“Volgens die Raad van God’s wil”

Volgens Die Raad van God’s wil

GL Groenewad (2020)

INLEIDING:

Alles het sy bepaalde tyd;

Alles het sy bepaalde seisoen;

Alles het sy bepaalde doel.

Weereens het ek gesien

Dat onder die son,

Die wedloop nie is vir die vinniges nie;

Die oorlog nie is vir die helde nie;

Die brood nie is vir die wyses nie;

Rykdom is nie vir die slimmes nie;

Guns is nie vir die verstandiges nie…

Maar God se tye en Sy doelwitte

Bepaal alles wat gebeur!

KOOR:

Dis alles volgens die raad van God’s wil;

Hy doen alles soos Hy dit vooruit beplan;

Daar is ‘n bepaalde tyd,

‘n Bepaalde plek,

Vir alles onder die son,

Volgens die raad van God’s wil!

1:

God’s die enigste Skepper, alles begin by Hom;

Die goed en die kwaad is onder Sy beheer;

Hy verkondig die einde van die voortyd af

Hy’s die onveranderlike Een—

wie sal Hom dan teëhou? 

KOOR:

Dis alles volgens die raad van God’s wil;

Hy doen alles soos Hy dit vooruit beplan;

Daar is ‘n bepaalde tyd,

‘n Bepaalde plek,

Vir alles onder die son,

Volgens die raad van God’s wil!

2:

Die mens het geen vrye wil, al dink hy ook so;

Niks hang af van die mens se wil of wat hy beplan,

Die voetstappe van elkeen word deur God alleen bepaal,

Mens is soos ‘n voël,

Ons is gevang in God se strik.

KOOR:

Dis alles volgens die raad van God’s wil;

Hy doen alles soos Hy dit vooruit beplan;

Daar is ‘n bepaalde tyd,

‘n Bepaalde plek,

Vir alles onder die son,

Volgens die raad van God’s wil!

BRUG

Neem jou kruis op en sterf vir die vlees,

Strek jou uit na die nuwe lewe in gees;

Jaag na die doel – die kroon van lewe,

Die prys van die hoë roeping in Christus Jesus. 

KOOR:

Dis alles volgens die raad van God’s wil;

Hy doen alles soos Hy dit vooruit beplan;

Daar is ‘n bepaalde tyd,

‘n Bepaalde plek,

Vir alles onder die son,

Volgens die raad van God’s wil!

EINDE:

Geliefdes werk uit jul eie saligheid;

Werk dit uit met vrees en bewing;

Want dit is God wat dit alles in julle doen,

Om te wil en te werk na Sy behae;

Om te wil en te werk na Sy behae;

Om te wil en te werk na Sy behae.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.