Category Archives: Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 107

Theme: The last days (Part 3) (Key Verses: Gen 49:8-12) Nearing His death in Egypt, Jacob called his twelve sons to him to inform them “which shall befall [them] in the last days”: Gen 49:1 And Jacob called unto his … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 6)

Die profeet Esegiël het ‘n gesig van God gekry van vier wesens wat groot geestelike betekenis het vir elkeen wat God se Woord persoonlik en intiem ervaar: Eseg 1:1-6  In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die vyfde … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 106

Theme: The last days (Part 2) (Key Verses: Gen 49:5-7) Jacob was in the process of dying, and within his final days in Egypt it was the time to tell his sons “which shall befall [them] in the last days”: … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 5)

In hierdie studiereeks is die fokus op die vier wesens wat onder meer aan die profeet Esegiël en die apostel Johannes gewys was in ‘n gesig van God: Eseg 1:1-6  In die dertigste jaar, in die vierde maand, op die … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 105

Theme: The last days (Part 1) (Key Verses: Gen 48:21-22; Gen 49:1-4) In the final section of the book of Genesis we see that Jacob is brought back into focus as Jacob lived with Joseph and the whole family in … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 4)

Die profeet Esegiël en die apostel Johannes is twee van die getuies wat gesigte van vier lewende wesens gesien het, wat God aan hulle gewys het. Eerstens was die gesigte gewys aan Esegiël by die Kebarrivier tydens ballingskap in Babilon: … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 104

Theme: Restitution (Part 3) (Key Verses: Gen 47:27-31; Gen 48:1-20) In the final section of the book of Genesis we see that Jacob is brought back into focus as he and his whole family were provided for by Joseph during … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 3)

Die profeet Esegiël het vier vreemde wesens gesien in ‘n gesig wat die Here aan hom gewys het tydens die periode van ballingskap wat Esegiël saam met sy volk moes deurmaak onder koning Nebukadnesar van Babilon (“die land van die … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 103

Theme: Restitution (Part 2) (Key Verses: Gen 46:28-34; Gen 47:1-26) All things in the scriptures have both a negative and positive application, and that helps us to understand that God is the sovereign Creator of both good and evil and … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 2)

In die Inleiding tot hierdie studiereeks was die doel vir die gebruik van beeldspraak in die Skrifte beklemtoon. Kyk wat sê Jesus waarom Hy gelykenisse gebruik: Mat 13:10-14  En die dissipels het gekom en vir Hom gesê: Waarom spreek U … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 102

Theme: Restitution (Part 1) (Key Verses: Gen 46:1-30) The book of Genesis provides a beautiful foundation for the whole process through which God will bring all in the first man Adam to spiritual maturity. This all starts off with the … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Deel 1)

God se waarhede is verborgenhede vir hulle wie deur die “wysheid van die wêreld” gelei word. Kor 2:6-9  Tog spreek ons wysheid onder die volwassenes, maar ‘n wysheid nie van hierdie wêreld, of van hierdie wêreld se heersers, wat vergaan … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 101

Theme: Spiritual glorification (Part 11) Key Verses: Gen 45:1-28 Act 3:19 Repent ye therefore, and be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord;Act 3:20 And he … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die ‘vier lewende wesens’ – die ‘gérubs’ van God (Inleiding)

Die Skrifte gebruik simboliese taal (beeldspraak) om dieper geestelike dinge duidelik te maak vir hulle wie dit kan ontvang, terwyl dieselfde simboliese taal die dieper geestelike betekenis vir ander verberg. Spr 1:5-7  laat die wyse luister, dan sal hy insig … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 100

Theme: Spiritual glorification (Part 10)  (Key Verses: Gen 44:14-34; Gen 45:1-8) The theme of spiritual glorification is highlighted for us in the life of Joseph in the book of Genesis. God’s elect are the first to be given spiritual glorification … Lees voort

Posted in Lees eers hier

‘‘n Testament is geldig by sterfgevalle’

Die woord “testament” is afgelei van die Latynse woord “testamentum”. Testament is ‘n woord wat beteken ‘verbond’ of ‘ooreenkoms tussen twee partye’. Hierdie konsepte van verbond of testament is vertaal as “berı̂yth” in Hebreeus en “diathēkē” in Grieks in die … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 99

Theme: Spiritual glorification (Part 9) (Key Verses: Gen 44:1-13) In our theme of spiritual glorification as typified in the life of Joseph, the role which money or silver played in the interaction between Joseph and his brothers is very significant. … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Ons is in die wêreld, maar nie van die wêreld nie!

In die moderne tyd van die internet is daar so baie inligting beskikbaar op die talle sosiale media-platforms dat ons geforseer word om meer selektief op te tree veral ten opsigte van dit was as “nuus” versprei word. Die groot … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Foundational Themes in Genesis – Study 98

Theme: Spiritual glorification (Part 8) (Key Sections from Genesis 41 to Genesis 43) The life of Joseph as described in the book of Genesis is our type of spiritual glorification. It is indeed through much tribulation and being sacrificed on … Lees voort

Posted in Lees eers hier

Die Koning van die eons (eeue)

Die Skrifte is toepasbaar op die letterlike sowel as op die geestelike vlakke, met dien verstande dat die geestelike toepassing die primêre toepassing aan die begin en in die finale analise sal wees. God is gees, en ons leer God … Lees voort

Posted in Lees eers hier