Category Archives: Lees eers hier

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 6 – Bloed en die verbonde in die Skrifte (3)

Die tema van bloed is een van die sentrale temas in die Skrifte, van Genesis tot Openbaring. Ons fokus in hierdie studiereeks op hierdie tema, en ons kyk wat ons alles daaruit kan ontgin, soos God wil. Deel 1 was ‘n kort … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

The theme of “Tithing” in the Scriptures (Part 5)

Summary: The subject of tithing in the Scriptures comes from the days of Abraham and has passed under the Law of Moses as an old covenant institution. Some Christians today believe that giving tithes in the form of money applies … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

The theme of “Tithing” in the Scriptures (Part 4)

The purpose and application of fractions in the Scriptures: When it comes to fractions in the Scriptures, the principle of comparing “spiritual things to spiritual” also applies.  1Cor 2:12-13  Now we have received, not the spirit of the world, but … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

The theme of “Tithing” in the Scriptures (Part 3)

The spiritual meaning of the NUMBER “TEN” The number “ten” connects spiritually with everything the flesh considers important. The flesh always strives to reach God’s spiritual standards on its own strength, but fails miserably and hopelessly in the process.  Rom … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

The theme of “Tithing” in the Scriptures (Part 2)

A few examples of tithing in the Old Testament. Tithing in the life of Abraham: The concept of “tithes” is mentioned for the first time in Scripture when Abraham came back from war against certain kings, as noted for us … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

The theme of “Tithing” in the Scriptures (Part 1)

Introduction The primary purpose of scripture is to reveal to us the spiritual things of God, to those who are given the faith to receive them. Joh 6:63 It is the Spirit that gives life; the flesh profits nothing. The … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Christ, our Shield and Strength

Christ, our Shield and StrengthGL Groenewald (2021)[Inspired by Psalm 3; Psalm 5; Ps 24:3-4; Mat 26:36-46; Mat 27:45-56] 1:Father, how are they increased that trouble me;Many are they that rise up against my life;Many are they who spread deceit and … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 6 – Bloed en die verbonde in die Skrifte (2)

Die tema van bloed is een van die sentrale temas in die Skrifte, van Genesis tot Openbaring. Ons fokus in hierdie studiereeks op hierdie tema, en ons kyk wat ons alles daaruit kan ontgin, soos God wil. Deel 1 was ‘n kort … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 6 – Bloed en die verbonde in die Skrifte (1)

Die tema van bloed is een van die sentrale temas in die Skrifte, van Genesis tot Openbaring. Ons fokus in hierdie studiereeks op hierdie tema, en ons kyk wat ons alles daaruit kan ontgin, soos God wil. Deel 1 was ‘n kort … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 5 – Bloed verbind met danksegging en belofte

Inleiding Die Woord van God werk op twee vlakke met ons, naamlik in “die hemel” en op “die aarde”: Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons as mens word eers bewus van die aardse (fisiese) dinge, en daarna … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 4 – Die geestelike betekenis van die verbod van bloed in die dieet van mens

Inleiding Die Woord van God werk op twee vlakke met ons, naamlik in “die hemel” en op “die aarde”: Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons as mens word eers bewus van die aardse (fisiese) dinge, en daarna … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Hy [het] ook heengegaan en gepreek vir die geeste in die gevangenis’

Die volgende teks word verdraai om mense te laat glo dat Jesus lewendig was toe Hy werklik dood was in die graf: 1Pe 3:18-20 Want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, Hy die Regverdige vir die onregverdiges, om … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die Griekse woord “geenna”

Kom ons kyk na die Griekse woord “geenna” wat nege keer vertaal is as “hel” in ons Ou Afrikaanse Vertaling. Hier is drie van die nege verse waarin die woord voorkom: Mat 5:22  Maar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 3 – Ons het deel aan ‘die bloed van Abel’ en ook die dood van Jesus

Inleiding Die Woord van God werk op twee vlakke met ons, naamlik in “die hemel” en op “die aarde”: Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons as mens word eers bewus van die aardse (fisiese) dinge, en daarna … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 2 – ‘Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie’

Inleiding Die Woord van God werk op twee vlakke met ons, naamlik in “die hemel” en op “die aarde”: Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons as mens word eers bewus van die aardse (fisiese) dinge, en daarna … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die tema van bloed in die Skrifte: Deel 1 – ‘n Kort algemene oorsig oor die tema van bloed in die Skrifte

Inleiding Die Woord van God werk op twee vlakke met ons, naamlik in “die hemel” en op “die aarde”: Gen 1:1  In die begin het God die hemel en die aarde geskape. Ons as mens word eers bewus van die aardse … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle…julle behoort aan Christus, en Christus aan God’

Inleiding 1Kor 3:21-23  Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle;  22  of dit Paulus is of Apollos of Céfas of die wêreld of lewe of dood of teenswoordige of toekomstige dinge—alles behoort aan julle;  23  maar julle behoort … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – die teenswoordige dinge en die toekomstige dinge

Inleiding Alles wat neergeskryf is in die Skrifte leer ons van ons eie lewe, as God ons geestelike oë gee om dit te kan sien. Rom 15:4  Want alles wat tevore geskrywe is, is tot ons lering tevore geskrywe, sodat … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

Die Hebreeuse woord “ôlâm” en sy Griekse eweknie “aiōn”

Jesus was aangestel deur die Vader as die Koning van die tye (eeue / ôlâm / eons)! Hy was VOOR die skepping van die tye (die eons) reeds daar… Miga 5:1 (OAV) En jy, Betlehem Éfrata, klein om te wees … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar

‘Alles behoort aan julle’ – die lewe en die dood

Inleiding Alles behoort beslis aan ons, as God ons die geestelike oë gee om dit te kan sien. Die persone, die omstandighede en die tye mag verskil, maar dieselfde lot tref ons almal. Die Prediker (Salomo), stel dit as volg… … Lees voort

Posted in Lees eers hier | Lewer kommentaar