Vergifnis

Hierdie volgende teks word gruwelik misbruik om aan sommige die idee te gee dat hulle mag het buite dit wat God reeds bepaal en gedoen het:

Mat 18:18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

Ek self het vir jare in my tyd van dwaling gedink dat ek kan duiwels en bose geeste bind, om net die volgende dag uit te vind alles wat ek gister gebind het weer los was en nou erger is as voorheen. Dan probeer ek maar net weer en so het ek voortgeploeter in my onkunde. Nee ons kan niks doen sonder God nie – niks – nie eens “bind” of “ontbind” nie:

Joh 15:5  Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.

Die woorde in Mattheüs 18 vers 18 moet teen die regte agtergrond verstaan word en kyk wat is die konteks van die gedeelte:

Mat 18:15-20  En as jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin;  16  maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van twee of drie getuies elke woord kan vasstaan.  17  En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente; en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar.  18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees; en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.  19  Weer sê Ek vir julle: As twee van julle saamstem op die aarde oor enige saak wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is.  20  Want waar twee of drie in my Naam vergader, daar is Ek in hul midde.

Die gedeelte in Mattheüs 18 gaan oor ons verhouding teenoor ander, veral as daar gesondig is. Die hoofstuk begin met Jesus wat ‘n kindjie gebruik om aan Sy dissipels hierdie belangrike les oor te dra. Die natuurlike mens is altyd in ‘n stryd gewikkel en wil graag glo dat hy of sy meer belangrik is as ander! Ons dryf hierdie stryd self verder en dink ons kan in God se koninkryk voortgaan met die verkeerde houding:

Mat 18:1-6 In daardie uur het die dissipels na Jesus gekom en gesê: Wie is tog die grootste in die koninkryk van die hemele? 2 Toe roep Jesus ‘n kindjie na Hom en laat hom in hulle midde staan 3 en Hy sê: Voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie! 4 Elkeen dan wat homself verneder soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. 5 En elkeen wat een van sulke kindertjies in my Naam ontvang, ontvang My; 6 maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is vir hom beter dat ‘n meulsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see.

Daar is die sleutel: “…as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie!” Ons moet hierdie kinderagtighede laat vaar en soos kinders van God word. Ons moet altyd minder dink van onsself en ander hoër ag as onsself – en dit gee dus die regte konteks van hoe vergifnis werk. Die konteks vir die hele hoofstuk in Mattheüs 18 is VERGIFNIS. As ons nie kan sien hoe ons regtig lyk nie, dan kan ons ook nie ander op die regte manier sien en hanteer nie. As ons weet hoe sondig ons is, dan sal ons ander se sonde beter hanteer. Ek kan net ander vergewe as ek die regte Goddelike houding het en verstaan dat ek die grootste sondaar is en groter skuld het as enige ander persoon. Toe Paulus die volgende woorde skryf was hy bewus van sy eie vleeslike toestand. Dit is geskryf sodat ons kan sien hoe ons persoonlik na onsself moet kyk!

1Ti 1:15  Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is.

As ek dit kan sien, soos God my oë oopmaak, dan wil ek ander vergewe. So is die “bind”en “ontbind” dan direk gekoppel aan hierdie waarheid. As ek seergekry het en gewond was deur die lewe, dan makeer ek verbinding. Die wond moet verbind word. Ek roep na God vir hulp. Ek verneder my en vra vir hulp.

As ek daagliks besef hoe ek Sy liefde nodig het, hoe kan ek ander mense dan anders hanteer. Dit is wat vergifnis beteken. As ek vergifnis ervaar, dan sal ek dit ook gee aan hulle wat teen my sondig. Ek kan vergewe omdat ek gewond was deur dieselfde sonde, en toe verbind en versorg was deur God. Nou is ek in staat om ook die ander wat gewond is te verbind en te versorg met God se liefde in my hart. Ek is ook nog steeds in ‘n proses om gesond te word, en daarom dink ek ook nie ek is beter as ander nie:

1Kor 10:12-13 Daarom, wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. 13 Geen versoeking het julle aangegryp behalwe ‘n menslike nie; maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra.

Dit is wat die gelykenis van die barmhartige Samaritaan ook so mooi uitbeeld. Ek gee dus om soos God vir my omgee want Hy leef IN MY.

Wat ek dus op die aarde bind, is reeds in my hemel gebind (verbind).

Mat 18:18  Voorwaar Ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees…

Die beter vertaling van Jesus se woorde hier is dus as volg:

Voorwaar Ek sê vir julle, almal wat julle op die aarde verbind en versorg indien hulle sondig, is omdat julle daardie verbinding en versorging reeds ontvang het van My; ….. 

 Die laaste gedeelte van vers 18 klink so:

en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees.

As die wonde gesond is, word die verbande verwyder – “ontbind”. As ons mense vergeef, soos God ons vergewe, dan help ons met die ontbinding en die genesing, nie net in die ander persoon se lewe nie, maar veral in ons eie lewe…

en alles wat julle op die aarde ontbind, IS REEDS in die hemel ontbonde 

Wat ‘n pragtige liefde het God nie in ons harte kom plaas as ons Hom ken en volg nie!!!

Ons is nie meer belangrik as ander mense nie. Ons is erger gewond as ander.

Die wonde kom deur verskeie maniere na ons. Die diepste en seerste wonde is in die gees van ‘n mens. Ons sondig teen God.

Geestelike wonde kom veral deur valse leerstellings wat ons aanhang. En dit is waar ons grootste taak is as Christene. Ons moet ontslae raak van dit wat vals is in ons eie harte eerste, en dan sal ons aan almal genesing bring deur die Waarheid te verkondig.  Maar ons kan regtig niks bind of ontbind as dit nie eerste DEUR GOD in ons eie hemel (in ons harte) gebind en ontbind was nie

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Vergifnis

 1. E____________ skryf: sê:

  Broer Larry. Dankie vir die insig wat deur GOD aan u openbaar. My gees is gevul met die hemelse insig. Dit kom wanneer u in die gees lees. Die HERE SEEN JOU BROEDER.

  • Baie dankie vir die pragtige woorde van aanmoediging. Ek waardeer dit baie. Dit is net die Here self wat Sy Woord, die gees van waarheid, in ons kan vestig:

   Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

   Sy woorde is gees – die Woorde van die Vader!

   Joh 14:6 Jesus antwoord hom: Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.

   Joh 14:8-10 Filippus sê vir Hom: Here, toon ons die Vader, en dit is vir ons genoeg. 9 Jesus sê vir hom: Ek is so lankal by julle, en het jy My nie geken nie, Filippus? Hy wat My gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy: Toon ons die Vader? 10 Glo jy nie dat Ek in die Vader is en die Vader in My nie? Die woorde wat Ek tot julle spreek, spreek Ek nie uit Myself nie; maar die Vader wat in My bly, Hy doen die werke.

   Joh 14:16-18 En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle ‘n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid: 17 die Gees van die waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle bly en in julle sal wees. 18 Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe.

   Jesus het in vlees gekom en toe gesterf en Sy natuurlike liggaam “gesaai”. Hy was in ‘n geestelike liggaam opgewek:

   1Kor 15:44 ‘n Natuurlike liggaam word gesaai, ‘n geestelike liggaam word opgewek. Daar is ‘n natuurlike liggaam, en daar is ‘n geestelike liggaam.

   Hy IS die Gees van waarheid en kom in hierdie vorm na ons om in ons te kom woon. Hy en Sy Vader maak hul woning IN ons deur die Woord (die “gees van waarheid”):

   Joh 14:22-24 Judas, nie die Iskáriot nie, sê vir Hom: Here, hoe is dit dat U aan ons U sal openbaar en nie aan die wêreld nie? 23 Jesus antwoord en sê vir hom: As iemand My liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom liefhê, en Ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. 24 Hy wat My nie liefhet nie, bewaar my woorde nie; en die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat My gestuur het.

   In Christus
   Larry

 2. Terug pieng: Temas | "Is en Wat Was en Wat Kom" – die onbekende karakter van Jesus Christus en Sy Woord

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s