‘n Groot wolk van getuies 

G______ vra:

‘Het jy enige opinie rakende die fisiese “wolk” ter sprake (Hnd 1:9) in die opneem van Christus?’

Jy weet G_______, my opinie is net 2c werd. Ek bly maar weg daarvan om mense my opinie te gee oor belangrike sake soos hierdie. Maar ek beantwoord graag jou vraag vanuit die Woord van God, want dit is al plek waar ons die waarheid oor hierdie tipe onderwerpe kan oplees.

Psa 119:160 Die hele inhoud van u woord is waarheid, en al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid.

Hier is die teks waarna jy verwys:

Hnd 1:9  En nadat Hy dit gesê het, is Hy opgeneem terwyl hulle dit sien; en ‘n wolk het Hom voor hulle oë weggeneem.

Voor ons by die wolk kom, kom ons kry eers die rede waarom ‘n wolk fisies gekom het by hierdie geleentheid. In die laaste gedeelte van die vers in Handelinge 1 vers 9 is die woorde wat vir ons sê waarom ‘n wolk gebruik was…dit was om Jesus voor die oë van sy dissiples weg te neem. Dit is baie belangrik om van kennis te neem. God is gees en om fisiese dinge te sien met ons fisiese oë, is een van God se maniere om Sy geestelike dinge te verberg:

Joh 4:24  God is Gees; en die wat Hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid.

“Gees en waarheid” is net die teenoorgestelde van alles wat vlees is – almal die vlees se aardse beelde, aardse denke en aardse sintuie is ingesluit in wat as leuens en misleiding aan ons gegee word. Ons is slawe van of die een kant (die gees van God) of die ander kant (die gees van die wêreld = die vlees):

Gal 5:17  want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.

1Jo 2:15-16 Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. 16 Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe—is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld.

Rom 8:5-8 Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. 6 Want wat die vlees bedink, is die dood, maar wat die Gees bedink, is lewe en vrede, 7 omdat wat die vlees bedink, vyandskap teen God is; want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. 8 En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie;

Gelykenisse is aardse beelde met ‘n geestelike boodskap, en God gebruik hierdie gelykenisse vir ‘n spesifieke doel. Kom ons lees wat Jesus self sê waarom Hy aardse gelykenisse gebruik:

Mat 13:10-14  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U tot hulle [“die menigte”] deur gelykenisse?  11  Toe antwoord Hy en sê vir hulle: Omdat dit aan julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie.  12  Want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.  13  Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie.  14  En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie.

Wel daar is dit hoekom God aardse beelde gebruik…”omdat hulle, terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. Die natuurlike mens, wat staatmaak op sy fisiese sintuie en denke, kan nie God se geestelike dinge aanneem nie! Gelykenisse is inderdaad aardse beelde met ‘n geestelike boodskap, maar alhoewel die natuurlike mens die BOODSKAP kry, beteken dit nie dat hy dit aanvaar of verstaan nie. Hy kan dit dus nie TOEPAS nie, veral nie op homself nie!!!

1Kor 2:14  Maar die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie; want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word.

God is dus reg voor ons aardse oë en ons kan Hom nie sien nie. Dit is hoe God Sy geestelike dinge verberg. Hy verblind die aardse mens deur sy eie aardse en mensgemaakte opinies en leerstellinge. Dit is wat God dan ook met fisiese Israel doen en met almal wat in die leuens van die vlees belangstel:

Rom 11:8  Soos geskrywe is: God het hulle [fisiese Israel] gegee ‘n gees van diepe slaap, oë om nie te sien nie en ore om nie te hoor nie, tot vandag toe.

Ons geloof bestaan nie in wat ons sien nie en Jesus is baie noukeurig om Sy ware volgelinge in Sy geloof te onderrig en hulle in daardie geloof te laat groei:

Heb 11:1  Die geloof dan is ‘n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, ‘n bewys van die dinge wat ons nie sien nie.

Die wolk se taak is dus om Jesus voor aardse mense se oë weg te neem. Net hulle wat Hom in geloof ken, kan Hom dus sien:

Joh 14:19-21  Nog ‘n klein tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek lewe en julle sal lewe.  (20)  In dié dag sal julle weet dat Ek in my Vader is, en julle in My, en Ek in julle.  (21)  Wie my gebooie het en dié bewaar, dit is hy wat My liefhet; en wie My liefhet, hóm sal my Vader liefhê, en Ek sal hom liefhê en My aan hom openbaar.

Die fisiese wolk wat Jesus voor die fisiese oë van die dissipels weggeneem het, was dus ‘n geestelike tipe of aardse skadubeeld van Sy geestelike wolk. Die wolk is dus Jesus se getuies wat Hom kan sien en Hom aanbid in gees en waarheid:

Heb 12:1-2  Daarom dan, terwyl ons so ‘n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê,  (2)  die oog gevestig op Jesus, die Leidsman en Voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat Hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het.

Daar is die “wolk” waarin Jesus “weggeneem” word en waar Hy nou woon en nie gesien kan word deur hulle wat op fisiese dinge konsentreer nie. Jesus woon IN Sy ware Kerk en dit is IN hulle dat Hy Homself en Sy verborgenhede openbaar. Hulle geestelike oë en ore is geopen om Sy waarheid te aanvaar deur Sy geloof IN hulle:

Efs 1:15-18  Daarom—vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle isen die liefde tot al die heiliges—  16  hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie,  17  dat die God van onse Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die Gees van wysheid en openbaring in kennis van Hom mag gee,  18  verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is;

Die woordjie “onder” in hierdie verse in Efesiërs kan net sowel met “in” vervang word, soos sommige Engelse weergawes van die Skrifte ook dan doen:

Eph 1:15-18 KJV  Wherefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus, and love unto all the saints,  16  Cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers;  17  That the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him:  18  The eyes of your understanding being enlightened; that ye may know what is the hope of his calling, and what the riches of the glory of his inheritance in the saints,

Maar Jesus gaan Homself ook op die regte tyd (“die volheid van die tye”) aan die wêreld, die sienlik en die onsienlike wêreld, openbaar DEUR Sy kerk (die “ons” in die volgende verse is baie belangrik om van kennis te neem):

Efs 1:7-10 In Hom [Jesus] het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade,  8  wat Hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand,  9  deurdat Hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat Hy in Homself voorgeneem het,  10  om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dingewat in die hemele sowel as wat op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig—

Efs 3:8-10  Aan my [Paulus] , die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig,  (9)  en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus,  (10)  sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word,

Kol 1:25-29  waarvan ek [Paulus] ‘n dienaar geword het volgens die bediening van God wat aan my gegee is in julle belang, om die woord van God te vervul,  (26)  naamlik die verborgenheid wat van die eeue en geslagte af verborge was, maar nou geopenbaar is aan sy heiliges,  (27)  aan wie God wou bekend maak wat die rykdom van die heerlikheid van hierdie verborgenheid onder die heidene is, dit is Christus onder julle, die hoop van die heerlikheid.  (28)  Hom verkondig onsterwyl ons elke mens vermaan en elke mens in alle wysheid onderrig, om elke mens volmaak in Christus Jesus voor te stel;  (29)  waarvoor ek arbei en stry volgens sy werking wat in my werk met krag.

Ek hoop ek was van hulp G_________.

In die wolk van die ware Christus

Larry

 

 

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s