Lyding is deel van God se plan van saligheid

Alles is 100% op koers soos God dit wil hê, want alles gebeur in alle gevalle en in alle mense se lewens volgens wat God bepaal het, al dink min mense so:

Efes 1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Mat 26:39 En Hy [Jesus in dieselfde swak vlees as ons] het ‘n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by My verbygaan; nogtans nie soos Ek wil nie, maar soos U wil.

Jesus se vlees was presies net soos ons s’n – swak en dit wou nie sterf nie. Baie mense kan nie sien dat Jesus hier duidelik van sy vleeslike wil praat. Alle vlees is teen God se wil en hier beeld Jesus juis dit uit vir diegene wat dit kan sien. Hy het egter NOOIT aan Sy vlees toegegee nie want Hy was inderdaad die perfekte Lam van God binne-in ‘n stoflike en vleeslike liggaam:

Joh 1:29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: Dáár is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

1Pe 1:18-19 omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, 19 maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos.

Dit is hoe Jesus sonde kom wegneem het. Hy was geestelik perfek in Sy Vader voordat Hy in sonde gekom het —- in die vallei van doodskaduwee gekom het (Ps 23:4):

Joh 1:1-4 In die begin was die Woord, en die Woord was by God [die Vader], en die Woord was God. 2 Hy was in die begin by God. 3 Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. 4 In Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense.

Joh 1:14 En die Woord het vlees geword en het onder ons gewoon—en ons het sy heerlikheid aanskou, ‘n heerlikheid soos van die Eniggeborene wat van die Vader kom—vol van genade en waarheid.

2Kor 5:21 Want Hy het Hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in Hom.

Jesus moes dus alles deurgaan en ervaar op ons vleeslike vlak om ons hoëpriester te wees:

Heb 2:14-15 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die doodhom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel— 15 en almal kon bevry wat hulle hele lewe lank uit vrees vir die dood aan slawerny onderworpe was.

Wel daar staan dit. Hy moes “deur die dood” ons kom bevry van die dood. Die dood is nie net dit wat elkeen sal ervaar as hy of sy tot sterwe kom nie, maar die dood het ‘n veel groter betekenis volgens die Skrifte. Dit is wat ons in vlees is – vanaf die dag van ons fisiese bevrugting in ons ma se skoot en ons vleeslike geboorte:

Rom 6:6 aangesien ons dit weet dat ons oue mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie.

Rom 7:24 Ek, ellendige mens! Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood?

Die mens ken dus absoluut niks van ware lewe nie want al wat hy ervaar in die vlees is die dood, vanaf Adam se eerste asemteug!!!. Die vleeslike mens is egter onder die indruk dat hy wel lewe, maar dit is net ‘n aardse weergawe. Selfs ons natuurlike denke is wat die dood geestelik voorstel :

Rom 8:6-8 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie.

As ons nie hierdie agtergronde ken nie, sal ons alles mis as ons sê dat Jesus vir ons sonde kom sterf het sonder om die omvang daarvan te besef:

1Kor 15:3-4 Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die Skrifte; 4 en dat Hy begrawe is, en dat Hy op die derde dag opgewek is volgens die Skrifte;

Hy het NIE vir ons sondes kom sterf sodat ons daarin voort kan leef nie. As ons sien wat Jesus kom doen het, dan kan ons sien wat ons self ook moet doen. Jesus moes sterf vir die liggaam waarin Hy gekom het. So ‘n liggaam was, is en sal nooit geskik wees vir die geestelike koninkryk van God nie – Jesus s’n ook nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Dit moet ons kan sien t.o.v. Jesus se liggaam en Sy dood. As ons dit kan sien, dan sien ons waarom Hy in ons wil woon deur Sy Woord want dan kan ons ook SAAM met Hom vir ons eie sonde sterf:

Gal 2:20 Ek is met Christus gekruisig, en ék leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en Homself vir my oorgegee het.

Wat beteken dat ek nou “deur die geloof” lewe?

Php 1:29 omdat dit aan julle ter wille van Christus genadiglik gegee is om nie alleen in Hom te glo nie, maar ook vir Hom te ly.

