Die sleutels tot die Koninkryk van die Hemel – Deel 4 [Mike Vinson] 

Hierdie is ‘n vertaling van ‘n reeks studies in Engels deur Mike Vinson getiteld “The Keys to The Kingdom of Heaven” on the website http://www.iswasandwilbe.com. Hier is die skakel na die oorspronklike studie: https://www.iswasandwillbe.com/the-keys-to-the-kingdom-of-heaven-part-4

1Kor 3:21-22 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle;

Inleiding

Ek het pas ‘n e-pos beantwoord met die vraag, “Hoe sê ons dat die tafel van die Here is verontreinig, en wat sy opbrings betref — sy spys is veragtelik?” Ek is daaraan herinner dat baie min Christene sou bely dat hulle ooit gesê het: “Die Here se tafel is veragtelik”. Die manier waarop die meeste Christene daardie vers van die Skrif verstaan ​​(Mal 1:7) is om daardie sonde slegs op die Jode van Maleagi se dag en tyd te plaas, of iemand anders wat boos genoeg is om te sê ‘die Here se tafel is veragtelik’. Baie Christene sal dit totaal ontken dat so ‘n stelling hulle s’n was, of dat die stelling “alles behoort aan julle” so ‘n sonde teen ons Here sou insluit.

Die stelling kom van:

Mal 1:7 (OAV) Julle bring spys wat verontreinig is, op my altaar, en dan vra julle: Waardeur het ons U verontreinig? Deurdat julle sê: Die tafel van die Here is veragtelik.

Mal 1:7 (1983 Vertaling) Julle bring onrein voedsel op my altaar, en dan vra julle: “Hoe het ons U te na gekom?” Julle doen dit wanneer julle dink: “Die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word.”

Christus het dit duidelik gemaak dat die voedsel op Sy tafel die leerstellings is wat Hy vir ons kom gee het:

Luk 24:40-45 En terwyl Hy dit sê, wys Hy hulle sy hande en sy voete. 41 En toe hulle van blydskap nog nie kon glo nie en hulle verwonder, sê Hy vir hulle: Het julle hier iets om te eet? 42 Daarop gee hulle Hom ‘n stuk gebraaide vis en ‘n stuk heuningkoek. 43 En Hy het dit geneem en voor hulle oë geëet. 44 En Hy sê vir hulle: Dit is die woorde wat Ek met julle gespreek het toe Ek nog by julle was, dat alles wat oor My geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms, vervul moet word. 45 Toe open Hy hulle verstand om die Skrifte te verstaan.

Joh 6:63 Dit is die Gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie; die woorde wat Ek tot julle spreek, is gees en is lewe.

Natuurlik het ander die Here se tafel besoedel, maar dit is inderdaad ‘n seldsame persoon wat gebring word om te sien dat alles wat hy of sy geleer is om te glo, en alles wat ons nog altyd as die leerstellings op die Here se tafel geleer het, in werklikheid die leerstellings is wat onrein brood op die Here se tafel is. Wanneer ons valse leerstellings as onrein brood op die Here se tafel aanbied, is dit hoe ons sê: “Die Here se tafel is veragtelik.” Wanneer ons leer dat ons ons vyande moet haat terwyl Christus se leerstelling ‘Julle moet julle vyande liefhê’ is, sê ons: “Die tafel van die Here is veragtelik.” Enigiemand wat onrein brood op die Here se altaar aanbied het nog nie die sleutels van die koninkryk van die hemel ontvang nie, en is derhalwe nie in staat om dit wat in die hemel gebind is, op aarde te bind nie; of dit wat in die hemel gebind is, op aarde te bind nie.

Mat 18:18 Dit verseker Ek julle: Wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly; en wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly.

Mat 18:18 (ALT)  Positively, I say to you, whatever [things] you bind on the earth will have been bound in heaven, and whatever [things] you loose on the earth will have been loosed in heaven. 

