Monthly Archives: September 2021

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 1 – ‘n Kort algemene oorsig oor die tema van bloed in die Skrifte

Inleiding Die Woord van God werk op twee vlakke met ons, naamlik in “die hemel” en op “die aarde”: Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons as mens word eers bewus van die aardse … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle…julle behoort aan Christus, en Christus aan God’

Inleiding 1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – die teenswoordige dinge en die toekomstige dinge

Inleiding Alles wat neergeskryf is in die Skrifte leer ons van ons eie lewe, as God ons geestelike oë gee om dit te kan sien. Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die Hebreeuse woord “ôlâm” en sy Griekse eweknie “aiōn”

Jesus was aangestel deur die Vader as die Koning van die tye (eeue / ôlâm / eons)! Hy was VOOR die skepping van die tye (die eons) reeds daar… Miga 5:1 (OAV) En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – die lewe en die dood

Inleiding Alles behoort beslis aan ons, as God ons die geestelike oë gee om dit te kan sien. Die persone, die omstandighede en die tye mag verskil, maar dieselfde lot tref ons almal. Die Prediker (Salomo), stel dit as volg… … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar