Die veilige hawe van die “Naam” van Jesus

As die Skrifte verwys na Jesus se “Naam”, gaan dit glad nie oor die uitspreek van die letters “J-e-s-u-s” nie.

Jesus se “Naam” gaan oor dit wat Hy voor staan en wie Hy is (Sy karakter, en wat Hy doen en sê). Dit alles word vervat in Sy Woord en die leerstellings wat Hy predik. Om Jesus se “Naam” te ken en te gebruik is om Sy Woord te eerbiedig en dit te doen.

Geen uitspraak van letters in enige taal verteenwooordig die “Naam van Jesus” nie, anders verskil die “Naam” van Jesus van taal tot taal. In ander tale kry mens glad nie die Afrikaanse of Engelse skryfwyse of uitspraak van “Jesus” nie, maar heel ander benaminge, byvoorbeeld: Grieks = Lisoús; Iers = Íosa; Italiaans = Gesù; Russies = Иисус.

Jesus se “Naam” is dus primêr gekoppel aan Sy Woord en Sy leer (Sy doktrine):

Mat 10:22 En julle sal deur almal gehaat word ter wille van my Naam. Maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word.

Joh 14:13 En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word.

Rom 9:17 Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.

Open 3:8 Ek ken jou werke. Kyk, Ek het voor jou ‘n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my Naam nie verloën nie.

As ons nie Sy Woord en ware leer ken en doen nie, sal dit ons absoluut NIKS baat om sy Naam fisies uit te roep in die vorm van ‘n natuurlike uitspreek van letters en klanke nie, want dit is geensins wat hierdie vers beteken nie:

Hand 2:21 En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.

Jesus het ons self gewaarsku teen diegene wat so dink:

Mat 7:21 Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is.

Jesus se “Naam” gaan of ons Sy “wil”, dit is Sy Woord, ken en doen! Sy “wil” is geskryf van Genesis 1 vers 1 tot Openbaring 22 vers 21:

Mat 4:4 Maar Hy antwoord en sê: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan.

Ons ken Jesus se “Naam” as ons weet dat ons lewe van elke Woord wat deur God se mond uitgaan. Baie vind dat dit onmoontlik om te verstaan hoe ‘n mens van elke Woord van God kan leef, en dan dit ook nog te doen boonop. Wel dit is wat God se Woord sê en so sal dit verewig bly staan, want die probleem is dat die natuurlike mens kan nie God se Woorde verstaan nie:

1Kor 2:14 Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

Die natuurlike mens is vasgemaak aan natuurlike dinge en begrippe, en wil eenvoudig nie daarvan afsien nie. Alles wat die natuurlike mens in die Skrifte lees, word teruggevoer na ‘n natuurlike begryp van dinge. Dan voel ons veilig as ons natuurlike denke dinge kan vasvang. Maar die natuurlike begrip is die mees onveiligste hawe vir sielsrus:

Mat 7:26-27 En elkeen wat na hierdie woorde van My luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met ‘n dwase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval, en sy val was groot.

Elke huis wat op sand (tydelike sienings en opinies) gebou word, sal val soos ook elkeen wat God se geestelike Woorde met natuurlike dinge verwar. Dit is net deur ‘n geestelike konteks wat ons ALMAL Sy Woorde kan ken en doen en sodoende die veilige hawe van rus in Sy Woord kan bereik. So word ons gered as ons “die Naam van die Here aanroep”:

Mat 7:24-25 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

God se rots is “gees” en om Hom in “gees en waarheid” – dit is die Woord – te ken en te aanbid! Die vleeslike wêreld en al ons wonderlike opinies is van geen nut nie en sal verwoes word:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Hierdie veilige hawe of geestelike rus kom deur Jesus se “Naam” (Sy geestelike Woorde) te ken en te doen. Hierdie veilige hawe kom net as ons “geestelike dinge met geestelike” kan verbind:

1Kor 2:13 Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met dié wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk.

Die natuurlike uitspraak van al die name wat God aan Homself toeskryf, soos die voorkom in die Skrifte, is nie hoe ons God leer ken nie. Byvoorbeeld, mense dink hulle is op ‘n hoër geestelike vlak as hulle God se Hebreeuse name kan uitspreek. Baie sien Hebreeus as die taal waarin God praat. Onsin! Hebreeus is ‘n aardse taal wat ontstaan het saam met die ander aardse tale NA die toring van Babel:

Gen 11:9 Daarom het hulle dit Babel genoem, want daar het die HERE die taal van die hele aarde verwar, en daarvandaan het die HERE hulle oor die hele aarde verstrooi.

Om geestelike tale te praat het GEEN verband net ENIGE aardse taal nie. Ons gaan in God se veilige hawe deur Sy Naam te ken wat Hy aan ons gegee het waardeur ons ook verhoog en gered sal word:

Fil 2:9-11 Daarom het God Hom [dit is Jesus] ook uitermate verhoog en Hom ‘n naam gegee wat bo elke naam is, 10 sodat in die Naam van Jesus sou buig elke knie van die wat in die hemel en die wat op die aarde en die wat onder die aarde is, 11 en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader.

Deur die Woord in ons harte word ons opgelig en beveilig saam met Christus en so word ons deur die “Naam” van die Here gered:

Efes 2:4-10 Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur sy grote liefde waarmee Hy ons liefgehad het, 5 ook toe ons dood was deur die misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered— 6 en saam opgewek en saam laat sit in die hemele in Christus Jesus, 7 sodat Hy in die eeue wat kom, kan betoon die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. 8 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. 10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

Deur die “Naam” van Jesus kan ons die aardse siel (wat kleef aan die sigbare of aardse dinge) en gees (onsigbare en ewige dinge) skei van mekaar:

Heb 4:9-12 Daar bly dus ‘n sabbatsrus oor vir die volk van God; want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons ons dan beywer om in te gaan in dié rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is ‘n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s