Die waarheid oor die bestaan, doel en werk van engele in God se plan (Deel 1)

Deur die geloof verstaan ons dat hierdie skepping voortgebring was deur die geestelike woord van God. Al die “sienlike dinge” in hierdie skepping het hul oorsprong in die onsienlike – die gees van God in Sy Skeppingswoord:

Heb 11:3  Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie.

Joh 1:1-3  In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God.  2  Hy was in die begin by God.  3  Alle dinge het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie.

Jes 48:3  Die vorige dinge het Ek lankal verkondig, en uit my mond het dit uitgegaan, en Ek het dit laat hoor; skielik het Ek dit volbring, en dit het gekom.

Kol 1:16-17  want in Hom [Die Woord = Jesus] is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Hierdie Woord, Jesus Christus, is voor alle dinge en alle dinge hou in Hom stand. God het die Woord aangestel om alle dinge in hierdie skepping te skep om “baie goed” te wees vir die doel waarvoor Hy hulle wou gebruik, of hulle goed of kwaad was:

Gén 1:31  Toe sien God alles wat Hy gemaak het, en—dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die sesde dag.

Jes 45:5-7  Ek is die HERE, en daar is geen ander nie; buiten My is daar geen God nie; Ek omgord jou, hoewel jy My nie geken het nie,  6  sodat hulle kan weet van die opgang van die son en van sy ondergang af dat daar buiten My geeneen is nie; Ek is die HERE, en daar is geen ander nie;  7  wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil [die kwaad / die bose] skep: Ek, die HERE, is dit wat al hierdie dinge doen.

Spr 16:4  Alles het die HERE gemaak vir sy doel, ja, ook die goddelose vir die dag van onheil.

Jes 54:16  Kyk, Ék het die smid geskape wat die koolvuur aanblaas en ‘n wapen voortbring volgens sy ambag; ook het Ék die verderwer geskape om te verniel.

Joh 8:44  Julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was ‘n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leuentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy ‘n leuenaar is en die vader daarvan.

Net soos God alleen die Skepper is van ALLES, so hou Hy ook ALLES in stand om Sy doel te dien. Geen skepsel kan enigiets dink of doen as die Skepper dit nie laat gebeur nie:

Psa 139:1-4  Vir die musiekleier. ‘n Psalm van Dawid. HERE, U deurgrond en ken my.  2  U ken my sit en my opstaan; U verstaan van ver my gedagte.  3  U deurvors my gaan en my lê, en U is met al my weë goed bekend.  4  Want daar is nog geen woord op my tong nie—of U, HERE, U ken dit geheel en al.

Rom 8:20  Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom wat dit onderwerp het

Spr 20:24  Die voetstappe van ‘n man hang van die HERE af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Spr 21:1  Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.

Jer 10:23  Ek weet, o HERE, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Rom 9:16-18  So hang dit dan nie af van die een wat wil of van die een wat loop nie, maar van God wat barmhartig is.  17  Want die Skrif sê aan Farao: Juis hiervoor het Ek jou laat optree, dat Ek in jou my krag kan toon en dat my Naam verkondig kan word op die hele aarde.  18  So is Hy dan barmhartig oor wie Hy wil en Hy verhard wie Hy wil.

God is INDERDAAD ten volle SOEWEREIN. Hierdie waarheid is nie aanvaarbaar vir almal op hierdie stadium nie. Maar vir hulle wie God die geloof geskenk het om deur ‘n groeiproses tot geestelike volwassenheid Sy volle soewereiniteit oor alles te kan begin aanvaar, leer Hy ook om begrippe van geestelike dinge en entiteite te kry. Hy begin hierdie leerproses in ons deur ons die vermoë te gee om die omgewing rondom ons waar te neem deur ons sintuie, en ons dan vir ons deur innerlike konsepte en gedagtes beelde te laat vorm wat ons denke help vorm. Dit word in geestelike terme ons ‘eerste hemel’ genoem – ons eerste ervaring van geestelike dinge wat alles gebaseer is op aardse waarnemings:

Rom 1:20 Want die onsigbare dinge van Hom uit die skepping van die wêreld word duidelik gesien, verstaan ​​word deur die dinge wat gemaak word, selfs sy ewige krag en Godheid; sodat hulle sonder verskoning is.

Lees gerus die artikel oor ‘Wat en waar die hemele is’ en ons progressie daarin by hierdie skakel:

https://4windkoinonia.wordpress.com/2016/11/24/die-hemele-en-ons-progressie-daarin/

In hierdie kort studiereeks gaan ons kyk na die bestaan, doel en werk van engele in God se skepping.

Die skepping van engele en waar hulle opereer.

Die Woord het ook al die engele geskep en hulle almal hou in Hom stand:

Kol 1:16-17  want in Hom [Die Woord = Jesus] is alle dinge geskape wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte—alle dinge is deur Hom en tot Hom geskape.  17  En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alle dinge stand.

Die skepping van “gevleuelde voëls” op dag vyf van die skepping in Genesis 1, beskryf nie net die skepping van die aardse voëls nie, maar ook die skepping van die engele wat “vlieg langs die uitspansel van die hemel” (wat deel vorm van die  “onsigbare dinge”):

Gén 1:20-21  En God het gesê: Laat die waters wemel met ‘n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg [Hebreeus: ûph = dek / opereer] langs die uitspansel van die hemel.  21  En God het die groot seediere geskape en al die lewende wesens wat beweeg, waar die waters van wemel, volgens hulle soorte; en al die gevleuelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.

Die engele is dus geskep om die hemele te dek en daarin werksaam te wees:

Psa 148:1-5  Halleluja! Loof die HERE uit die hemele; loof Hom in die hoogtes!  2  Loof Hom, al sy engele, loof Hom, al sy leërskare!  3  Loof Hom, son en maan, loof Hom, alle ligtende sterre!  4  Loof Hom, hoogste hemele en waters wat bo die hemele is!  5  Laat hulle die Naam van die HERE loof; want Hy het bevel gegee—en hulle is geskape.

Engele is deel van die “onsigbare dinge” van God wat in die onsigbare hemele IN ONS opereer (ons denke). Om dus die engele te verstaan moet ons die regte geestelike begrip het van wat en waar die “hemele” is. Engele is deel van die “onsigbare dinge” van God wat in die onsigbare hemele IN ONS opereer (ons denke). Om dus die engele te verstaan moet ons die regte geestelike begrip het van wat en waar die “hemele” is. In Deel 2 van hierdie reeks sal ons kyk na die konsep van hemele.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.

3 Responses to Die waarheid oor die bestaan, doel en werk van engele in God se plan (Deel 1)

  1. Terug pieng: Temas | 4windkoinonia

  2. Terug pieng: Die waarheid oor die bestaan, doel en werk van engele in God se plan (Deel 2) | 4windkoinonia

  3. Terug pieng: Die waarheid oor die bestaan, doel en werk van engele in God se plan (Deel 3) | 4windkoinonia

Laat 'n boodskap

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s