Author Archives: 4windkoinonia

About 4windkoinonia

Want let op julle roeping, broeders: julle is nie baie wyse na die vlees nie, nie baie magtiges, nie baie edeles nie; maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam; en wat swak is by die wêreld, het God uitverkies om wat sterk is, te beskaam; en wat onedel is by die wêreld en wat verag is, het God uitverkies, en wat niks is nie, om wat iets is, tot niet te maak, sodat geen vlees voor Hom sou roem nie. (1Kor 1:26-29)

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van Apollos

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 8)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 7)

Paulus skryf die volgende vermaning aan sommiges in die gemeente in Korinthe wie twiste in die gemeente veroorsaak het… 1Kor 1:10-13  Maar ek vermaan julle, broeders, in die Naam van onse Here Jesus Christus, om almal eenstemmig te wees, en … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 6)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 5)

Paulus vra die volgende vrae aan die geestelike onvolwasse Korinthiërs wat so maklik deur mense beïnvloed was en dan groepies gevorm het. 1Kor 1:12-13  Ek bedoel dit, dat elkeen van julle sê: Ek is van Paulus, en ek van Apollos, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’: Die lewe van die apostel Paulus (Deel 4)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort aan … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’: Die lewe van die apostel Paulus (Deel 3)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 2)

Ons leer van ons eie lewe deur die lewe van ander, en veral deur die lewens van hulle wie in die Skrifte aan ons voorgestel word. Een van die hoofskrywers van die Nuwe Testamentiese boeke is die apostel Paulus. Paulus … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – Die lewe van die apostel Paulus (Deel 1)

1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’: Inleiding

Ons lewe van elke woord uit God se mond, en alles wat neergeskryf is in die Skrifte het ‘n persoonlike toepassing op onsself. Mat 4:1-4  Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: ‘Die einde’ [Grieks: “telos”]

God, die Vader, is die een God uit wie alles en almal is is. Ook Jesus Christus is uit die Vader… 1Kor 8:6-7  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, en een … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die vieringe van sekere dae, maande, tye en jare is deel van ‘die swakke en armoedige eerste beginsels’ van die wêreld

Moenie die wêreld liefhê of die dinge wat in die wêreld is nie. As iemand die wêreld liefhet, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is—die begeerlikheid van die vlees … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Die een gemeente in Christus (Deel 5)

Alles wat in hierdie skepping is, het hul begin en einde as gevolg van die besluite van die een God, die Vader, en word deur die een Here, Jesus Christus, uitgevoer tot eer van die Vader. 1Kor 8:6  tog is … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Die een gemeente in Christus (Deel 4)

Alles in hierdie skepping was begin deur die een God, die Vader, en deur die een Here Jesus Christus na vore gebring: 1Kor 8:6  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Die een gemeente in Christus (Deel 3)

Alles in hierdie skepping was deur die een God, die Vader, begin en deur die een Here Jesus Christus na vore gebring: 1Kor 8:6  tog is daar vir ons maar een God, die Vader uit wie alles is, en ons tot Hom, … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Die een gemeente in Christus (Deel 2)

Die gemeente van Christus (ook Sy liggaam genoem) word gemaan om hul oog gevestig te hou op hul Hoof, Jesus Christus, terwyl hulle ag gee op mekaar. Hierdie gemeente is inderdaad die geestelike wolk van getuies van Jesus! Heb 12:1-2  … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Die een gemeente in Christus (Deel 1)

Die belangrike orde en lynfunksie wat binne die Godheid bestaan, orden alles in hierdie skepping en help ons ook om God se plan en werk binne ons eie lewe te verstaan. Alles wat in hierdie skepping is, het hul begin … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Jesus Christus, die Jehova van die Ou Testament, en die Hoof van die Nuwe Testament Kerk

In die begin het God (die “ĕlôhı̂ym” in Hebreeus) die hemel en die aarde geskep: Gen 1:1  In die begin het God [Hebreeus: ĕlôhı̂ym] die hemel en die aarde geskape. Die woord “ĕlôhı̂ym” is die meervoudsvorm van “ĕlôahh” in die Hebreeuse … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Die Vader

God het in die begin die hemel (die onsigbare dinge van God) en die aarde (die sigbare dinge) geskep. Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die Skrifte verklaar dat ons as mens deur … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die werkinge van die heilige orde van God: Inleiding

Die geestelike dinge van God is primêr in alles, en uit die geestelike dimensie (die “onsienlike dinge”) het God hierdie huidige tydelike skepping (die “sienlike dinge”) na vore gebring deur Sy Woord, Jesus Christus. Heb 11:3  Deur die geloof verstaan … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar