Volgens die raad van Sy wil (Deel 1)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye’ wil?)

deur Mike Vinson 

(vertaal in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 1 – Wie is hulle wat Christus weier?

Ons lees in Mattheus 22:

Mat 22:1-14 En Jesus het weer deur gelykenisse met hulle begin spreek en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos ‘n koning wat ‘n bruilof vir sy seun berei het en sy diensknegte uitgestuur het om die genooides na die bruilof te roep, en hulle wou nie kom nie. Weer het hy ander diensknegte uitgestuur met die boodskap: Sê vir die genooides: Kyk, my maaltyd het ek berei, my beeste en vetgemaakte vee is geslag en alles is gereed. Kom na die bruilof. Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak. En die origes het sy diensknegte gegryp en mishandel en doodgemaak. Toe die koning dit hoor, het hy kwaad geword en sy manskappe gestuur en daardie moordenaars omgebring en hulle stad aan die brand gesteek. Daarop sê hy vir sy diensknegte: Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie. Gaan dan op die kruispaaie en nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof. En daardie diensknegte het uitgegaan op die paaie en almal versamel wat hulle gevind het, slegtes sowel as goeies, en die bruilofsaal het vol gaste geword. En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie. Toe sê die koning vir sy dienaars: Bind sy hande en voete, neem hom weg en werp hom in die buitenste duisternis. Daar sal geween wees en gekners van die tande. Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Mat 21:45 en Luk 14:1 sê vir ons dat Jesus in gesprek was met die “owerpriesters en die Fariseërs” in Mat 22:

Mat 21:45  En toe die owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.

Luk 14:1  En toe Hy in die huis van een van die owerstes van die Fariseërs gegaan het om brood te eet op die sabbat, het hulle Hom in die oog gehou.

In Lukas 14 word die verskonings gegee hoekom die genooides nie gekom het na die groot maaltyd. Dit sluit in “Ek het ‘n stuk grond gekoop”, “Ek het vyf paar osse gekoop” en “Ek het ‘n vrou getrou”. In reaksie op hierdie verskonings het die “Here” of die “meester van die huis” hierdie besige mense vervang met “die armes, verminktes, kreupeles en blindes”.

Christus het besluit dat nie een van daardie oorspronklike genooides “sal smaak” aan Sy maaltyd nie:

Luk 14:24  Want ek sê vir julle dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie.

Om te “smaak” van Christus se “maaltyd” is om Hom en Sy Woord te ontvang, te verstaan en te doen (Joh 6:32-35; Matt 7:24-25). Die verklaring in Johannes 6 dat Christus die ware brood is, was gemaak net nadat Hy vyfduisend gevoed het:

Joh 6:10  En Jesus sê: Laat die mense gaan sit. En daar was baie gras op dié plek. Die manne het toe gaan sit, omtrent vyf duisend in getal.

Dit is duidelik dat Christus sê dat diegene wat weier om die “groot maaltyd” by te woon, diegene is wat Hom weier. Die gelykenis van die bruilof is voorafgegaan deur hierdie stelling:

Mat 21:45  En toe die owerpriesters en die Fariseërs sy gelykenisse hoor, het hulle begryp dat Hy van hulle spreek.

Daar is dus geen onsekerheid wie die mense was wat te bedrywig was om die huwelik van Mattheüs 22, of die “groot maaltyd” van Lukas 14, by te woon nie. Hulle is die godsdienstige leiers van die volk van God in alle geslagte. Dit is die einste mense wat sê …

Open 3:17  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie.

Die meer presiese vraag is hoekom hulle geweier het om die uitnodiging na die “groot maaltyd” van Luk 14:16, of die bruilof van Mat 22:4, te aanvaar? Die vrae in die hart van hierdie gelykenisse is:

Waarom sou enige iemand hulle Verlosser weier en VERWERP?

Hoekom word “die skare” weggelei van Christus onder leiding van hul leiers?

Hoekom is mens geseën as jy die uitnodiging na hierdie bruilofsmaal aanvaar? Hier is die rede:

Open 20:6  Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Die vraag word weereens herhaal:

Hoekom sou iemand weier en homself verskoon van wat eenvoudig die grootste enkele eer is wat aan enigiemand bewys kan word in die hele geskiedenis van die mensdom?

Niemand kan twyfel dat hierdie twee gelykenisse die eerste opstanding verteenwoordig:

Open 19:9  Toe sê hy vir my: Skryf salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die Lam. En hy sê vir my: Dit is die waaragtige woorde van God.

Die verskonings wat gegee word in beide gelykenisse is dieselfde:

Mat 22:5  Maar hulle het hul daaraan nie gesteur nie en weggegaan, een na sy eie stuk land en ‘n ander na sy handelsaak.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

2 Responses to Volgens die raad van Sy wil (Deel 1)

  1. Terug pieng: Die waarheid oor die “sondeval” | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

  2. Terug pieng: Albei ‘Adams’ is deel van God se EEN plan vir alle mense! | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s