Wat God “wil hê” dit kry Hy!!!

1Ti 2:3-6 Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, 4 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. 5 Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, 6 wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd,

Die afvalliges het God se wil so verdraai dat hierdie verse klink asof God ‘n droefgeestige verlange het om almal te red! Verbeel jou, God se wil om almal te red is volgens die ongelowiges glad nie moontlik nie! Kom ons kyk of God alles kry wat Hy “WIL Hê”:

Jes 46:10 wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie; wat sê: My raad sal bestaan, en al wat my behaag, sal Ek doen.

Wel daar sê God self dat ALLES wat Hom behaag, die doen Hy! Alles wat God “wil hê”, die kry Hy – selfs Job het dit geweet en God het die volgende woorde laat neerskryf vir diegene wat dit kan glo:

Job 23:13 Maar Hy bly onveranderlik Een—wie sal Hom dan teëhou? En wat sy siel begeer, dit doen Hy.

Wat ookal God begeer of “wil hê”, dit doen Hy en kry Hy! Hierdie woorde is so onsmaaklik vir die geestelike hoer Babilon en haar volgelinge, dat hulle skoon verstik daarin. Hulle preek en verkondig hoog en laag dat God nie sal kry wat Hy begeer of “wil hê” nie. Die Skrifte leer anders en sê dat God alleen ALLES “werk” in Sy skepping soos Hy dit “wil hê”:

Efes 1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil.

Nou kom die afvalliges en sê dat “alles” nie alles beteken nie. Hoe subtiel is die boosheid van die mens nie dat mense selfs hul eie onsin glo en dan nog arrogant is en dit aan ander opdring en verkoop:

2Kor 2:17 Want ons is nie soos baie wat handel dryf met die woord van God nie; maar as opregtheid, maar as uit God, in die teenwoordigheid van God, spreek ons in Christus.

Dit is ook wat God dan bewerkstellig om hulle in hul eie strikke vas te bind. God maak mense se oë toe om nie die waarheid te kan sien nie:

Mat 13:13-15 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. 14 En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. 15 Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor; en hul oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie.

Daar vlieg elke Sondagskoolonderwyser se lessies dat gelykenisse vertel was om die woorde van God verstaanbaar te maak, by die venster uit. Jesus sê net die teenoorgestelde: Hy praat met die massas in gelykenisse om die woorde en die waarheid in daardie woorde van God te verberg!!! Hy wil nie nou hulle oë en ore oopmaak vir die waarheid nie!!! God werk nou net met die “MIN” wat Hy self uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Mat 13:9-11 Wie ore het om te hoor, laat hom hoor! 10 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle deur gelykenisse? 11 Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken….

God se ware kinders werk ook net met diegene wat God Sy oë en ore gegee het om die waarheid te kan ontvang! Nou trap en kap die afvalliges teen die deure wat deur God self toegemaak is:

Mat 25:11-12 Later kom toe die ander [vyf dwase] maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop! 12 Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.

As God nie oopmaak en ‘n persoon geloof gee om Sy Woord te glo nie, kan niemand dit doen nie:

Efes 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Rom 10:17 Die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God.

Niks is buite God se beheer nie. Elke ding in die skepping het sy tyd en doel:

Pred 3:1 Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:

God die Vader, het alles in Jesus se hand gegee en Jesus het nog nooit beheer oor enigiets in Sy skepping verloor nie. Jesus sal ook nie een van Sy skepsels verloor nie – nie een nie want Hy gaan almal red want dit is wat die Vader “wil hê”:

Joh 6:38-40 Want Ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van Hom wat My gestuur het. En dit is die wil van die Vader wat My gestuur het, dat AL wat Hy My gegee het, Ek daarvan nie sal verloor nie, maar dit opwek in die laaste dag. En dit is die wil van Hom wat My gestuur het, dat elkeen wat die Seun aanskou en in Hom glo, die ewige lewe mag hê; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 3:34-35 Want Hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God; want God gee Hom die Gees nie met mate nie. Die Vader het die Seun lief en het ALLES in Sy hand gegee.

Mat 28:18 En Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê: Aan My is gegee ALLE mag in die hemel en op aarde.

Om te sê, soos baie doen wat ook in Sy naam kom (lees dit as hulle wat ook hulself as Christen klassifiseer), dat Jesus beheer oor die skepping of oor sy skepsels verloor het, is godslasterlik en ontbloot deur die Skrifte self. En daar is “baie” wat so sê en “baie” mislei:

Mat 24:4-5 En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. 5 Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.

God het Jesus aangestel as die Skepper God en aan Hom “alle mag” van die begin af gegee in die sigbare en onsigbare wêrelde om ‘n baie spesiale taak te verrig:

1Jn 4:14 En ons het aanskou en ons getuig dat die Vader die Seun as Verlosser van die wêreld gestuur het.

1Ti 2:4-6 wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God en een Middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat Homself gegee het as ‘n losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd,

God, die Vader, “wil hê” dat Jesus alle skepsels wat Hy geskep het verlos en bevry van SONDE. Jesus sal 100% suksesvol wees in almal en alles! Paulus en die hele Skrif stem ook saam!

1Kor 15:26-28 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

God sal inderdaad “alles in almal” wees.

Lees asseblief ook:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2012/11/19/die-valse-leer-van-vrye-wil/

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

One Response to Wat God “wil hê” dit kry Hy!!!

  1. Terug pieng: Die valse leer van “vrye” wil | Om die Waarheid te ken!

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out / Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out / Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out / Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out / Verander )

Connecting to %s