Niemand in die Skrifte of in hierdie lewe wat vir God werk, doen dit omdat alles goed gaan nie. Inteendeel, dit is juis deur ons lyding dat ons geloof kan groei om te werk en ander te help wat deur dieselfde probleme worstel. Ons word dus nie gered vir onsself nie, maar om ander te help te midde van ons stryd en lyding:

1Pe 4:12-13 Geliefdes, verbaas julle nie oor die vuurgloed van vervolging onder julle wat tot julle beproewing dien, asof iets vreemds oor julle kom nie; 13 maar namate julle gemeenskap het aan die lyde van Christus, moet julle bly wees, sodat julle ook by die openbaring van sy heerlikheid met blydskap kan jubel.

Petrus stel ons gerus deur te sê dat die lyding niks vreemds is wat ons moet ervaar nie – almal wat in Christus opgeneem word loop dieselfde pad van lyding. Die Via Dolorosa is die pad van lyding, soos die lied ook sê – nie net vir Christus nie, maar ook vir ons. Dit is ons pad wat Hy vir ons kom wys het:

Luk 23:26-31 En toe hulle Hom weglei, neem hulle ‘n sekere Simon van Ciréne wat van die veld af gekom het, en sit die kruis op hom om dit agter Jesus aan te dra. 27 En ‘n groot menigte van die volk het Hom gevolg, en vroue wat rou bedryf en Hom beklaag het. 28 Maar Jesus het Hom omgedraai en vir hulle gesê: Dogters van Jerusalem, moenie oor My ween nie, maar ween oor julleself en oor julle kinders; 29 want daar kom dae waarin hulle sal sê: Gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en die borste wat nie gesoog het nie. 30 Dan sal hulle vir die berge begin sê: Val op ons! en vir die heuwels: Bedek ons! 31 Want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droë gebeur!

Ons loop ook op ons tyd saam met hierdie vroue wat rou bedryf en Hom beklaag in ons tyd van geestelike onkunde. Ons is wel ook Simon van Ciréne as ons kan sien dat ons ook dieselfde kruis moet dra. Die valse kerke preek ‘n dwaalleer wat die sogenaamde “prosperity gospel” genoem word wat baie saamsleep om te glo dat alles moet goed gaan as God ons wil gebruik. Dit is egter vreemd aan die Skrifte want almal vir wie God gebruik het, in die Nuwe Testament veral, het gely vir Hom, ander was Jesus heeltemal verkeerd toe Hy die woorde uitgespreek het:

Mat 10:34-39 Moenie dink dat Ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. 35 Want Ek het gekom om tweedrag te verwek tussen ‘n man en sy vader, en tussen ‘n dogter en haar moeder, en ‘n skoondogter en haar skoonmoeder. 36 En ‘n mens se huisgenote sal sy vyande wees. 37 Wie vader of moeder bo My liefhet, is My nie waardig nie; en wie seun of dogter bo My liefhet, is My nie waardig nie. 38 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind.

Dit wil nie sê dat ons moet ophou bid vir genesing van liggaamlike pyn en ‘n konstante lewensinkomste nie. Ons sal wel aanhou bid met die wete dat God alleen bepaal wat wanneer sal gebeur. Ons weet nie en Hy sal ons ook nie sê nie. Wat baat dit nou as Hy ons inlig oor die toekoms?

Jak 4:13-17 Kom nou, julle wat sê: Vandag of môre sal ons na dié en dié stad gaan en daar een jaar deurbring en handel drywe en wins maak— 14 julle wat nie eens weet wat môre sal gebeur nie. Want hoedanig is julle lewe? Dit is tog maar ‘n damp wat vir ‘n kort tydjie verskyn en daarna verdwyn. 15 In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen. 16 Maar nou roem julle in jul grootpratery. Al sulke roem is verkeerd. 17 Wie dan weet om goed te doen en dit nie doen nie, vir hom is dit sonde.

Mat 6:31-34 Daarom moet julle jul nie kwel en sê: Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie? 32 Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 33 Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. 34 Kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad.

Vandag se kwaad is regtig genoeg vir vandag. Daar is nie ‘n ander pad nie. Ons sal deurkom op die tyd soos God dit bestem het en nie ‘n minuut vroeër nie.

Advertisements
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s