Monthly Archives: April 2020

Foundational Themes in Genesis – Study 84

Theme: Sanctification (Part 3) (Key Verses: Gen 29:31-35; Gen 30:1-24) Joh 3:16 For God so loved the world, that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. God loves the … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21) Deel 9: Die talente

Inleiding: Ons as mens ervaar die vleeslike Christus eerste in ons lewe (ons ken Hom “na die vlees”) voordat die Vader Christus aan ons openbaar in Sy geestelike vorm. As Paulus die volgende woorde skryf, praat hy met ‘n ekslusiewe … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Foundational Themes in Genesis – Study 83

Theme: Sanctification (Part 2) (Key Verses: Gen 29:14-30) We are discussing the foundational theme of sanctification through servanthood for God’s elect as typified in the life of Jacob. Jacob had to leave his family in Canaan because of the threats … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21): Deel 8 – Die tien maagde

Inleiding: Mense aanbid verskeie gode, maar vir hulle aan wie God die Waarheid skenk, openbaar die Skrifte ‘n Godheid wat alles geskep het, en in totale soewereniteit heers hulle oor alles wat geskep was – die goed en die kwaad. … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Foundational Themes in Genesis – Study 82

Theme: Sanctification (Part 1) (Key Verses: Gen 29:1-15) “In times past” the elect of God has indeed “walked according to the course of this world” being ruled by an evil and deceptive heart and mind which God created in this … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

“…Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe”

Die volgende woorde van Jesus aan Sy dissipels hoe om in hierdie wêreld te leef, is vandag nog net so relevant soos toe dit die eerste keer gespreek was…. Mat 10:16 Kyk, Ek stuur julle soos skape onder die wolwe … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Foundational Themes in Genesis – Study 81

Theme: Servanthood (Key Verses: Gen 28:10-22) Abraham is given to us in scripture as a type of how spiritual justification is obtained only by the faith of Jesus (Gal 2:16; Gal 3:22). Jesus is the true Father of all nations … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Jesus se wederkoms (met spesiale verwysings na gedeeltes uit Mattheus 24 en 25, en Lukas 17 en 21): Deel 7 – Die twee tipe dienskegte van God

Inleiding: Van Genesis tot Openbaring openbaar die Skrifte die tweeledige natuur van God se werke binne hierdie skepping, naamlik Sy werk in die hemel en op die aarde: Gen 1:1 In die begin het God die hemel en die aarde … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar