Author Archives: 4windkoinonia

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)

‘Alles behoort aan julle…julle behoort aan Christus, en Christus aan God’

Inleiding 1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – die teenswoordige dinge en die toekomstige dinge

Inleiding Alles wat neergeskryf is in die Skrifte leer ons van ons eie lewe, as God ons geestelike oë gee om dit te kan sien. Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die Hebreeuse woord “ôlâm” en sy Griekse eweknie “aiōn”

Jesus was aangestel deur die Vader as die Koning van die tye (eeue / ôlâm / eons)! Hy was VOOR die skepping van die tye (die eons) reeds daar… Miga 5:1 (OAV) En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – die lewe en die dood

Inleiding Alles behoort beslis aan ons, as God ons die geestelike oë gee om dit te kan sien. Die persone, die omstandighede en die tye mag verskil, maar dieselfde lot tref ons almal. Die Prediker (Salomo), stel dit as volg… … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die wêreld (Deel 4)

Paulus het die volgende waarhede aan die gemeentelede daar in Korinthe gegee om hulle te help om die groter prent te sien – hoe alles in hierdie aardse lewe ons voorberei vir die lewe in gees wat aan elkeen geskenk … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die wêreld (Deel 3)

Inleiding Ons is almal aanvanklik onder die beheer van ons aardse drange en behoeftes, en ons hanteer God se dinge ook op dieselfde manier – volgens ons aardse maatstawe. Ons is net soos die gemeentelede in Korinthe in die tyd … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die Woord is gees…is water…is die bloed

1Jn 5:8 ….daar is drie wat getuig op die aarde: die gees en die water en die bloed, en die drie is eenstemmig. Waarna word verwys as dit noem dat hierdie “drie”,  naamlik “die gees en die water en die bloed”, “eenstemmig” is op die … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die wêreld (Deel 2)

Inleiding Hierdie hele skepping “is aan die nietigheid onderworpe” van die begin af, soos die Skepper dit dan ook aan tydelikheid blootstel… Rom 8:20 Want die skepping is aan die nietigheid onderworpe nie gewillig nie, maar ter wille van hom … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die wêreld (Deel 1)

Die gemeente in Korinthe word algemeen geken as die gemeente wat uitgewys was deur die apostel Paulus in terme van hul onvolwassenhed in die geestelike dinge van God: 1Kor 3:1-4  En ek, broeders, kon met julle nie spreek soos met … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Céfas (Deel 6)

Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe die volgende vermaning… 1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Céfas (Deel 5)

Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe die volgende vermaning toe daar mense is wie ander volgens vleeslike beginsels beoordeel het, en nie die geestelike dinge van God kon reg sien nie… 1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Céfas (Deel 4)

Paulus skryf aan die gemeente in Korinthe die volgende vermaning toe daar mense was wie groepies gevorm het en die gemeente op die manier wou skeur… 1Kor 1:10-13  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Céfas (Deel 3)

Paulus skryf die volgende vermaning aan sommiges in die gemeente in Korinthe wie twiste (partyskappe) in die gemeente veroorsaak het… 1Kor 1:10-13  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Céfas (Deel 2)

God is in beheer van alles, en Hy het alles wat met ons moet gebeur in ons “boek” geskryf voor ons geboorte. Psa 139:16  U oë het my ongevormde klomp gesien; en in u boek is hulle almal opgeskrywe: dae … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Céfas (Deel 1)

Paulus skryf die volgende vermaning aan die gemeente in Korinthe, toe daar mense in die gemeente was wie groepies (partyskappe) gevorm het. Hierdie groepies het sekere indiwidue gevolg vir wie hulle as meer belangrik beskou het… 1Kor 1:11-13  Want dit … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Apollos

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 8)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 7)

Paulus skryf die volgende vermaning aan sommiges in die gemeente in Korinthe wie twiste in die gemeente veroorsaak het… 1Kor 1:10-13  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 6)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 5)

Paulus vra die volgende vrae aan die geestelike onvolwasse Korinthiërs wat so maklik deur mense beïnvloed was en dan groepies gevorm het. 1Kor 1:12-13  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar