Volgens die raad van Sy wil (Deel 19)

Volgens die raad van Sy wil 

(Het die mens ‘n “vrye” wil?)

Deur Mike Vinson

(vertaal en aangepas in Afrikaans deur Larry Groenewald)

Deel 19 – Die “vuur” van die Poel van Vuur

Jer 5:14 Daarom, so sê die HERE, die God van die leërskare: Omdat julle hierdie woord spreek, kyk, Ek maak my woorde in jou mond ‘n vuur en hierdie volk hout [hooi en stoppels – 1Kor 3:12], en dit [God se Woord] sal hulle verteer.

Dit is ‘n pynlike ervaring as die Gees van God al ons sondes en tekortkominge uit ons brand, maar dit is nie ‘n ewige ervaring nie. Dit is die mikpunt en die doel van die poel van vuur. Die poel van vuur is inderdaad ‘n tugtigings- en geselingsproses.

Dit is die geestelike vuur van God wat al die hout, hooi en stoppels van die hele mensdom sal vernietig – dit sluit alle boosheid en alle slegte dade van die hele mensdom van alle tye in. Die geestelike vuur is die Woord van God. En die Woord van God is Christus (Joh 1:1), die “een Saad” van Galasiërs 3 vers 16. Daarom is die “vuur” wat die “hout” verteer ook diegene wat in die een Saad is, die wat in Christus is. Dit is hulle wat Sy Woord spreek en bewaar (doen). Indien jy dit betwyfel, lees gerus Jesaja 33:

Jes 33:14 Die sondaars in Sion bewe, siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê: Wie van ons kan woon by ‘n verterende vuur, wie van ons kan woon by ‘n ewige gloed?

“… Wie van ons kan woon by ‘n verterende vuur, wie van ons kan woon by ‘n ewige gloed?”

Die antwoord is nie wat die afvalliges preek nie.

Die antwoord is nie by die “baie” wat die ewige dood uitbasuin nie.

Die antwoord is ook nie te vind by die skares wat ‘n ewige hel preek nie.

Die antwoord op die vraag van Jesaja oor wie kan woon by God en Sy verterende vuur, is ook nie te vind by Satan en sy engele nie. Hulle word ook verteer en vernietig.

Almal hierdie afvalliges wat selfs onder die Christelike vaandel hul valshede verprei, weier om op te gee op die drekgode van hulle harte, die struikelblokke van die ongeregtigheid in hul eie tempels (Eseg 14:1-7). Hulle kan nie eens sien wat in hul eie harte aangaan nie. Hulle weier om te vlug na die ware berg Sion, Jesus Christus:

Mat 24:15-16 Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— 16 dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug;

Hulle wat vlug na die geestelike berg Sion is ook hulle wat kan woon by God se verterende vuur. In die Ou Testament kry ons hierdie gebeurtenis waar Moses, die priesters en sewentig van die oudstes die tipe is van hulle wat kan “opklim” op die berg van vuur:

Eks 24:1-2 Daarna het Hy vir Moses gesê: Klim na die HERE toe op, jy en Aäron, Nadab en Abíhu en sewentig van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af. 2 En laat Moses alleen nader kom na die HERE toe, maar hulle moet nie nader kom nie; en die volk mag nie saam met hom opklim nie.

Hier gee Jesaja die antwoord op sy vraag:

Jes 33:15 Hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersinge versmaad, wat sy hande uitskud om geen omkoopgeskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie, en sy oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie—

Dit is net wanneer ons Christus se geregtigheid deelagtig word en Sy reg (Sy Waarheid = Sy Woord) spreek en uitleef, dat ons kan woon in die verterende vuur van God!

Die “poel” van vuur is dus opgemaak uit PERSONE – hulle wat IN Christus is. Let wel dit is nie ‘n “oseaan” van vuur, of ‘n “see” van vuur nie – dit is ‘n “poel” van vuur vir die volgende rede:

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die “poel” van vuur is hulle wat SOOS Christus is:

1Jn 3:2 Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie; maar ons weet dat ons, as Hy verskyn, aan Hom gelyk sal wees, omdat ons Hom sal sien soos Hy is.

Heb 12:29 Want onse God is ‘n verterende vuur.

Dit is IN hierdie “poel” van vuur waar alle boosheid van almal in hierdie mensdom, ook die duiwel en sy engele, vernietig sal word, terwyl hulle gered sal word – soos “deur vuur” alleenlik!!!

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

1Kor 3:13-15 elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. 14 As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; 15 as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.

Mat 25:41 Dan sal Hy ook vir dié aan sy linkerhand sê: Gaan weg van My, julle vervloektes, in die ewige [Grieks: “aiōnios” van “aiōn” = eeu / tydperk] vuur wat berei is vir die duiwel en sy engele.

Vorige artikels in die reeks:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-1/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/04/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-2/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-3/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-4/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/05/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-5/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-6/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/26/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-7/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/05/31/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-8/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/01/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-9/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/02/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-10/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/03/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-11/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/20/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-12/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/06/22/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-13/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/04/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-14/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/11/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-15/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/18/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-16/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/21/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-17/

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/07/25/volgens-die-raad-van-sy-wil-deel-18/

Die oorspronklike Engelse weergawe kan HIER gevind word.

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s