ONS “goeie” werke is ONS besoedelde kleed!

M_______ skryf:

“As ek reg gemaak het .Bekeer het n lewe lei saam Christus .!.Al sterf ek op aarde ..sal ek Geestelik lewe saam my Meester .omdat ek in Hom Glo ..Sy WOORD GLO ! Dis my belofte as ek getrou bly aan die Here Jesus . Hy sal my beklee met onverganklikheid wanneer die basuin blaas en ons VERANDER WORD . Tot dan VERTROU EN GLO ek en hou ek VAS aan my geloof in die Here Jesus . Die Seun van God.”

Dankie vir jou kommentaar op my skrywe oor “Wat gebeur by die afsterwe van ‘n mens“.

Jesus is inderdaad die Seun van God en die Redder van alle mense.

1Ti 4:10 want hiervoor arbei ons ook en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God wat ‘n behouder [Redder] is van allemense, insonderheid van die gelowiges.

“…insonderheid van die gelowige” is woorde wat min mense wil lees of wil aanvaar. Beteken die woord “insonderheid” dat hulle alleen gered gaan word? Allermins, anders het Paulus nie dit reg dat God die “behouder van ALLE mense” is nie. Die res van die mensdom word nie uitgesluit deur die woord “insonderheid” nie. Enige goeie Afrikaanse woordeboek sal saamstem dat die woord “insonderheid” beteken “veral” of “vernaamlik”. Dit is dus nie UITSLUITLIK diegene wat nou glo wat alleenlik uiteindelik gered gaan word nie!

Dat die gelowige wat in hierdie lewe in Christus glo eerste gered word, is absoluut 100% waar. Maar daar is so ‘n paar dinge wat ons in gedagte moet hou.

Eerstens: NIEMAND kan na Jesus kom as die Vader hom of haar nie “trek” nie:

Joh 6:44 Niemand kan na My toe kom as die Vader wat My gestuur het,hom nie trek nie; en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Tweedens: ons geloof is nie ons eie nie! Die Skrifte is duidelik dat geloof in Christus ‘n gawe van God (‘n geskenk) is – dit is nie ons eie nie sodat niemand kan roem nie. Om dus geloof te hê in Jesus het niks met ons ‘regmaak’ te doen nie:

Efes 2:8-9 Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; 9 nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie.

Daar is dus ‘n eerste opstanding “uit die dode” waar hulle wat nou in hierdie lewe geloof ontvang om in Jesus te glo, opgewek sal word. Hierdie gelowiges sal dus weer leef en op die aarde heers “as konings…saam met Christus…duisend jaar lank”.

Open 20:4-6 En ek het trone gesien, en hulle het daarop gaan sit, en aan hulle is die oordeel gegee; en ek het die siele gesien van die wat onthoof is oor die getuienis van Jesus en oor die woord van God, en die wat die dier en sy beeld nie aanbid het nie, en die merk op hulle voorhoof en op hulle hand nie ontvang het nie; en hulle het geleef en as konings geregeer saam met Christus die duisend jaar lank. 5 En die ander dode het nie herlewe totdat die duisend jaar voleindig was nie. Dit is die eerste opstanding. 6 Salig en heilig is hy wat deel het aan die eerste opstanding; oor hulle het die tweede dood geen mag nie, maar hulle sal priesters van God en van Christus wees en sal saam met Hom as konings regeer duisend jaar lank.

Na hierdie tydperk kom die tweede opstanding waar almal wie nie in hierdie lewe die geloof in Christus ontvang het, opgewek sal word “uit die dode” – die hele fisiese skepping sal na die “duisend jaar” periode verwoes word (“die aarde en die hemel” sal ‘wegvlug’ voor God se “aangesig”). Almal wat gedurende die “duisend jaar” periode nog gelewe het, sal dus dood wees om uit die dode opgewek te word (Open 20:7-9):

Open 20:11-15 En ek het ‘n groot wit troon gesien en Hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het; en daar is geen plek vir hulle gevind nie. 12 En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen; en ‘n ander boek, die boek van die lewe, is geopen. En die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is, volgens hulle werke. 13 En die see het die dode gegee wat daarin was, en die dood en die doderyk het die dode gegee wat daarin was; en hulle is geoordeel, elkeen volgens sy werke. 14 En die dood en die doderyk is in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. 15 En as dit bevind is dat iemand nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, is hy in die poel van vuur gewerp.

Ten spyte wat die valse leraars en hul volgelinge glo, is die “poel van vuur” God se plek van redding vir diegene wat opgewek word by “die einde”, soos Paulus dit noem:

1Kor 15:22-28 Want soos hulle almal in Adam sterwe, so sal hulle ook almal in Christus lewend gemaak word; 23 maar elkeen in sy eie orde: as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. [die “eerste opstanding”] 24 Daarna kom die einde [die ‘tweede’ opstanding uit die dode – die “groot wit troon” oordeel], wanneer Hy die koninkryk aan God die Vader oorgee, as Hy alle heerskappy en alle gesag en mag vernietig het. 25 Want Hy moet as koning heers totdat Hy al sy vyande onder sy voete gestel het. 26 Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. 27 Want Hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer Hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat Hy uitgesonder is wat alles aan Hom onderwerp het. 28 En wanneer alles aan Hom onderwerp is, dan sal ook die Seun self Hom onderwerp aan die Een wat alles aan Hom onderwerp het, sodat God alles in almal kan wees.

As God sê dat Hy “IN ALMAL” sal wees, dan glo ek Hom M________. Hier sê die profeet Jesaja duidelik wat God beoog met Sy oordeel:

Jes 26:9 Met my siel begeer ek u in die nag; ook met my gees in my binneste soek ek U; want as u oordele op die aarde is, leer die inwoners van die wêreld geregtigheid.

Wanneer God ons oordeel dan leer ons SY geregtigheid – nie ons geregtigheid nie – nie ons ‘regmaak’ nie! So hard soos dit klink, kan ek nie anders as om die waarheid te praat nie. Ons ‘regmaak’ is ons vuil werke:

Jes 64:6 En ons het almal geword soos ‘n onreine, en al ons geregtighede soos ‘n besoedelde kleed; en ons het almal verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind.

Hy sê nie ons “ongeregtighede” is ‘n besoedelde kleed nie. Hy sê ons “GEREGTIGHEDE” is ‘n besoelde kleed! Ons word dus geoordeel om ontslae te raak van ONS “goeie” werke. Diegene in die eerste opstanding gaan juis NOU deur hierdie vurige oordeel van God:

1Pe 4:17 Want die tyd is daar [nou] dat die oordeel moet begin by die huis van God. En as dit eers by ons begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is?

Petrus vra ‘n belangrike vraag: “…wat sal die einde wees van die wat [nou] aan die evangelie van God ongehoorsaam is?” Vir baie is die antwoord dat hulle gaan na die “ewige helse vuur”. Maar vir hulle wat die geloof in Christus as Redder van almal ontvang het is die antwoord heel anders. Hulle weet dat God se oordeel Sy reddende genade bring waardeur sondaars God se geregtigheid ontvang.

M_________, ek bring aan jou die ware evangelie van Jesus Christus! Jesus Christus sal inderdaad ALMAL red en dit is die geloof wat ek op die oomblik ontvang het. Ek bid saam met jou dat ons getrou sal bly aan die ware leer van Christus om deel te kan hê aan die eerste opstanding, soos die Here wil!

2Jn 1:9-11 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11 Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Jou broer in die ware Christus wat almal gaan red

Larry

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s