Wat beteken “die Naam van Jesus”

Jesus se Naam is nie die uitspraak van letters (J-e-s-u-s) nie, maar om Sy Woord en leerstellings te eerbiedig deur dit te doen. In ander tale kry mens glad nie die Afrikaanse of Engelse uitspraak van “Jesus” nie, maar heel ander benaminge, byvoorbeeld: Grieks = Lisoús; Iers = Íosa; Italiaans = Gesù; Russies = Иисус.

Sy Naam is gekoppel aan Sy Woord en Sy leer (doktrine):

Mat 10:22  En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. 

Joh 14:13  En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. 

Rom 9:17  Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde. 

Open 3:8  Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.

As ons nie Sy ware leer ken en doen nie, sal dit ons absoluut NIKS baat om na sy Naam te roep in die vorm van ‘n natuurlike uitspreek van letters en klanke nie, want dit is geensins wat hierdie vers beteken nie:

Hand 2:21  En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Jesus het ons self gewaarsku teen diegene wat so dink:

Mat 7:21  Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Dit gaan of ons Sy wil of Woord ken en doen! Sy “wil” is geskryf van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21:

Mat 4:4  Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons moet lewe van elke Woord wat deur God se mond uitgaan. Baie het geen begrip wat dit beteken nie want dit klink absoluut onmoontlik en dwaas vir die natuurlike mens. Hoe kan ons van elke Woord leef en elke Woord van God doen? Wel dit is wat God se Woord sê en so sal dit verewig bly staan want die natuurlike mens kan nie God se Woorde verstaan nie:

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die natuurlike mens is vasgemaak aan natuurlike dinge en begrippe, en wil eenvoudig nie daarvan ontslae raak nie. Alles wat die natuurlike mens in ons in die Skrifte lees, word teruggevoer na ons eie verstaan en begrip. Dan voel ons veilig. Maar die natuurlike begrip is die mees onveiligste hawe vir sielsrus:

Mat 7:26-27  En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het.  En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Elke huis wat op sand (tydelike sienings en opinies) gebou word, sal val soos ook elkeen wat God se geestelike Woorde met natuurlike dinge verwar. Dit is net deur ‘n geestelike konteks wat ons ALMAL Sy Woorde kan ken en doen en sodoende die veilige hawe van rus in Sy Woord kan bereik. So word ons gered as ons “die Naam van die Here aanroep”:

Mat 7:24-25  Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

Die vleeslike wêreld en al ons wonderlike opinies is van geen nut nie en sal verwoes word:

Joh 6:63  Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Hierdie veilige hawe of geestelike rus kom deur Sy Naam (Sy geestelike Woorde) te doen en dit is net beskikbaar deur “geestelike dinge met geestelike” te verbind. Want dit is hoe siel (die sigbare of aardse dinge) en gees (onsigbare en ewige dinge) geskei kan word:

1Kor 2:13  Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Heb 4:9-12  Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God;  want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

Advertisements
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s