Category Archives: Lees eers hier

ALLE goeie dinge kom na ALMAL wat daarvoor wag!

Dit is deel van God se een plan met die mens dat “vlees en bloed” die tydelike huisvesting van die “eerste Adam” sou wees – dit is die aardse skepsel wat “uit stof van die aarde” gemaak was met asem … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 28)

Gen 16:11-12  Ook sê die Engel van die HERE vir haar [Hagar]: Kyk, jy is swanger en sal ‘n seun baar, en jy moet hom Ismael noem, want die HERE het jou in jou ellende verhoor.  12  En hy sal … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 27)

.Koning Saul was die eerste koning van Israel en Hy was deur God aangestel nadat die volk vir ‘n koning gevra het: 1Sa 8:4-5  Toe kom al die oudstes van Israel bymekaar, en hulle gaan na Samuel in Rama  5  … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘….hierdie geslag sal sekerlik nie verbygaan voordat AL hierdie dinge gebeur het nie.’

Baie verdraai Jesus se woorde in Mattheus 24 asof Hy verwys het na die ‘laaste’ geslag wat op aarde sal leef wanneer “al hierdie dinge” wat in Mattheus 24 gesê word, gebeur. Maar lees gerus weer na wie Jesus verwys … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘….Sy uitgange is uit die voortyd, uit die dae van die ewigheid’

Miga 5:1 (OAV) En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda, uit jou sal daar vir My uitgaan een wat ‘n Heerser in Israel sal wees; en sy uitgange is uit die voortyd, uit die … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Bevryding van vrees…..!

Heb 2:14-15 Aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het Hy dit ook op dieselfde manier deelagtig geword, sodat Hy deur die dood hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het—dit is die duiwel— 15 … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Ons aardse koningskap is TYDELIK (Deel 26)

In ons almal se lewe kom ‘n tyd dat die vlees tot sy einde kom. Dit is inderdaad so dat dit “vir die mense bestem is om een maal te sterwe” (Heb 9:27), en hierdie waarheid was van krag vanaf … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar