Monthly Archives: September 2017

Die verlore skape van Israel

Wie is die “verlore skape van Israel”? Wel kom ons lees die gedeelte waar hierdie spesifieke woorde van Jesus voorkom: Mat 15:21-28 En Jesus het daarvandaan [van die landelike dele rondom die meer Gennésaret] weggegaan en na die streke van … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 34)

Koning Saul se einde het ten einde laas aangebreek: 1Sa 31:1-6 Terwyl die Filistyne teen Israel veg, het die manne van Israel vir die Filistyne weggevlug, en gesneuweldes het op die gebergte Gilbóa gelê. 2 En die Filistyne het Saul … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 33)

Saul, die eerste koning van Israel, is die geestelike tipe van ons eie eerste koning, die vlees en bloed mens wat geskep is vanuit die stof van die aarde: Gen 2:7 En die HERE God het die mens geformeer uit … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Wat is ‘die tweede dood’?

Die konsep “die tweede dood” kom voor in die volgende Skriftekste in die Bybel: Open 2:11 Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Die wat oorwin, sal deur die tweede dood geen skade … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die geestelike betekenis van naamgewing

Gen 2:19-20 En die HERE God het uit die aarde geformeer al die diere van die veld en al die voëls van die hemel en hulle na die mens gebring om te sien hoe hy hulle sou noem. En net … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 32)

Die stam van Juda was deur God uitverkies om die septer van koningskap tussen die 12 stamme van Israel te dra: Gen 49:8-12 Juda, jy is dit! Jou sal jou broers loof. Jou hand sal op die nek van jou … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 31)

Koning Saul, die eerste koning van Israel, gee vir ons belangrike insigte in die lewe van ons eie aardse koning, ons vlees-en-bloed mens. Koning Saul was aangestel as koning deur God omdat die volk ‘n koning wou hê “soos by … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 30)

Saul, die eerste koning van Israel, was eerste baie besorgd oor Dawid. Die Skrifte vertel ons van Saul se vermanings en liefde vir Dawid. Dawid was onder andere Saul se persoonlike musikant, sy wapendraer, sy oorlogsleier, en sy skoonseun. Maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar