Voorblad

Welkom aan hulle wat soek, klop en bid vir die Waarheid.

Mat 7:6-8 Moenie wat heilig is, aan die honde gee nie; en gooi julle pêrels nie voor die varke nie, sodat hulle dit nie miskien met hulle pote vertrap en omdraai en julle verskeur nie. 7 Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 8 Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word.


My naam is George Larry Groenewald. Jy kan direk met my kontak maak by:

glgroenewald@gmail.com

Ek hoop ons kan lekker en ernstig gesels oor die Woord van God, in Afrikaans of Engels.

Die webtuiste bestaan al sedert April 2010, en die lesersgetal styg elke jaar, soos die Here wil. Dankie vir hulle wat gereeld hierdie webtuiste besoek van alle dele van die wêreld.

God ken jou en Hy kry jou! Hy SAL jou RED!

  • In 2010 was die webtuiste 896 keer besoek;
  • In 2011 was die besoeke 1176;
  • In 2012 het die besoeke gegroei tot 2032;
  • In 2013 het die webtuiste 6789 besoeke gekry!!!
  • In 2014 het ons besoeke tot 9494 gespring;
  • In 2015 was “4windkoinonia” 14 292 keer besoek!
  • In 2016 het dit weer verder gegroei na 22 005 besoeke.
  • In 2017 was ons webtuiste 34 239 besoek.
  • In 2018 het ons 57 747 besoeke gekry!

Prys God!

Dankie ook vir die skrywes wat ek ontvang. Dit is ‘n voorreg bo duisende om u te bedien!

Die webtuiste is oop vir almal, maar veral vir hulle wat deur God saamgebring word in die een gesindheid met die ware ‘sin van Christus’: 

1Kor 2:16 Want wie het die sin van die Here geken, dat hy Hom sou kan onderrig? Maar ons het die sin [die denke en ware leer] van Christus.

Ek kan dit met groot nederigheid, maar ook met groot oortuiging sê dat hier word die EEN ware leer of ‘sin van Christus’ verkondig. Hierdie leer verkondig die Vader en die Seun wie die ware geestelike LEWE (die ‘ewige lewe’) NOU aan baie, baie MIN skenk:

2Jn 1:9 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun.

Joh 17:3 En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.

Mat 22:14 Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Hier word geen leerstelling van enige kerk-denominasie van menslike aard verkondig nie. Inteendeel, hier word alle valse leerstellings ontbloot en weerlê  deur die Skrifte, veral die valse leerstellings soos dit vandag voorkom in die afvallige Christendom in sy totaliteit!

Jes 54:17 Elke wapen wat teen jou gesmee word, sal niks uitrig nie; en elke tong wat teen jou opstaan in die gereg, sal jy weerlê. Dit is die erfdeel van die knegte van die HERE en hulle geregtigheid wat uit My is, spreek die HERE.

Die ware knegte van die Here weet dat hulle geregtigheid kom van God, en daarom is hulle woorde ‘uit’ Hom alleenlik – ‘soos geskrywe’, so glo ons en praat ons:

1Kor 4:6 Hierdie dinge, broeders, het ek [Paulus] op myself en Apollos toegepas om julle ontwil, dat julle aan ons kan leer om nie te dink bo wat geskrywe is nie, sodat julle nie die een ter wille van die ander opgeblase sou wees teen ‘n derde nie.

2Kor 4:13 En omdat ons dieselfde Gees van die geloof het—soos geskrywe is: Ek het geglo, daarom het ek gespreek—glo ons ook, daarom spreek ons ook.

Ek verkondig net die Woord van God en die ‘gesonde leer’ wat MIN kan verdra!

2Ti 4:2-5 verkondig die woord; hou aan tydig en ontydig; weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering; 3 want daar sal ‘n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar, omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle ‘n menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, 4 en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. 5 Maar wees jy in alles nugter; ly verdrukking; doen die werk van ‘n evangelis; vervul jou bediening.

Die webtuiste is spesiaal vir hulle wat moeg is vir die verdraaiings van God se Woord deur die natuurlike denke in die afvallige Christendom en al hulle baie groot en populêre organisasies:

Tit 1:10-11 Want daar is baie wat tugteloos is, wat onsin praat en verleiers is……. 11 hulle mond moet gestop word. Hulle keer hele huise onderstebo deur te leer wat nie betaam nie, ter wille van vuil wins.

Hier praat ons Bybelsake sonder enige vervalsings of die soeke na ‘vuil wins’!

Enigeen wat egter met dwase strydvrae, vleeslike getwis en stryery oor die Woord (‘die wet’) kom, sal ‘na die eerste en tweede vermaning’ vermy word – soos ook deur die Skrif voorgeskryf – en geen verdere besprekings sal met so ‘n persoon gevoer word nie:

Tit 3:9-10 Maar vermy dwase strydvrae en geslagsregisters en twis en stryery oor die wet, want dit is nutteloos en doelloos. Aan ‘n man wat partyskap verwek, moet jy jou onttrek ná die eerste en tweede vermaning…

2Jn 1:9-11 Elkeen wat ‘n oortreder is en nie bly in die leer van Christus nie, hy het God nie. Wie in die leer van Christus bly, hy het die Vader sowel as die Seun. 10 As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. 11 Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke.

Jou kommentaar (positief of negatief) word egter verwelkom. Die webtuiste verander gedurig; so kom loer in wanneer jy tyd het en as jy is baie welkom om my ook privaat te kontak by: glgroenewald@gmail.com.

Ek werk nie alleen in die akker van God nie – ek is deel van die een liggaam van Christus en glo in die verskeidenheid van genadegawes, bedieninge en werkinge van die gees van God binne hierdie een liggaam (1Kor 12:1-31; Efes 4:1-16):

1Kor 12:12 Want net soos die liggaam een is en baie lede het, en al die lede van die een liggaam, al is hulle baie, een liggaam is, so ook Christus.

Hier is skakels na webtuistes van ander broers in Christus wat die waarheid van God’s Woord verkondig. Besoek ook gerus hul webtuistes vir verdere indiepte studies in Engels:

www.iswasandwillbe.com (Mike Vinson)

http://anthocul.wordpress.com/ (Tony Cullen)

As jy wil vinnig soek vir sleutelwoorde op die Afrikaanse webtuiste of die twee Engelse webtuistes, hier is die skakel.

Kom gesels hartlik saam!

[LET WEL: Ek publiseer nie alle korrespondensie nie]

Jou broer in Christus

Larry

Hier is ‘n paar onderwerpe wat reeds behandel is op hierdie webtuiste:

—————————————————————————————

Kliek hier en besoek  my YouTube-kanaal “Lewe in U Woord”

—————————————————————————————

Hier is ‘n skakel na uitstekende Bybel-sagteware:

e-Sword Home