Alles behoort aan julle

Aan die ander kant, enigiemand wat verstaan ​​dat “alles behoort aan julle” persoonlik en innerlik toegepas moet word, het een van die sleutels tot die koninkryk van die hemel en sal, deur daardie sleutel te gebruik, verstaan ​​hoe die res van die Skrifte van toepassing is op almal aan wie die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee is. Hierdie sleutel van die koninkryk van die hemel is totaal in ooreenstemming met ons vorige sleutel, wat ons geleer het dat ons moet lewe volgens elke woord wat uit die mond van God uitgaan. Hoe omvattend is hierdie woord “alles”? Dit sal vir ons goed wees om oë te hê wat sien, of ore wat die diepte van die geestelike betekenis van “alles behoort aan julle” te hoor.

Laat ons dus die tyd neem om die waarhede wat in hierdie vers van die Skrif geopenbaar word, te ontleed:

1Co 3:22 of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle;

‘Paulus…of Apollos…of Cephas…of lewe’ klink nie so erg nie, maar “die wêreld… of dood…of dinge wat teenwoordig is…of dinge wat kom” is alles gevul met boosheid, en is nie so aangenaam om te aanvaar dat dit ook aan ons behoort nie. So kom ons neem hierdie vers stap vir stap, en kyk hoe hierdie sleutel die koninkryk van die hemel vir ons oopmaak.

Ek is vir Paulus”…“Ek is vir Apollos”…“Ek is vir Sefas…”

Die apostel Paulus het hierdie Korintiese broers reeds twee keer getugtig vir hulle kinderagtige boodskapper-aanbidding (engel-aanbidding). Dit is een van die eerste probleme wat hy in hierdie brief aanspreek:

1Kor 1:10-13 Ek doen ‘n beroep op julle almal, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. 11Ek sê dit, my broers, omdat van Chloë se mense my vertel het dat daar onenigheid onder julle is. 12Daarmee bedoel ek dat een sê: “Ek is vir Paulus;” een: “Ek is vir Apollos;” een: “Ek is vir Sefas;” en een: “Ek is vir Christus.” 13Is Christus dan in stukke verdeel? Is Paulus miskien vir julle gekruisig, of is julle in die naam van Paulus gedoop?

Sulke misplaasde respek vir persone is nie die vrug van ‘n volwasse Christen nie. Paulus verduidelik dus in die tweede hoofstuk dat hy nie met die Korintiërs kon praat om saam met Christus te sterf nie. In plaas daarvan het hy net van Christus en Hom as die gekruisigde gepraat. Net hulle wie volwasse is sal verstaan dat hulle in ‘n geestelike sin saam met Christus moet sterf. Dit is die geestelike kruisiging wat plaasvind binne-in elkeen wat in Christus volwasse word.

1Kor 2:1-2 Wat my betref, broers, toe ek na julle toe gekom het om die geheimnisvolle waarheid van God aan julle te verkondig, het ek nie met hoë woorde of groot geleerdheid gekom nie. 2Ek het my voorgeneem om met julle oor niks anders te praat nie as oor Jesus as die Christus, en wel oor Hom as die gekruisigde. 

As “alle dinge” inderdaad ons s’n is, dan moet “alle dinge” sekerlik die vrug van hierdie engel-aanbidding (boodskapper-aanbidding) insluit. Ons fokus is meer op die boodskapper as op die boodskap. Dit is presies wat Paulus aan die begin van ons wandel oor onsself vertel. Net soos engel-aanbidding twee keer in die boek Openbaring veroordeel word (Open 19:10, Open 22:8-9), so veroordeel Paulus ook hier in 1 Korintiërs twee keer hierdie deel van “alles behoort aan julle”.

Hier is sy tweede vermaning teen hierdie onvolwasse, verdelende en vernietigende gees wat die kerk in Korinte getref het soos dit ons almal op ons eie vasgestelde tyd teister:

1Kor 3:1-4 Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie; ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. 2Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, 3want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? 4As een van julle sê: “Ek is vir Paulus,” en ‘n ander: “Ek is vir Apollos,” is julle dan nie nog wêrelds nie? 

Vir diegene aan wie oë gegee is wat sien en ore wat hoor (hulle aan wie die sleutels van die koninkryk van die hemel gegee is), stel Paulus weer die vraag: “Is Christus verdeeld?” Hy het reeds sy eie retoriese vraag beantwoord toe hy die Korintiërs (een ook vir my en jou) vermaan het: “…om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging.” Dit is ons doel, en ons sal beslis nie diegene goedpraat wat die liggaam van Christus sou verdeel en dit selfs doen in die naam van verdraagsaamheid en eenheid sou doen nie. Dit is ‘n perfekte voorbeeld van elkeen van ons wat onrein brood op die Here se altaar offer en sê “Die tafel van die Here is veragtelik”.

Mal 1:6-7 ‘n Seun eer sy vader en ‘n slaaf sy eienaar. As Ek dan vader is, waar is die eer wat My toekom? En as Ek Here is, waar is die eerbied vir My dan? Dit is wat Ek, die Here die Almagtige, vir júlle vra, priesters, júlle wat My met minagting behandel. Maar julle vra: “Hoe het ons U met minagting behandel?” 7Julle bring onrein voedsel op my altaar, en dan vra julle: “Hoe het ons U te na gekom?” Julle doen dit wanneer julle dink: “Die altaar van die Here kan maar met minagting behandel word.”

Diegene wat nie die sleutels van die koninkryk van die hemele het nie, is nie oë gegee wat sien en ore gegee om te hoor wat “die verborgenhede van die koninkryk van die hemele” (Mat 13:10-13) is nie, en hulle sal sê: “Here, u weet dit is nie moontlik om jou woorde in 1 Korintiërs 1 te hou nie”…

1Kor 1:10 Ek doen ‘n beroep op julle almal, broers, in die Naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging.

Diegene wat nie die sleutels tot die koninkryk van die hemel besit nie, sal redeneer: “Komaan, Here! Jy weet die beste waarop ons kan hoop is ‘ooreenkoms in die essensiële dinge, verdraagsaamheid in die nie-essensiële dinge, en liefde in alle dinge’.

Daardie “verborgenhede” van die hemel van Matteus 13 gaan oor die Koning van daardie koninkryk, en die Koning is steeds dieselfde Koning, selfs wanneer ons nie weet wie Hy is Koning nie. Hier is hoe Christus gereageer het op diegene wat hom nie as die Koning van die koninkryk van die hemel erken het nie:

Joh 5:39-44 Julle ondersoek die Skrif, omdat julle dink dat julle die ewige lewe daarin kry. En dit is juis die Skrif wat oor My getuig. 40Tog wil julle nie na My toe kom sodat julle die lewe kan kry nie. 41“Ek is nie gesteld op die eer wat mense bewys nie, 42maar Ek ken julle en Ek weet dat julle nie liefde vir God in julle het nie. 43Ek het in die Naam van my Vader gekom, en tog aanvaar julle My nie. As iemand anders in sy eie naam kom, sal julle hom aanvaar. 44Hoe kan julle ook in My glo terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang en nie die eer soek wat van die enigste God af kom nie?

Maar “alles behoort aan julle”, en alle dinge is myne (ek en jy was, en sommige van ons is dalk op hierdie oomblik, skuldig aan engel-aanbidding). Ons moet waak teen die neiging om God se boodskappers te aanbid binne die liggaam van Christus. Ons is almal skuldig op ons eie tyd van geestelike blindheid om God se boodskappers op ‘n ongoddelike wyse te vereer, en ons is dalk nie eers bewus van hoe verdelend so ‘n gees is nie. Omdat “alles aan julle behoort” (ook 1 Korintiërs 1:12-13 en 1 Korintiërs 3:1-4 is insluit), is hierdie verse in Openbaring ook belangrik om van kennis te neem:

Open 19:10  Toe het ek voor sy voete [die engel] op my knieë neergeval om hom te aanbid. “Pas op, moenie!” sê hy toe vir my. “Ek is ‘n mededienaar van jou en van jou medegelowiges wat aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. Aanbid God, want dit is Jesus wat die getuienis gelewer het, en dit is die Gees wat die profesie gegee het.”

Open 22:8-9 Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit alles vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid.9“Pas op, moenie!” sê hy toe vir my. “Ek is ‘n mededienaar van jou en van jou medegelowiges, die profete en dié wat die woorde van hierdie boek ter harte neem. Aanbid God!”

Mettertyd word ons volwasse in geestelike dinge dat ons ook besef:

1Kor 3:5-9 Wat is Apollos dan? Wat is Paulus? Hulle is maar net dienaars deur wie julle tot geloof gekom het, en elkeen doen die werk soos die Here dit vir hom gegee het. 6Ek het geplant, Apollos het natgegooi, maar dit is God wat laat groei het. 7Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat natgooi nie, maar om God wat laat groei. 8Die een wat plant en die een wat natgooi, staan op gelyke voet: God sal elkeen beloon volgens sy werk.9Ons is medewerkers in diens van God, en julle is die saailand van God.

Totdat ons oë gegee word om die Waarheid te sien wat in hierdie verse geopenbaar word, is ons net soos Katolieke en Protestante en elke ander godsdiens in die wêreld; ons is inderdaad verdeeld. Christus is egter nie verdeeld nie, en Hy is nie ‘n Katoliek of ‘n Protestant nie. Die faksies en sektes van alle godsdienste wat die leerstellings van Christus verwerp, insluitend die hele afvallige Christendom, getuig teen al haar dogters dat hulle werklik van hul moeder is “Verborgenheid, die groot Babilon, die moeder van die hoere en van die gruwels van die aarde”. Dit is hierdie geestelike hoer, wat insluit alle godsdienste wie se leerstellings in opposisie is met die leerstellings van Christus, uit wie ons almal moet uitkom:

Open 18:4 En ek het ‘n ander stem uit die hemel hoor sê:  Gaan uit haar uit,  my volk, sodat julle nie gemeenskap met haar sondes mag hê en van haar plae ontvang nie.

Die gees van hierdie hoer is die verdelende gees wat onenigheid onder ons saai deur te sê “Ek is van Paulus [of], ek is van Céfas [of] Ek is van Apollos”. Dit verg ‘n wonderwerk van God om die dogters van daardie groot hoer, liberale en konserwatiewe Katolieke, en liberale en konserwatiewe Protestante te weerhou om hulself te sien as die verdeelde Christus waarvan Paulus gepraat het toe Hy gevra het: “Is Christus verdeeld?” Hulle word almal bymekaar gehou deur die valse leerstelling binne hul korrupte mantra van “eenheid in die essensiële dinge, verdraagsaamheid in die nie-noodsaaklike dinge, maar liefde in alle dinge”. God se Woord het geen “nie-noodsaaklikhede dinge” nie, en enigiemand wat dit dink, het geen konsep van die Bybelse definisie van ‘liefde’ nie, wat is:

1Jn 5:2  Hieraan weet  ons dat ons die kinders van God liefhet,  wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar .
1Jn 5:3 Want dit is die liefde tot God,  dat ons sy gebooie bewaar;  en sy gebooie is nie swaar nie.

Alle dinge is inderdaad ons ​​s’n, en daar is geen ‘nie-noodsaaklike’ woorde van Christus nie, en Christus is nie verdeeld nie. Om hierdie Waarheid te ken is een van die sleutels tot die koninkryk van God wat binne ons is:

Luk 17:20 En toe Hy van die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sou kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met waarneming nie.
Luk 17:21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of, kyk daar! want kyk, die koninkryk van God  is binne-in julle.

Al Christus se bedienaars is ons s’n, en al Sy Woorde is ons s’n.

“Die wêreld”

“Die wereld?” Is “die wêreld” werklik ons ​​s’n? Hoe kan dit wees as ons aan Christus behoort? Hoe stem “…die wêreld [behoort aan julle]” ooreen met die volgende woorde…

1Jn 2:15 Moenie die wêreld liefhê nie, ook nie die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie.

