ou slang; die vinnige (of vlugtende) slang; die Leviátan; die kronkelende slang; die groot draak; die Satan; die duiwel; die teëstander; die verderwer; die mensemoordenaar; sondaar, die versoeker; die verleier, leuenaar.

In dele 1 tot 10 van ons reeks oor die identiteit en rol van Satan in God se skepping het ons reeds die volgende oor die slang, of Satan dan, bewys uit die Woord van God:

 • Hy is ‘n definitewe geestelike persoonlikheid wat apart van God en die mens bestaan;
 • Hy is aangestel om die aarde, dit is die natuurlike denke van elke skepsel, te deurkruis – Hy het dus spesifieke en duidelike afgebakende terreine waarbinne hy mag opereer;
 • Hy is vernuftigheid gegee om aan mense dwalings te gee wat hulle dan glo;
 • Hy doen hom dus voor as ‘n engel van die lig en oortuig mense van valse leerstellings;
 • Hy het beperkte mag wat alles onder God se totale beheer is;
 • Hy het geen “vrye” wil nie, maar is vas onder die oortuiging dat hy dit wel het;
 • Hy het geen respek vir Godse heilige ordes nie en slaan toe op die mens se swakpunte;
 • Hy opereer in die geestelike hemele en is God se instrument om mense onder andere te verlei, te mislei, en te versoek;
 • Hy is aangetrokke tot die mens se natuurlike inherente trots en welluste en dit ontbloot die mens se natuurlike denke en vyandskap teen God;
 • Hy is boos en onheilig geskep deur God vir spesifiek doeleindes want niks wat God skep is doelloos en oorgelaat om selfvervullend te wees nie;
 • Hy is die vader van leuens maar sy modus operandi is nooit om ‘n leuen koelbloedig voor te hou nie, Nee hy meng dit of verdoesel dit binne in die waarheid;
 • Hy saai geestelike saad (deur sy woorde) wat nie goed is nie want dit weerspreek en verdraai God se Woord;
 • Hy gee gesag en heerskappy aan die dier, die mens van sonde in ons, onder God se toesig;
 • Hy word nie aangepak met vleeslike wapens nie, maar met die geestelike wapens wat God self aan ons voorsien het.

Alhoewel geen studie oor enige onderwerp in die Skrifte totaal alles oor daardie onderwerp kan dek nie, sal hierdie artikel ons laaste wees in hierdie spesifieke reeks oor die identiteit en rol van Satan in God se skepping.  Dit sal net reg wees as ons uit die Skrifte na die finale einde van hierdie listige slang, Satan, te kyk. Soos ons weet is die slang God se skepping om God se doeleindes uitsluitlik te bewerkstellig, NIE sy eie nie! Die slang is ook as God se teenstander en ‘n verderwer van die res van God se skepping geskep:

Jes 54:16  Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Die slang se rol is om te verniel. Hy verniel en verderf die mens van begin tot einde. Die mens is stof en stof is die slang se “dieet”. Alles wat met vleeslikheid te make het, is onder Satan se beheer geplaas om te verniel. Hy self egter sal ook verniel word. God is agter die hele vernietingsproses, maar God verniel nie self nie. God se doel met alles is nie sleg nie, maar goed – Hy sal die goeie na vore bring. God bring deur hierdie negatiewe proses van die vlees en vleeslikheid, weer ‘n nuwe geestelike skepping na vore. Hy het so belowe:

Jer 18:1-4  Die woord wat van die HERE tot Jeremia gekom het:  2  Maak jou klaar en gaan af na die huis van die pottebakker, en daar sal Ek jou my woorde laat hoor.  3  Toe het ek afgegaan na die huis van die pottebakker, en hy was juis besig om ‘n stuk werk op die skywe te maak.  4  En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

God vernietig alle “potte” (alles met onheilige of vleeslike denke), Satan ingesluit. Want kyk wie is uiteindelik rondom God se troon:

Jes 6:1-3  In die sterfjaar van koning Ussía het ek die Here sien sit op ‘n hoë en verhewe troon, terwyl sy some die tempel gevul het.  Serafs het bo Hom gestaan; elkeen het ses vlerke gehad: met twee het hy sy aangesig bedek, en met twee het hy sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg.  En die een het die ander toegeroep en gesê: Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!

