Volgens die raad van Sy wil (Deel 15)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye” wil?)

Deur Mike Vinson

(vertaal en aangepas in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 15 – Twaalf Voorbeelde van God se Modus Operandi

Voorbeeld # 11 – Judas en die moord op Christus

As die geloof wat benodig word om gered te word….

 • “nie uit julleself [is] nie: dit is die gawe van God” (Efes 2:8-10);
 • as “julle My nie uitverkies [het] nie, maar Ek julle uitverkies [het]” (Joh 15:16);
 • as God “barmhartig [is] oor wie Hy barmhartig wil wees” (Rom 9:18),
 • en as Hy werklik alles “werk…volgens die raad van sy wil” (Efes 1:11),

….dan moet Hy ook inderdaad…

 • “die onheil skep ” – alles wat boos en onheilig is, is God se skepping (Jes 45:7);
 • en Hy “haat” ook dan mense voor hulle nog gebore word (Rom 9:11-113),
 • Hy “verhard harte” (Rom 9:18),
 • Hy verblind oë en weerhou mense om Sy Woorde te verstaan (Eks 4:11; John 12:40);
 • Hy weerhou redding en bekering, en ook genesing van mense (Matt 13:10-17; Joh 9:39; Rom 11:8).

Is dit waar? Is God regtig die een wat verantwoordelik is vir al die kwaad en boosheid in die wêreld?

Vra jouself, wat is die boosste optrede in die hele geskiedenis van die mensdom?

Omdat jy “van die aarde is, aards”, sal jy dink

 • dit is die uitbrand mense op die brandstapel,
 • of die uitmekaar trek van ‘n mense met perde,
 • of miskien die opsaag van ‘n mense in stukke, ensovoorts.

Jy kan dalk dink dat sekere mense wat die dood van so baie mense bewerkstellig het, soos in die wêreldoorloë, maak daardie mense die boosste manne van alle tye.

As jy so dink, dan is jy verkeerd. Daar is een moord wat meer tel as alle sterftes van alle mense wat ooit geleef het, in die oë van God. Dit was die dood van die enigste sondelose mens wat ooit op hierdie aarde geleef het – die dood van die Here Jesus Christus.

Wie word ons vertel, was verantwoordelik vir hierdie mees gruwelike misdaad van alle tye?

Was dit die Jode wat geweet het dat Sy gelykenisse van hulle gepraat het (Mat 21:45)? Nee, ons het van Christus self gehoor dat dit nie aan hulle gegee is om te verstaan wie Hy is nie, en dit ook nie aan hulle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van God te kan ken nie (Mat 13:11-16). Daarom, terwyl Christus aan die kruis gehang het, het Hy erken dat “hulle weet nie wat hulle doen nie” (Luk 23:34).

Was dit Judas wat verantwoordelik gehou moet word vir die dood van Christus? Hy het so skuldig gevoel dat hy homself opgehang het kort ná die dood van Christus (Mat 27:5). Net soos die Jode, kan Judas ook nie verantwoordelik gehou word vir hierdie daad as die Satan self gestuur was om in Judas te vaar (Luk 22: 3), sy hart te verhard om dan voort te gaan met die taak wat Christus self aan Judas opgelê het met die woorde: “Wat jy doen, doen dit haastig” (Joh 13:27). Christus het geensins vir Judas ontmoedig nie. Dit was dus beide Christus en Satan wat bygedra het om Judas sover te kry om hierdie duistere daad te pleeg.

Wie was dan verantwoordelik vir die grootste misdaad en boosste daad van alle tye?

Petrus vertel ons wie werklik verantwoordelik was vir die dood van Christus. Ons word eintlik twee maal ingelig sodat ons dit nie moet mis nie, en tog is die hele wêreld verblind om die waarheid in die woorde ten volle te sien en te begryp:

Hand 2:23  Hom [Jesus], wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring;

Hand 4:27-28  Want waarlik, Herodes en Pontius Pilatus het saam met heidene en die volke van Israel vergader teen U heilige Kind Jesus wat U gesalf het,  28  om alles te doen [om Jesus te kruisig] wat U hand en U raad vooruit bepaal het [voor die grondlegging van die wêreld – 1Tim 1:9] om plaas te vind.

Wie het die daad uitgevoer? Die “heidinne en die volk van Israel”. Dit dek basies die hele mensdom. Was hulle egter verantwoordelik vir die daad? Nee!

“…hulle weet nie wat hulle doen nie” (Luk 23:34).

Wie is verantwoordelik vir Christus se dood?

“…U hand en U raad vooruit bepaal het om plaas te vind.” (Hand 4:28)

Dit was God alleenlik wie verantwoordelik is vir alles wat in Sy skepping gebeur!!! God het alles haarfyn beplan lank voor die grondlegging van die wêreld en Hy is in totale beheer van alles elke minuut van elke dag – ook die dood van Jesus!

Tog vra die mens en redeneer hy teen Sy Maker:

Rom 9:20 Maar tog, o mens, wie is jy wat teen God antwoord? Die maaksel kan tog nie vir die maker sê: Waarom het u my so gemaak nie?

Sal Judas, die heidinne, die Jode en almal van ons (Sy maaksels) rekenskap gee van ons dade? O ja!

Mat 23:34-35 Daarom, kyk, Ek stuur profete en wyse manne en skrifgeleerdes na julle toe, en julle sal sommige van hulle doodmaak en kruisig en sommige van hulle in jul sinagoges gésel en van die een stad na die ander vervolg, 35 sodat oor julle kan kom al die regverdige bloed wat vergiet is op die aarde, van die bloed van die regverdige Abel af tot op die bloed van Sagaría, die seun van Berégja, wat julle vermoor het tussen die tempel en die altaar.

Rom 6:23 Want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus, onse Here.

As ons kan nou uit die Skrifte sien wie verantwoordelik is vir alles in die skepping en in ons lewens, dan sal ol ons ook weet hoe om “rekenskap” te gee:

Rom 14:12 So sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee.

Vorige artikels in die reeks:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-1/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-2/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-3/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-4/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/05/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-5/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-6/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/26/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-7/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/31/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-8/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-9/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/02/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-10/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-11/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-12/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/22/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-13/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-14/

Die oorspronklike Engelse weergawe kan HIER gevind word.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s