Hoe kan daardie woorde ooreenstem met…

1Kor 3:21-22 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle;

Om in ‘n wêreld te leef wat onder die invloed van “Babilon die grote, die moeder van die hoere” was, en om op te groei onder die valse leerstellings van daardie groot hoer, wat God se soewereiniteit beperk tot slegs “elke goeie geskenk en volmaakte gawe”, verduidelik hoekom daardie twee gedeeltes oënskynlik mekaar weerspreek.

Jak 1:17 Elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie.

Die feit dat elke goeie gawe van God is, ontken nie dat God ook bose geeste stuur om ons te pla nie, of dat Hy self die boosheid en onheil skep:

1Sa 16:14 Maar die Gees van die HERE het van Saul gewyk, en  ‘n bose gees van die HERE  het hom verskrik.

Jes 45:7 Ek vorm die lig en skep duisternis; Ek maak vrede  en skep onheil ; Ek, die HERE, doen al hierdie dinge.

Die leerstellings van die groot hoer (en al haar hoerdogters) ontken blatant die Bybelse waarhede wat in hierdie verse gevind word:

Gen 45:8 Júlle [die broers van Josef, wat hom in Egiptiese slawerny verkoop het] het my dan nou nie hierheen gestuur nie, maar God; en Hy het my ‘n raadsman van Farao gemaak en ‘n gebieder oor sy hele huis en ‘n regeerder in die hele Egipteland.  

Spr 16:4   Die HERE het  alles  vir Homself gemaak , ja,  ook die goddelose  vir die dag van onheil.

Jes 63:17 O HERE, waarom het  U ons van u weë laat dwaal en ons hart verhard van u vrees ? Keer terug ter wille van u dienaars, die stamme van u erfdeel.

Dit is net drie van letterlik dosyne verse van die Skrif wat duidelik verklaar dat God soewerein is oor alle dinge wat goed en alle dinge wat sleg is, en dat daar nie een bose daad in die stad gepleeg is wat nie God se doelwitte volg nie, soos die Skrifte duidelik verklaar :

Amo 3:6 Sal daar op die basuin in die stad geblaas word en die volk nie bevrees wees nie? Sal daar  onheil in ‘ n stad wees  en die HERE het dit nie gedoen nie ?

Efes 1:11 in Hom in wie ons ook ‘n erfdeel ontvang het nadat ons vantevore daartoe verordineer is ooreenkomstig die voorneme van Hom wat alles werk volgens die raad van sy wil,

Die waarheid van die Skrif is dat die mensdom nie in staat is om iets uit sy eie wil te laat gebeur nie. Die waarheid van die skrifte is dat God al ons besluite in Sy boek van elkeen se lewe geskryf het voordat ons ooit gebore is:

Psa 139:16 U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae dat alles bepaal was, toe nog geeneen van hulle daar was nie.

Spr 20:24 Die voetstappe van ‘n man hang van die Here af: hoe sou ‘n mens dan sy weg verstaan?

Jer 10:23 Ek weet, o Here, dat aan die mens sy weg nie toebehoort nie; nie aan ‘n man om te loop en sy voetstappe te rig nie.

Die Nuwe Testament stem ooreen met die Ou:

Rom 7:17 Nou is  dit dan nie meer ek wat dit doen nie,  maar die sonde wat in my woon.
Rom 7:18 Want ek weet dat in my (dit is in my vlees) niks goeds woon nie, want die wil is by my teenwoordig; maar hoe om te doen wat goed is, vind ek nie.
Rom 7:19   Want die goeie wat ek wil, doen ek nie; maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek. 
Rom 7:20 En as ek doen wat ek nie wil nie,  is dit nie meer ek wat dit doen nie,  maar die sonde wat in my woon.

“Want die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek” sê vir ons dat ons nie eers in staat is om te sondig nie, tensy die Here dit bepaal het. Die mens is eers ‘n hopelose sondaar, wat ‘n Verlosser nodig het.

