Volgens die raad van Sy wil (Deel 17)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye” wil?)

Deur Mike Vinson

(vertaal en aangepas in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 17 – Twaalf Voorbeelde van God se Modus Operandi

Wat oor die ewige lewe en ewige foltering?

As daar enigiets is wat in hierdie reeks studies gesê was wat enige invloed op jou begrip het oor die soewereiniteit van God, dan sal dit wat voorts gesê gaan word ‘n groot stryd wees. Hoe verstaan mens die Bybel as dit in een plek verklaar “soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word” (1Kor 15:22), en terselfdertyd leer dat “die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid” (Open 14:11).

Leuengeeste, wat niks meer is as valse leerstellings wat hul woonplek in ons maak nie, is onwillig om hierdie woning te verlaat waaraan hulle so gewoond geword het. Leuengeeste leer dat God ‘n monster is wat die meeste van Sy skepping, óf deur ‘n ewige foltering, óf met ‘n ewige doodstoestand, sal straf. Om die tempel van God van hierdie leuengeeste te reinig, verg ‘n geweldige geestelike oorlog. Dit was nog altyd so vir almal wie uit die geestelike Babilon van die afvallige volk van God gekom het.

‘n In-diepte ondersoek na die oorspronklike woord wat vertaal is as “ewige”, of “ewigheid”, of “vir ewig”, of selfs “tot in alle ewigheid”, ensovoorts, in die Afrikaanse vertalings van die Skrifte, sal die volgende stap wees om hierdie belangrike saak te ontsluit.

Wat mens dan ontdek in hierdie ondersoek, is dat die Griekse woord agter hierdie vyf Afrikaanse woorde en uitdrukkings, plus ongeveer dertien ander woorde en frases, insluitend frases soos “van ewigheid af”, “die voleinding van die wêreld”, of “die einde van die wêreld”, is almal vertaal uit dieselfde Griekse woordjie. Daardie woord is “aiōn” (James Strong se nommer is 165 in sy woordeboek van Griekse woorde] en sy  byvoeglike naamwoordsvorm, naamlik “aiōnios” (Strong se nommer is 166].

Tot vandag toe is dit verbasend dat die leiers van elke Christelike denominasie op aarde saamstem dat die beste vertaling vir die vraag van Jesus se dissipels in Mattheus 24 vers 3 “….wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld” vertaal moet word as “wat is die teken van U koms en die voleidiging van hierdie eeu” (Engels – “the end of this age“). Tog sal dieselfde leiers eerder die meeste van die mensdom veroordeel, óf tot ‘n ewige foltering, óf tot ‘n ewige doodstoestand, eerder as om te erken hoe min die vlees (met sy fabelagtige “vryheid van keuse”) te doen het met sy redding of die sake van hierdie wêreld. Hierdie leiers is ook verblind om nie die ander plekke in die Skrif waar dieselfde woordjie “aiōn” gebruik word, reg te verstaan nie. Om die blinddoeke te verwyder, verg egter dat ten minste een van hul groot afgode uit hul harte te verwyder. Maar dit kan net gedoen word as die Here self dit laat gebeur, net soos God die leiers van fisiese Israel laat vang het deur hul eie drekgode van hul harte:

Eseg 14:3-4 Mensekind, hierdie manne het hulle drekgode in hulle hart opgeneem en die struikelblok tot hulle ongeregtigheid voor hulle aangesig neergesit—sou Ek My dan werklik deur hulle laat raadpleeg? 4 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee;

Daar is baie drekgode van die hart wat die massas van die mensdom mislei. Sommige het ‘n sterker houvas op ons as ander. Hier is ‘n paar wat ons almal op ons tyd in hul geestelike gevangenis hou, volgens God se raad en plan:

  • Die leer van die “onsterflikheid van die siel”,
  • die leer van die “ewige foltering” of “ewige dood”,
  • die leer van die “verlossing deur werke”, of die leer van “geen goeie werke”.

Daar is nog baie  duisende van hierdie derglike valse leestellings wat mense in gevangenis hou, soms vir hul hele leeftyd op aarde. Hulle almal val skriftuurlik onder “leuengeeste” of “afgode van die hart”. Een van hierdie mees ingeburgerde afgode van almal, is dan ook die leuengees wat ons in hierdie reeks aanspreek en openbaar, naamlik dat die mens ‘n “vrye wil” het. Om hierdie afgod op te gee kos niks minder as die onthoofding van hierdie dier in God se tempel (Prediker 3:18; 1 Kor 3:16). Die dier in elkeen van ons sal nie gaan sonder ‘n geweldige geestelike stryd nie.

Erken dat God werklik die ENIGSTE Skepper van die goeie en die bose is, en gee die vlees geen erkenning van enige heerskappy  oor enigiets nie, selfs nie eens die kwaad nie:

Jes 45:5-7 Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie, 6 sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; 7 wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Hier woorde plaas die vlees in ‘n baie desperate posisie. Jy sal voel hoe jou vlees protesteer en rebelleer teen hierdie waarheid uit God se Woord! Die vlees sal nie hierdie groot en kragtige verklaring oor God se totale soewereiniteit oor alles aanvaar nie.

“…van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie…”!!!!!!

So wat beteken dit? Eenvoudig:

“wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [dit wat boos is] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Ons kan vashou aan hierdie afgod in ons eie harte wat wil argumenteer dat God net dit wat onheilig en boos bring oor hulle wat die kwaad kies volgens hul sogenaamde “vrye” wil. Ons kan in ons dwaasheid argumenteer dat Kain op sy eie gekies het om die “saad” van die slang te wees in plaas van die “saad” van die vrou.

Maar sulke argumente….

  •  ….ontken dat God vooruit geweet wat Adam, Eva, Kain, Abel, die slang en elkeen van ons sou wees en doen voordat Hy ooit die mens geskep het!
  • …ontken dat God voorsiening gemaak het vir al hierdie dinge “voor die wêreld begin” het (2Ti 1:9 ) en Tit 1:2);
  • ….ontken dat God weet “wat môre sal gebeur” (Jak 4:14);
  • …ontken dat goed of sleg, sal alles gebeur soos “die Here wil” (Jak 4:15), omdat hulle almal sal wees “volgens die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil werk” (Efes 1:11 ).

Vorige artikels in die reeks:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-1/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-2/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-3/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-4/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/05/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-5/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-6/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/26/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-7/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/31/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-8/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-9/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/02/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-10/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-11/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-12/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/22/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-13/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-14/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/11/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-15/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/18/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-16/

Die oorspronklike Engelse weergawe kan HIER gevind word.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s