‘Die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak’

Die vleeslike mens en die fisiese skepping is inderdaad God se skepping en Hy het dit dan ook as “baie goed” bestempel aan die einde van die ses-dae skepping:

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Maar ons moet die volle prent kry oor wat hierdie “baie goed” alles behels.  As God “ALLES” gemaak het in ses dae, dan sluit die sekerlik die volgende in:

Jes 45:7 [Dit is God] wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4 Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Binne die ses-dae skepping het God….

  • die duisternis geskep!
  • die onheil (dit wat ONHEILIG is) geskep!
  • die bose geskep!
  • die hele fisiese skepping “aan nietigheid” onderwerp!

Was alles “baie goed” geskep? INDERDAAD! Volgens die Skrifte was “alles” wat God geskep het “baie goed”. Kom ons lees weer:

Gen 1:31 Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Nou hoe kry ons die kloutjie by die oor? Kan ons slegte dinge “goed” of selfs “baie goed” noem? Nee ons kan nie. Luister na God se duidelike waarskuwing in die verband:

Jes 5:20-21 Wee hulle wat sleg goed noem en goed sleg, wat die duisternis lig maak en die lig duisternis, wat bitter soet maak en soet bitter. 21 Wee hulle wat in eie oë wys en na eie oordeel verstandig is.

Maar God alleen kan die slegte gebruik vir Sy doel en daaruit iets goed voortbring (Spr 16:4). Kyk wat sê Josef vir sy broers wie inderdaad KWAAD beplan en gedoen het teen hom. En hierin openbaar God weereens Sy geheime aan hulle wat kan sien. Hier is God Sy ‘baie goeie’ doel met die “kwaad”, die goddelose, die onheilige, in hierdie skepping:

Gen 50:20 Want júlle [Josef se tien broer] het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit [die kwaad] ten goede gedink om te doen soos dit vandag is, om ‘n groot volk in die lewe te hou.

Die “kwaad…[was] ten goede gedink”!!! God se doel met die kwaad wat Hy geskep het is ALTYD “ten goede”! Dit is hoe God ‘n “groot volk in die lewe…hou”. Hoor net daar. God skep en bewerkstellig alles in die skepping, ja selfs die kwaad, die bose, die seer, die pyn, om uiteindelik tot ALMAL se welstand by te dra. Dit is ‘n waarheid wat die natuurlike mens net nie kan aanvaar nie. Dit is waaroor almal so rebelleer teen God. Ons natuurlike vlees HOU NIE van God se manier van dinge doen nie.

Dit is vir baie ‘n groot skok as hulle die waarheid hoor dat die fisiese skepping NOOIT in geestelike perfeksie geskep was nie. Hulle kan net die verskil tussen vlees en gees sien nie:

Joh 3:6-7 Wat uit die vlees gebore is, is vlees; en wat uit die Gees gebore is, is gees. 7 Moenie jou verwonder dat Ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie.

Vlees was nooit en sal nooit deel wees van God se perfekte geestelike skepping nie:

1Kor 15:50 Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beërwe nie; ook beërwe die verganklikheid nie die onverganklikheid nie.

Ons natuurlike mens klou egter van nature vas aan hierdie aardse skepping a.g.v. die onkunde oor God se doel met alles en hoe Hy dit gebruik vir Sy doel. Salomo het met dieselfde onkunde geworstel en toe hierdie openbaring gekry waarom God alles, die goed en die kwaad, “baie goed” geskep het vir Sy doel:

Pred 1:13 En ek [Salomo] het my hart daarop gerig om met wysheid te ondersoek en na te speur alles wat onder die hemel gebeur. Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.

Ek herhaal: “Dit is ‘n moeilike taak wat God aan die mensekinders gegee het om hulle daarmee te kwel.” Die sin is ‘n bietjie omslagtig en dit is duidelik dat die Afrikaanse vertalers nie duidelik geweet het hoe om die woorde in die Hebreeus te vertaal nie. Kom ons probeer Prediker 1 vers 13 in ‘n paar ander vertalings duideliker kry want hier lê een van die groot geheime van God se doel met die fisiese skepping:

(ASV) And I applied my heart to seek and to search out by wisdom concerning all that is done under heaven: it is a sore travail that God hath given to the sons of men to be exercised therewith.