Dit is hoe “die wêreld” ons s’n is, en dit is hoe die waarheid van 1 Korintiërs 3:21-22 op geen manier die waarheid van 1 Johannes 2:15 weerspreek nie:

1Jn 2:15 Moenie die wêreld liefhê nie, ook nie die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, is die liefde van die Vader nie in hom nie.

1Kor 3:21-22 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle;

Hier is in baie duidelike taal wat God besig is om te doen in die lewens van alle mense van alle tye:

Psa 90:3 U laat die mens terugkeer tot stof en sê: Keer terug, o mensekinders!

So ja, alles is ons s’n, insluitend “die wêreld”, en ook die liefde van die wêreld”, voordat ons dan na God getrek word deur Sy gees:

Joh 6:44  Niemand kan na My toe kom as  die Vader wat My gestuur het, hom nie  trek nie , en Ek sal hom opwek in die laaste dag.

Joh 6:65 En Hy sê: Daarom het Ek vir julle gesê dat  niemand na My toe kan kom as  dit nie deur my Vader aan hom gegee is nie.

Alles behoort aan julle… of lewe of dood”

1Kor 3:21-22 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle;

Die lewe is ons s’n? Wel, as ons die lewe geniet, is dit goed. Ons almal wil die lewe geniet, maar hoekom sal ons vertel word dat die dood ook ons s’n is? Veral in die lig van hierdie woorde van ons Here aan Marta, die suster van Lasarus, net minute voordat Hy Lasarus uit die dood opgewek het:

Joh 11:26 En elkeen wat lewe en in My glo,  sal in ewigheid nooit sterwe nie . Glo jy dit?

Wat wil Christus aan ons oordra deur hierdie gesprek met Marta oor haar oorlede broer Lasarus? Sê Christus vir ons dat as ons fisies lewendig is en ons in Hom glo, soos Marta, dan sal sy en ons nooit fisies sterf nie? Is dit wat Christus bedoel wanneer Hy vir Marta sê: “En elkeen wat lewe en in My glo, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit?”

As in ag geneem word dat Christus self gesterf het kort nadat Hy hierdie stelling gemaak het, behoort dit duidelik te wees dat die dood en die lewe waarvan Christus hier praat meer in lyn was met die volgende verse van die Skrif wat die geestelike lewe en die geestelike dood uitbeeld.

Luk 9:59 En hy sê vir ‘n ander: Volg My. Maar hy sê: Here, laat my toe om eers my vader te gaan begrawe.
Luk 9:60 Jesus sê vir hom:  Laat die dooies hul dooies begrawe ; maar gaan verkondig die koninkryk van God.

Die dood wat ons s’n is vorm deel van die sleutel tot die begrip van die verborgenhede van die koninkryk van God in ons:

Luk 20:37-38 En dat die dode opgewek word, het Moses ook in die gedeelte oor die doringbos aangedui, waar hy die Here noem die God van Abraham en die God van Isak en die God van Jakob. 38 Hy is tog nie ‘n God van dooies nie, maar van lewendes, want almal leef vir Hom.

Daar is dit! Alle dinge is ons s’n. Dit is nog een sleutel van “die sleutels tot die koninkryk van die hemele”. Fisiese lewe, sonder Christus in ons, is niks meer as wandelende dooies vir Christus. Aan die ander kant is dit ‘n groot sleutel om die geheimenisse van die koninkryk van die hemel in ons te verstaan ​​as ons ook verstaan ​​dat fisiese dood glad nie die dood is vir ‘n God vir wie almal lewe nie, al het hul fisiese liggame lank gelede teruggekeer na die stof waarvandaan hulle gekom het.

Mat 9:24 sê Hy vir hulle: Gaan weg, want die dogtertjie is nie dood nie, maar sy slaap. En hulle het Hom uitgelag.

Joh 11:11 Dit het Hy gesê: en daarna sê Hy vir hulle:  Ons vriend Lasarus slaap;  maar ek gaan, dat ek hom uit die slaap kan wakker maak.

Met ‘n beter begrip van hierdie “alle dinge behoort aan julle” sleutel tot die koninkryk van die hemele, kan ons weer lees hoe Christus Sy apostels geantwoord het toe hulle gevra het hoekom Hy met die skare in gelykenisse gepraat het:

Mat 13:10 En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U met hulle deur gelykenisse?
Mat 13:11 Hy antwoord en sê vir hulle: Omdat … [ die sleutels van die koninkryk van die hemele] aan  julle gegee is om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken,  maar aan hulle is [daardie sleutels] nie gegee nie . 
Mat 13:12 Want elkeen wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê; maar elkeen wat nie het nie, van hom sal weggeneem word ook wat hy het.
Mat 13:13 Daarom spreek Ek tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle sien, sien nie; en terwyl hulle hoor, hoor hulle nie  en verstaan ​​hulle nie.

Kom ons onthou ook waar die koninkryk van God in hierdie tyd is:

Luk 17:20 En toe Hy van die Fariseërs gevra is wanneer die koninkryk van God sou kom, het Hy hulle geantwoord en gesê: Die koninkryk van God kom nie met waarneming nie.
Luk 17:21 En hulle sal nie sê: Kyk hier! of, kyk daar! want kyk,  die koninkryk van God is binne-in julle . 

As Christus Sy woning in ons maak terwyl ons in hierdie aardse liggaam (“kleihouers”) is, dan is ons nou die kinders van God en ons sal nooit sterwe nie as ons in Hom Sy geestelike lewe gevind het. As Christus Sy lewe in ons leef terwyl ons nog in hierdie kleihouers is, sal ons aan die begin van die duisend jaar heerskappy van Christus, uit die dode opgewek word om hierdie wêreld gedurende daardie tydperk te oordeel, en daarna ook die engele te oordeel in die poel van vuur wat volg op die duisend jaar tydperk:

Open 11:15 En die sewende engel het geblaas; en daar was groot stemme in die hemel wat gesê het:  Die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryke van onse Here en van sy Christus geword ; en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid. [Grieks: eons van die eons = die tydperk waarin almal se lewenstydperk deur God openbaar sal word]

Dit alles word reeds vanuit God se perspektief gedoen. Om daardie perspektief te ken is een van die sleutels tot die koninkryk van die hemel in ons. “Of dit nou lewe of dood is, alles behoort aan julle”…

“…of teenswoordige of toekomstige dinge — alles behoort aan julle”

1Kor 3:21-22 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge alles behoort aan julle;

Wat ‘n ongelooflike stelling! Watter “teenwoordige dinge” is ons s’n? Die antwoord word herhaal: “alles behoort aan julle”. Watter “toekomstige dinge” is ons s’n? Die antwoord is dieselfde “…alles behoort aan julle””.

Die meeste dinge in die “teenwoordige” is en die meeste dinge wat “toekomstig” is, behoort aan hierdie huidige tydperk (eon) en dit is wat ook as “die bose” eeu bekandstaan. Hoe is dit dat al die boosheid van hierdie eeu ons s’n is? Hier is die antwoord op daardie vraag direk uit die mond van ons Here self, en hierdie einste beginsel van “alles behoort aan julle” verbind met”die sleutel van kennis”, wat dieselfde is as “die sleutels tot die koninkryk van hemel”.

Luk 11:47 Wee julle! want julle bou die grafte van die profete, en julle vaders het hulle doodgemaak.
Luk 11:48 Voorwaar, julle getuig dat julle die werke van julle vaders toelaat, want hulle het hulle inderdaad doodgemaak, en julle bou hulle grafte.
Luk 11:49 Daarom het die wysheid van God ook gesê: Ek sal profete en apostels vir hulle stuur, en sommige van hulle sal hulle doodmaak en vervolg;
Luk 11:50 dat die bloed van al die profete wat vergiet is van die grondlegging van die wêreld,  mag van hierdie geslag vereis word; 
Luk 11:51   Van die bloed van Abel tot die bloed van Sagaria, wat tussen die altaar en die tempel omgekom het; voorwaar Ek sê vir julle, dit sal van hierdie geslag geëis word. 
Luk 11:52 Wee julle, wetgeleerdes!  vir julle het die sleutel van kennis weggeneem ; julle het self nie ingegaan nie, en die wat besig was om in te gaan, het julle verhinder.

