Monthly Archives: November 2016

Van moordenaars tot herders

Alles wat geskryf is in die Skrif was geskryf vir ons lering, want dit verwys na ons eie geestelike ontwikkeling: Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat ons deur lydsaamheid en bemoediging … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die ‘hemele’ en ons progressie daarin

Die natuurlike mens kan die “dinge van die gees van God” nie verstaan nie: Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 3 Kommentaar

Ons ‘geesteswêreld’

Almal van ons is bewus van die term ‘geesteswêreld’. Mense het egter verskillende interpretasies oor waar hierdie “wêreld” is, en ook hoe dit opereer. Die Skrifte is egter ons enigste maatstaf van waarheid, en vir die wat oë en ore … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 1 Kommentaar

Die geestelike betekenis van syfergetalle (breuke – die ‘tiende’ en die ‘vyfde’)

Soos reeds genoem in die reeks oor syfergetalle wat in die Bybel voorkom, is daar baie meer agter die gesigwaarde van natuurlike dinge. Omdat die doel van die Skrifte primêr te doen het met die geestelike dinge van God, word … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘n Vraag oor die sabbat

Die Skrif is duidelik dat die fisiese sabbat basies neerkom op een dag van die week, die “sewende dag”, vir hulle wat onder die wet van Moses lewe: Eks 20:10  maar die sewende dag is die sabbat van die HERE … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die Woord, Jesus Christus, is die “gees van waarheid”

Dit is net die Here self wat Sy Woord, die gees van waarheid, aan ons openbaar en in ons vestig: Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Vergifnis

Hierdie volgende teks word gruwelik misbruik om aan sommige die idee te gee dat hulle mag het buite dit wat God reeds bepaal en gedoen het: Mat 18:18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 3 Kommentaar

Ervaar jy God se heerlikheid?

Die natuurlike menslike begrip van die Bybelse konsepte van “glorie” of “heerlikheid” is altyd gekoppel aan dinge soos roem of aansien. Selfs kunstenaars wie prentjies van die Jesus teken of skilder sal so tipe stralekrans bo die kop (of ligstrale om … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 2 Kommentaar

God se wil is Soewerein! ‘n Mens het geen ‘vrye’ wil nie!

Soewereiniteit se betekenis volgens die woordeboek: 1. Oppermagtige heerskappy, oppermag. 2. Wetlik erkende oppergesag. Is God in beheer van alles of is Hy nie in beheer van alles nie. As Hy nie in beheer van alles is nie, wie is … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 2 Kommentaar