(CLV)  I applied my heart to inquiring- and exploring- by wisdom concerning all that is done under the heavens: It is an experience of evil Elohim has given to the sons of humanity to humble them by it.

Kom ons probeer nou om die gedagte in Afrikaans te kry. God wil vir ons deur Salomo sê dat die aardse lewe en die hele fisiese ervaring ‘n BOSE ERVARING is wat God self ontwerp en geskep het om die MENSDOM deur ‘n LEERPROSES te neem.  

Hier is die wysheid wat God aan Salomo openbaar oor Sy doel met die aardse en fisiese skepping. God gee dit nou aan elkeen wie se hart voorberei is om dit te kan ontvang. Hierdie tydelik skepping is God se leerskool om ons Sy geestelike kinders te maak. Alles sal nie gaan soos ons dit wil hê nie. Om die waarheid te sê: dit is nie ‘n maklike proses nie. Die boek van Job gee, soos die res van die Skrifte, ‘n pynlike beskrywing van hierdie hele proses waardeur elke MENS SAL MOET GAAN. DIE GROOT TROOS IS DAT DIT ALLES ONDER GOD SE PERFEKTE BEHEER IS. Job help ons ook baie mooi om dit te verstaan dat God alles, die goed en die kwaad, in hierdie skepping in Sy hand het van begin tot einde en dit gebruik vir Sy doel.

Job 2:9-10 Toe sê sy vrou vir hom: Volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God, en sterf! 10 Maar hy antwoord haar: Soos ‘n dwaas praat, praat jy! Die goeie sou ons van God aanneem, en nie ook die slegte aanneem nie? By dit alles het Job nie gesondig met sy lippe nie.

Ons almal is ook soos Job se vrou wat op ons eie tyd baie dom en dwase dinge dink en sê oor God se skepping en Sy doel met die dinge wat gebeur in hierdie skepping. God bepaal egter alle dinge se tyd van begin tot einde – niks gebeur “ontydig” nie en niks is sonder ‘n doel nie. NET GOD bepaal die skepping en doel van alles, goed en kwaad, en die aardse mens kan nie verstaan waarom God doen wat Hy doen nie:

Pred 3:1  Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar ‘n tyd:

Pred 3:11  Alles het Hy mooi gemaak op sy tyd; ook het Hy die eeu in hulle hart gelê sonder dat die mens die werk wat God doen, van begin tot end, kan uitvind.

Die natuurlike mens kan egter God nie vereer in hierdie dinge nie en het altyd ‘n verwronge idee van God en Sy skepping. Ons het altyd probleme met God se tyd en doel vir alles wat gebeur in en rondom ons. En kan ons kla!

Maar dan is God groot in barmhartigheid en op die regte tyd gee Hy aan ons Sy wysheid om alles al hoe beter te verstaan. Ons sien dan af van ons aardse “wysheid”, maar dit kom nie maklik nie. Ons sien net af van ons eie drogbeelde en drogredes deur ‘n pynlike proses. So word ons geleer om stil te word:

Jak 3:13-16 Wie is wys en verstandig onder julle? Laat hom uit sy goeie lewenswandel sy werke in sagmoedige wysheid toon. 14 Maar as julle bittere afguns en selfsug in julle hart het, moenie roem en lieg teen die waarheid nie. 15 Dít is nie die wysheid wat van bo kom nie, maar is aards, natuurlik, duiwels; 16 want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemene dade.

Die wysheid “van bo” reflekteer in ware vrede omdat ons dan kan verstaan die werke van God IN ons eie lewe:

Jak 3:17-18 Maar die wysheid van bo is ten eerste rein, dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. 18 En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak.

Jer 18:4 En die voorwerp wat hy besig was om te maak, het misluk—soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker—maar hy het daaruit weer ‘n ander voorwerp gemaak soos dit in die oë van die pottebakker reg was om dit te maak.

Efes 2:10 Want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel.

[Advertensies op die webblad word geplaas deur WordPress]

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s