Die konsep “hemelvaart”

Die woord “hemelvaart” kom glad nie in die Skrifte voor nie. Sommige gebruik die konsep met betrekking tot Jesus toe Hy weer opgeneem is in die hemel na sy opstanding uit die dode:

Hand 1:9-11 En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem. 10 En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl Hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle, 11 wat sê: Galilése manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle Hom na die hemel sien wegvaar het.

Dit word dus hieruit afgelei dat Jesus ‘n soort van afstand moes aflê om in te hemel te kom nadat Hy van Sy dissipels se oë weggeneem is. Die idee dat die hemel ver is in fisiese afstand, is onbekend aan die Skrifte. Dit is ‘n valse konsep van wat en waar die hemel is. Dit is baie gevaarlik om dinge by die Skrifte te voeg. Hier is Jesus se waarskuwing self aan ons uit die boek van Openbaring wat die hele openbaring van Jesus insluit – van Genesis tot die boek van Openbaring:

Open 22:18 Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is.

Diegene wat glo in valse woorde en konsepte, verdraai God se Woord omdat God nog nie aan hulle geestelike dinge geopenbaar het nie en hulle kan dus nie geestelike konsepte, soos onder andere wat die hemel is, verstaan nie. Hier is die Woord van die geloof wat ons moet verkondig, en net deur die Woord kan ons in die hemel, waar God woon, opgeneem word:

Rom 10:6-11 Maar die geregtigheid wat uit die geloof is, sê dit: Moenie in jou hart sê nie: Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring; 7 of: Wie sal in die afgrond neerdaal, naamlik om Christus uit die dode op te bring? 8 Maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig: 9 As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God Hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word; 10 want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. 11 Want die Skrif sê: Elkeen wat in Hom glo, sal nie beskaam word nie.

Min het die geestelike insig ontvang om te kan sien hoe Jesus in die hemel opgeneem is en ook hoe almal wat in Hom glo ook in dieselfde hemel opgeneem word:

Efes 2:4-6 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered— 6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus,

Volgens Paulus is hy en ander wat toe saam met hom lewend gemaak was, saam met Jesus op daardie oomblik in die hemel! Hoeveel kan dit glo? Jesus maak dieselfde stelling in Sy gesprek met Nikodémus terwyl Hy op die aarde is:

Joh 3:13 En niemand het opgevaar in die hemel nie, behalwe Hy wat uit die hemel neergedaal het, naamlik die Seun van die mens wat in die hemel is.

Let op die tydsaspek van hierdie stelling….”die Seun van die mens wat in die hemel IS“. Hy IS op die aarde terwyl Hy die woorde uiter, maar Hy IS ook op dieselfde tyd in die hemel. Absurd sê die ongelowiges. Hoe kan Hy, die seun van die mens, op twee ‘plekke’ wees op een tyd. Ja, dit is wel onmoontlik om te glo as mens vasklou aan die valse konsep van wat en waar die hemel IS. Ons kan net die getuienisse van Jesus en Paulus glo as God ons die geloof skenk?

Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Efes 2:8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God.

Sal ons mense glo wat glad nie weet waarvan Jesus of Paulus praat nie? Laat elke mens wat sê dat Jesus en Paulus het nie geweet wat en waar die hemel is, as leuenaars gesien word want God se Woord alleen bly waar:

Rom 3:4 Nee, stellig nie! Maar God moet waaragtig wees en elke mens leuenagtig, soos geskrywe is: Sodat U geregverdig kan word in u woorde en oorwin as U gerig hou.

Hierdie stelling van Jesus is geestelik en min kan dit sien omdat dit totaal verwarrend is vir die natuurlike denke. Hoe kon Jesus in die hemel wees terwyl Hy op die aarde staan en met Nikodemus praat. Hoe kan Paulus sê dat elke gelowige reeds in die hemel sit in Christus as hulle nog op die aarde lewe. Dit sal help as ons kan begin sien dat die woord “opvaar” meer te doen het met die hoër denke van God teenoor die laer denke van mens:

Jes 55:8-9 Want my gedagtes is nie julle gedagtes nie, en julle weë is nie my weë nie, spreek die HERE. 9 Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë en my gedagtes as julle gedagtes.

Daar het ons wat die hemel is en waar God woon, maar ook wat die aarde is waar mense woon, as ons dit kan aanvaar. Dit gaan dus oor die denke van God teenoor die denke van mens. Die denke van God is waar God woon, en as ons soos God dink deur te glo in Jesus se ware leer, dan word ons ook opgeneem in daardie hemel. Ons denke bepaal in watter hemel ons beweeg en sit. As ons “opvaar” dan verlaat ons die denke van die natuurlike mens en neem besit van die denke of “sin van Christus”:

1Kor 2:16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin van Christus.

Rom 12:2 En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed [denke], sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is.

Ons sal dan, net soos Jesus, voor die oë en aansien van mense weggeneem word as ons glo in Sy Woord van die verlossing van hierdie aardse denke. Dit is wat Jesus bedoel het toe Hy gesê het dat hulle wat Hom volg, gekruisig sal word en as belaglik uitgemaak word:

Mat 10:38-40 En wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. 39 Wie sy lewe vind, sal dit verloor; en wie sy lewe verloor om My ontwil, sal dit vind. 40 Wie julle ontvang, ontvang My; en wie My ontvang, ontvang Hom wat My gestuur het.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

1 Response to Die konsep “hemelvaart”

  1. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s