Hoe laster ons God se ‘Naam’?

Ons laster God se ‘Naam’ deur ons dade wat in teenstelling is met God se Woord:

Rom 2:23-24 Jy wat jou op die wet beroem, onteer jy God deur die oortreding van die wet? 24 Want, soos geskrywe is, die Naam van God word om julle ontwil onder die heidene gelaster.

As ons bely dat ons die Woord van God eerbiedig, en dan openlik dieselfde Woord “onteer” deur ons optredes en valse leerstellings propageer, dan sê die Skrifte dat ons God se ‘Naam’ belaster “onder die heidinne”. Sy ‘NAAM’ het dus alles te make met SY WOORD en hoe dit werk in ons lewe!

Psa 138:2 Ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u Naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil; want U het vanweë u ganse Naam u toesegging groot gemaak.

Psa 138:2 (KJV) I will worship toward thy holy temple, and praise thy name for thy lovingkindness and for thy truth: for thou hast magnified thy word above all thy name.

Jes 42:21 Dit het die HERE behaag ter wille van sy geregtigheid om die onderwysing groot en heerlik te maak.

God se ‘Naam’ is baie meer as enige eienaam wat in die Skrifte voorkom waarmee God Homself aan Sy mense bekendgestel het. Dit wat God deur Sy ‘Naam’ doen en aan ons bekendmaak, is nooit teenstrydig met Sy Woord nie.

Baie mense word meegesleep deur die uitspreek van Hebreeuse of Griekse eiename en woorde en dink dan ook dat God wil hê ons wat ander menslike tale praat, moet ook Hebreeus of Grieks leer. Dit klink tog immers baie intelligent en geleerd as ons Hebreeuse en Griekse woorde kan uitspreek. Vir baie klink dit selfs geestelik om in Hebreeus of Grieks te praat! Hulle sê dat Jesus het met Paulus in Hebreeus gepraat ten tye van Paulus se bekering:

Hand 26:14 En toe ons almal op die grond val, hoor ek ‘n stem met my spreek en in die Hebreeuse taal sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy My? Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop.

Jesus praat met Paulus in Hebreeus vir die eenvoudige rede dat Paulus Hebreeus kon verstaan. Iemand wat iets anders daarin wil lees, doen dit volgens sy (of haar) eie dwaling. God antwoord die persoon dan ook volgens sy (of haar) dwalings:

Eseg 14:4 Daarom, spreek met hulle en sê vir hulle: So spreek die Here HERE: Elke man uit die huis van Israel wat sy drekgode in sy hart opneem en die struikelblok tot sy ongeregtigheid voor sy aangesig neersit en na die profeet toe kom—Ek, die HERE, sal hom daarvolgens, volgens die menigte van sy drekgode, antwoord gee.

As Hebreeus of Grieks dieper geestelike waardes het, dan het die Hebreeus- en Griekssprekenes ‘n groot voordeel om geestelike dinge te verstaan. Weereens, wie dit glo is onder die invloed van ‘n diepe dwaalgees, soos deur God gestuur:

 2Th 2:11 En daarom sal God hulle die krag van die dwaling stuur, om die leuen te glo.

God het alle vleeslike dinge, ook menslike tale en die wysheid van die wêreld, tog uitgewys vir wat Hy dit voor gebruik:

1Kor 1:19-22 want daar is geskrywe: Ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. 20 Waar bly die wyse? Waar bly die skrifgeleerde? Waar die redetwister van hierdie eeu? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? 21 Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo, te red; 22 want die Jode vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid.

“….die Jode [Hebreeus] vra ‘n teken en die Grieke soek wysheid. Ja-nee, net ‘n “slegte en owerspelige geslag”, ons eie vlees,  “vra ‘n teken” en die ou vlees soek altyd om opgepof te word met sy eie wysheid:

Mat 12:38-39 Toe spreek sommige van die skrifgeleerdes en Fariseërs en sê: Meester, ons wil graag ‘n teken van U sien. 39 Maar Hy antwoord en sê vir hulle: ‘n Slegte en owerspelige geslag soek na ‘n teken…

Selfs al die ‘name’ van God in Afrikaans het net soveel waarde as die ‘name’ van God in enige ander menslike taal, Hebreeus of Grieks ingesluit. Daardie waarde is…”van geen nut” in geestelike terme! Dit is die geestelike ‘Naam’ van God wat van geestelike nut is omdat dit alleen ons geestelik lewend maak – SY WOORD is SY NAAM:

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

En hier is die enigste Skriftuurlike manier hoe ons God se ‘Naam’ ken, liefhet en eer:

1Jn 5:3 Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie [Sy Woord] bewaar; en sy gebooie is nie swaar nie.

Dit is waarin God belangstel. Dit is hoe ons lewens geleef word….deur die woorde van ons Here. Dit is hoe ons God se ‘Naam’ vereer en verhoog! Dit is hoe ons beide God en ons broers en susters liefhet:

1Jn 5:2 Hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet: wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar.

Wanneer ons Sy Woord “bewaar” (lees: “DOEN”), sal ons nie Sy naam laster “onder die heidinne” nie. Almal sal die fondasie sien as hulle na ons dade en reaksies kyk:

Mat 7:24-25 Elkeen dan wat na hierdie woorde van My luister en dit doen, hom sal Ek vergelyk met ‘n verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. 25 En die reën het geval en die waterstrome het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots.

Advertisements

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Lewer kommentaar

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google+ photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google+. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

w

Connecting to %s