Serafs is die meervoud van “seraf” wat ook in Numeri 21 voorkom:

Num 21:8-9  Daarop sê die HERE aan Moses: Maak vir jou ‘n giftige slang en sit dit op ‘n paal; dan sal elkeen wat gebyt is en daarna kyk, lewe.  Toe het Moses ‘n koperslang gemaak en dit op ‘n paal gesit: en as ‘n slang iemand gebyt het en hy kyk na die koperslang, het hy in die lewe gebly.

Toe God vir Moses gesê het om te ‘n giftige seraf (slang) te maak, het Moses ‘n koperslang gemaak. Interessant! Christus gebruik later hierdie gebeurtenis om Sy eie dood (verhoging) te simboliseer want as iemand na Hom kyk, sal die persoon geestelike lewe ontvang:

Joh 3:14-15  En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word,  sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.

God kon gesê het dat Moses ‘n lam moes gebruik waarna almal moes opkyk, maar Hy het nie. Die giftige slange is die simbool van ons eie vleeslikheid wat Satan, die slang, gebruik teen ons. Jesus het in dieselfde VLEES as ons gekom en OORWINNING gekry oor die vlees vir ons en almal met vleeslike denke. Almal met hierdie vleeslikheid (veral in denke) sal na Hom kyk uiteindelik en gered word deur hul eie kruis op te neem!!! Dit is waarom Moses en Jesaja hierdie woorde geskryf het – daar is verloste SLANGE rondom die troon!!! Tot groot ontsteltenis van al die afvalliges, vind ons verloste en geredde slange rondom die troon van die genade. God wys ook hierdeur dat Hy totaal soewerein is oor Satan en alles wat boos is in ons:

Rom 11:36 Want uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge aan wie die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.

Ons is almal gebore in giftige sondige liggame met giftige sondige denke wat alles ooreenstem met alles wat Satan is. God self het al die kwaad geskep en werk dit vir Sy doel:

Jes 45:7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

God se doel met alle kwaad en boosheid is om ten goede te werk vir Sy doel, net soos God Josef se broers gebruik het om die kwaad teen hom te doen:

Gen 50:20  Want júlle (Josef se broers) het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit (die kwaad) ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

God het die kwaad ten goede gebruik!!! NET GOD KAN DIT DOEN! Wat ‘n les in geestelike insigte vir die wat dit kan ontvang. Satan doen dus net wat God vir hom sê om te doen soos die eerste twee hoofstukke in die boek van Job, en die somtotaal van God se Woord ook getuig. God sal egter nooit enigeen wat Hy gebruik vir Sy doel vir ewig verstoot nie, soos Josef se vergifnis aan sy broers vir ons ‘n tipe is van God se vergifnis vir alle boosdoeners:

2Sa 14:14  Want ons moet eenmaal sterwe en soos water wees wat uitgegooi word op die grond, wat ‘n mens nie weer kan versamel nie; en God neem die lewe nie weg nie, maar Hy koester gedagtes om ‘n verstotene nie van Hom af te stoot nie.

Selfs die verderwer is binne God se reddende hand. JA! Satan sal ook deur God geoordeel word om te leer van God se geregtigheid:

Jes 26:9  Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Daarom word hy ook in die poel van vuur gewerp waar almal wat nog die doodsheid van die vleeslike denke ervaar, gered sal word. ELKEEN, ja selfs Satan, se werke sal geoordeel word deur die vuur van God, Sy Woord, sodat almal redding kan ontvang:

Open 20:10  En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swawel gewerp waar die dier en die valse profeet is; en hulle sal dag en nag gepynig word tot in alle ewigheid.

1Kor 3:13-15  elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Almal, Satan ingesluit, sal Jesus as Here aanbid:

Fil 2:9-11  Daarom het God Hom ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is,  sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is,  en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Niemand kan Jesus ooit as Here aanbid as hy of sy nie die gees van God het nie!!!

1Kor 12:3  Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus ‘n vervloeking noem nie; en niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s