Afsluiting

Daar het ons dit. Ons kan nou die dinge wat in die verlede plaasgevind het koppel aan die sleutel “alles behoort aan julle” sonder om by die Woord van God by te voeg. Al die dogters van die groot hoer wat die profete en die apostels vervolg en doodgemaak het, en wat dan “hulle grafte gebou het”, het ook ’n dag op die kalender om Hom te eer wat hulle vaders doodgemaak het. Deur dit te doen, doen hulle (volgens Christus) niks minder as om saam met die dade van hulle vaders te stem nie. Hierdie woorde is vandag net so van toepassing op ons, soos dit van toepassing was in Christus se dae.

Rom 15:4 Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering geskryf, sodat ons deur geduld en vertroosting van die Skrifte hoop kan hê.
Rom 15:5 En die God van lydsaamheid en vertroosting gee aan julle om  eensgesind  onder mekaar te wees volgens Christus Jesus:
Rom 15:6 sodat julle  God eensgesind en een mond kan  verheerlik, naamlik die Vader van onse Here Jesus Christus.

Sal daardie woorde in Lukas 11 (uit die mond van ons Here self) daardie groot hoer, of enige van haar hoerdogters , laat bekeer en hul weë verander in hierdie tyd? Die antwoord is, absoluut “Nee!”. Slegs diegene wat “uit haar uitkom” sal tot bekering kom en verlos word van die slawerny van die dae, maande, tye en jare, wat die “tradisies van mense” uitmaak, wat voortgaan om die grafte te bou en die werke van mense te vier, verlede en hede.

1Kor 3:21-22 Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle; 22of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge alles behoort aan julle;

Diegene aan wie die sleutels van die koninkryk van die hemel nie gegee is nie, is diegene wat onmoontlik die eenvoudige stelling hier in 1 Korintiërs 3 kan aanvaar dat selfs “die wêreld [en] dood” ons s’n is, en dat ons almal moet lewe volgens elke woord wat uit die mond van God uitgaan, insluitend dat God alles gemaak het vir Sy doeleindes, “ja selfs die goddelose vir die dag van onheil” (Spr 16:4) in elkeen van ons. Diegene wat die sleutel van kennis weggeneem het van hoe om in die koninkryk van die hemele in te gaan, sal nooit saamstem dat “alles behoort aan julle” werklik beteken “alle dinge …die wêreld, die dood, die teenwoordige en die toekomstige dinge”. En diegene wat hierdie sleutel tot die koninkryk van die hemele weier, gaan ook so ver om diegene te verhinder wat in die koninkryk van die hemel ingaan. “… Julle het die sleutel van kennis weggeneem: julle het self nie ingegaan nie, en die wat ingegaan het, het julle verhinder.” (Luk 11:52) Selfs daardie hartseer woorde is “in  my…in my vlees” (Rom 7:18).

Rom 7:18 Want ek weet dat  in my (dit is in my vlees) geen goed woon nie , want die wil is by my teenwoordig; maar hoe om te doen wat goed is, vind ek nie.
Rom 7:19 Want die goeie wat ek wil, doen ek nie;  maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek.

Dit is die apostel Paulus wat praat, en hy erken bloot dat ‘alles syne is’. Alles wat in Adam is, was in Paulus se vlees, en alles wat in Adam is … alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë en die trots van die lewe” is in ons almal, en dit is hoe “alles” aan ons behoort. Dit is ‘n sleutel tot die deure van die koninkryk van die hemel. Wanneer ons daardie sleutel gebruik, word die denke van Christus ons denke:

1Kor 2:16 Want wie het die gedagtes van die Here geken, dat Hy Hom kan onderrig? Maar ons het die denke van Christus.

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)
This entry was posted in Lees eers hier. Bookmark the permalink.