Monthly Archives: Januarie 2018

God se wil geskied ‘in die hemel, net so ook op die aarde’

God is in beheer van alles. Hy is aan die begin van die dag, en op die einde van die dag, nog steeds die Een wat alles in almal “werk volgens die raad van Sy wil”: Efes 1:11  in Hom … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 1 Kommentaar

‘Jy mag die bokkie nie kook in sy moeder se melk nie’

Deu 14:21  Julle mag geen aas eet nie; vir die vreemdeling wat in jou poorte is, kan jy dit gee, dat hy dit eet, of jy kan dit aan ‘n uitlander verkoop; want jy is ‘n heilige volk aan die … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Onverdienstelike diensknegte!

Rom 3:23-24 want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Is ons saligheid OOIT uit verdienste, of is dit … Lees voort

Posted in Lees eers hier | 1 Kommentaar

God bewerkstellig ‘ALLES ten goede’!

Rom 8:28 En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goede meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dit is altyd goed om te onthou dat God alle mense en dinge in ons lewe bring, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die vlees is swak! Maar God se gees is gewillig!

Die volgende woorde van Jesus in die tuin van Getsémané die aand voor Sy dood aan die kruis, is baie insiggewend: Mat 26:41 Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

God is inderdaad die Skepper van ALLES!

Hoe het die kwaad (die bose / die duisternis / dit wat onheilig is) totstand gekom? Die Skrifte sê God het dit geskep. God sê duidelik dat Hy ALLEEN die oorsaak is van ALLES in Sy skepping: Ek is die HERE, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Hoe Is Sy Naam? (Deel 5)

Die konsep ‘naam’ is  baie meer as net die uitspreek of skryf van letters wat ‘n woord vorm om iemand of iets uit te ken of the benoem. Naamgewing is so oud soos die mens self. Adam moes op dag … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘…goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger…’

Geestelike afvalligheid het te make met ‘n wegbeweeg of verdraaiing van die waarheid. Volgens die Skrifte was die afvalligheid van die Christelike kerk ‘n voldwonge feit voor die dood van die oorspronklike apostels (Hand 20:30; Gal 1:6; 1Ti 4:1; 2Ti … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘…met die gees van God vervul…’

Efes 5:18 Moenie dronk word van wyn nie—daarin is losbandigheid; maar word met die Gees vervul. Alle simbole in die Skrifte is gekoppel aan of ‘n negatiewe of ‘n positiewe toepassing. Die betrokke toepassing loop saam met ons eie tyd … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar